رشتو/ چرا نباید نمایندگان مجلس را در عدم استیضاح روحانی مقصر دانست؟

اکثر انقلابی‌ها در مقایسه بین دولت بنی‌صدر و روحانی، با این استدلال که دولت هر دو خائن به کشور بوده و هست، خواستار استیضاح روحانی می‌شوند، در این رشتو با ذره‌بین به این مسئله می‌پردازیم
۱/
محسن رفیقدوست در بخشی از خاطراتش: چهار ماه قبل از برکناری بنی‌صدر یک روز خدمت امام گفتم: «شما آقایان بهشتی، خامنه‌ای و هاشمی را خوب می‌شناسید. در مقابل این حمله و ظلمی که بنی‌صدر به اینها می‌کند شما چطوری از آقای بنی‌صدر حمایت می‌کنید؟»
۲/
امام نگذاشتند جمله‌ام تمام بشود. با عصبانیت فرمودند: «من از بنی‌صدر حمایت نمی‌کنم. برای من بنی‌صدر مهم نیست، برای من آن ۱۱ میلیون انسانی مهم‌اند که به بنی‌صدر رأی دادند و باید مردم رأی‌شان را پس بگیرند. هرچه به او دادند از او بگیرند...»
۳/
و این حمایت امام از بنی‌صدر درحالی صورت می‌گیره که بی‌کفایتی بنی‌صدر باعث اشغال بخش‌های گسترده‌ای از ایران توسط رژیم بعث شده! آشفتگی بیش از حد در اداره امور کشور به چشم می‌خوره، ارتباطش با منافقین کاملاً مشهود و مردم در شرایط رفاهی بسیار بدی قرار گرفته بودند!
۴/
با این حال به گواه تاریخ شاهد این بودیم که امام رأی مردم را بالاترین می‌دونند

و امّا تفاوت‌های بنی‌صدر و روحانی:
اول اینکه: دولت بنی‌صدر در اوایل راه بود و قطعاً ادامه این مسیر که از نصف بیشتر بود باعث ضررهای جبران ناپذیری بود، درحالی که روحانی روزهای آخرش را سپری می‌کنه
۵/
دوم اینکه: ارتباط بنی‌صدر با ضدانقلاب بصورت واضح صورت می‌گرفت درحالی که ارتباط روحانی با ضدانقلاب صرفاً ظنّ و گمانی‌ست که سیاسیون به‌واسطه موضوع گیری‌ها و عملکرد وی نسبت می‌دهند.
۶/
سوم اینکه: عزل بنی‌صدر در اوایل انقلاب و دوران اوج محبوبیّت رهبر انقلاب و حاکمیّت صورت می‌گیره درحالی که در شرایط کنونی محبوبیّت رهبر انقلاب و حاکمیّت اسلامی کاهش داشته که دلیلش در عملکرد ضعیف امثال حسن روحانی خلاصه می‌شه
۷/
طبق قانون‌اساسی پس از استیضاح رئیس جمهور، رهبری باید با استیضاح موافقت یا مخالفت و رأی نهایی را صادر کنه! پس وقتی رهبر انقلاب نظر داره که این دولت تا روز آخر باید با قوّت به امور رسیدگی کنه یعنی نقشه راهی به مجلس که نمایندگان وقت خودشون رو سر این قضیه تلف نکنن
۸/
بعد از اینکه بنی‌صدر با اون وضع فجیع از کشور فرار می‌کنه به پشتوانه ۱۱ میلیون رأیش بازهم خودش رو رئیس جمهور ملّت می‌خونه و بسیار برای نظام هزینه تراشی می‌کنه!

زیربار عدم کفایت نرفتن و استفاده از جمله «من می‌خواستم ولی نگذاشتند» موضع قابل پیش‌بینی روحانی پس از عزل خواهد بود
۹/پایان
روی حرف قطعاً با ضد انقلاب نیست! بلکه روی حرف با خودعمّار پنداریه که با اضافه کردن هیزم به آتش استیضاح روحانی، خواسته یا ناخواسته بر طبل مخالفت با رهبری می‌کوبه...

خوارج روزی به علی بابت عدم صلح با معاویه تاختند و روزی بابت عدم جنگ.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with MohammadHossein

MohammadHossein Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!