آیا دولت مدیریت کشور را رها کرده؟
و یا طبق اهداف خود به بهترین شکل ممکن مدیریت میکند؟
در این رشته توئیت سعی در تحلیل واقعیات داشتم
حتما مطالعه کنید

#رشتو
این قطعات پازل (اقدامات دولت)را کنار هم بگذارید
برجام به عنوان اولین پله فرآیند استحاله مولفه های قدرت
عدم رعایت خطوط قرمز رهبری،عدم رعایت مکانیزم بازگشت پذیری با بتن ریزی در رآکتور
آوردن شرکت های بدنام غربی نظیر توتال و پژو و در اختیار قرار دادن اسناد و اطلاعات محرمانه میادین
میادین نفتی به آنها توسط زنگنه،و خروج دوباره آنها
لحاظ کردن مکانیزم ماشه
و ریل گذاری برای خروج راحت آمریکا از برجام
بازگرداندن تمامی تحریم ها،و کماکان ماندن در برجام!
اجرای چراغ خاموشfatfو نشان دادن مسیر دور زدن تحریم
آزاد کردن کماندوهای متجاوز آمریکایی توسط ظریف بدون دریافت
دریافت کوچکترین امتیاز
درحالی که ا.نصا.رالله دو آمریکایی را با ۲۵۰،اسیر خود معاوضه کرد
اجرای معاده پاریس به عنوان ترمز سیستم نیروگاهی ما و جلوگیری از تبدیل شدن به قطب تولید برق در منطقه
عدم اجرای طرح مسکن مهر،و ده برابر شدن قیمت مسکن
عدم ساخت پالایشگاه و تبدیل شدن به قطب پتروشیم
پتروشیمی
اجرایcft و پالرمو
اجرای سند ضد فرهنگی۲۰۳۰ با وجود تذکرات پر تعداد رهبری
حذف دروس ایثار محور نظیر شهید حسین فهمیده از کتب درسی
حذف نام شهدا از معابر
ولنگاری شدید فرهنگی و نرمالیزاسیون فرهنگی در بستر شبکه های اجتماعی
نفوذ سازمان یافته در تمامی شئون اجرایی
ارز پاشی و طلا پاشی در کوران جنگ اقتصادی به موازات تاکید اندیشکده های غرب مبنی بر ادامه فشار حداکثری تا خالی شدن ذخایر ارزی ایران
سه برابر کردن آنی قیمت بنزین در آبان۹۸و حوادث پس از آن
رها کردن خوزستان به موتور اقتصاد نفت کشاورزی ایران
ریزش بورس و به محاق رفتن سرمایه مردم
ترور مجاهد بی بدیل اسلام سردار سلیمانی در زمان این دولت
عدم همراهی برای گرفتن انتقام
تخریب شخصیت و به دادگاه کشاندن عمارهای واقعی نظیر استاد عباسی
تحریف لخت تاریخ امام مجتبی و درس گرفتن از کربلا توسط شخص رئیس جمهور
سقوط اسفناک ارزش پول ملی،و فشار بر خرخره مردم در آستانه انتخابات
انتخابات آمریکا!

همه و همه این سیاهی که مشت نمونه خروار اقدامات نشان دهنده مدیریت خاص و بی نظیر لیبرال ها برای تسلیم تمدنی،ایران و به زانو درآوردن کشور در مقابل آمریکا است که به قول خودشان ایران از حالت انقلابی به یک کشور نرمال در عرصه جهانی تبدیل شود،
غایت امر:انقلاب نباشد،رهبر انقلاب هم نیاز نیست
گفتم بدانید و نگویید لیبرال ها کشور را رها کردند
اتفاقا در سمت باطل،به زیبا ترین شکل مدیریت میکنند!
اما!
اما!
کور خوانده اند
و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Meysam_zlf

Meysam_zlf Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!