Erfan Q.Fard Profile picture
20 Oct, 10 tweets, 5 min read
در57سال پیش 30مهرماه 1342 (22 اكتبر 1963) محاكمهِ مؤسسان و اعضاي ارشد #نهضت_آزادي به اتهام اقدام عليه امنيت كشور در محكمه نظامي تهران آغاز شد. نهضت مثلا آزادی ایران در۲۷اردیبهشت۱۳۴۰ اعلام موجودیت کرد و پیرو #خمینی بود.میگویند با تائید #مصدق_آلسلطنه درست شده. ImageImageImage
عکس محل نگهداری بازرگان و طالقانی به عنوان زندان نشان می دهد که وضع شان بسیار دلخراش و اسف بار و تحت شکنجه ساواک بوده اند!!!!!!!
اشخاصي كه محاكمه مي شدند عبارت بودند از: مهدي بازرگان، يدالله سحابي، سيد محمود طالقاني، عزت الله سحابي، عباس شيباني و ....از اوباش همراه خمینی!
از اواسط سال ۱۳۴۲، نهضت مثلا آزادی ایران در خارج از کشور طرح تدارک و سازماندهی یک شاخه نظامی #تروریستی را تصویب کرد. از این رو نماینده ای به الجزایر اعزام شد تا با مقامات مسئول آن کشور، برای ایجاد پایگاه آموزش #چریکی و دریافت کمک های اولیه برای عملیات #تروریستی مذاکره کند.
انتشار پیام مجاهد بعد از سال۱۳۵۰ هنگامی آغاز شد. در روزنامه شرق – ۲۳ مرداد ۹۸، #محمدتوسلی گفته:"نهضت آزادی در آن زمان جامعه از مبارزه انقلابی و مسلحانه برای مقابله با استبداد استقبال می‌کرد، زیرا فضای اختناق بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ بسیار سنگین بود."! Image
ابراهیم یزدی در مصاحبه با روزنامه مردم سالاری شماره 452 یکشنبه 12 مرداد 1382 گفت:از سال ۴۰ به بعد ما دنبال این راه افتادیم که ببینیم "ره چنان رو که رهروان رفتند".مثل انقلاب کوبا به رهبری کاسترو. رفتیم الجزایر، رفتیم چین و اولین تشکیلات آموزش جنگهای چریکی را ما به وجود آوردیم.
قبل از آنکه سازمان مجاهدین خلق شکل بگیرد، اولین آموزشهای فن مبارزه با پلیس و چگونگی سازماندهی مخفی را ما برای مجاهدین فرستادیم. اولین نشریه در مورد ماهیت جنگهای چریکی را، شورشگری و ضد شورشگری کتابی است که من خودم جمع آوری کردم و فرستادم برایشان."
سازمان تروریستی #مجاهدین_خلق در ۱۵ شهریور سال ۱۳۴۴ از شکم نهضت مثلا آزادی بیرون آمد و پایه‌گذاری شد.
یعنی 2 سال پس از زندان رفتن حضرات تروریست نهضت آزادی!!!
البته یک دروغی را ملی مذهبی ها ساخته اند که گویا بازرگان در دادگاه نظامی سال ٤٢ گفته: ما آخرین گروهی هستیم که به زبان
قانون با شما سخن می‌گوییم و بعد از ما دیگر با این زبان با شما صحبت نخواهند کرد.!!
این دروغ را محمد توسلی در۱۰بهمن۱۳۹۶در تاریخ ایرانی تکرار کرده! می گوید رژیم #شاه با همکاری سیا و موساد از تمام تکنولوژی‌های ممکن برای سرکوب جنبش مسلحانه استفاده کرد!!
خوب شما #تروریست را تماشا کند؟
همه ملی مذهبی ها میگویند"شاه هم تمام راه‌های مبارزه قانونی و مسالمت‌آمیز را به کلی مسدود کرد". حالا از ۱۵ شهریور سال ۱۳۴۴رسما مجاهدین خلق را درست کرده اند. از سال ۴۰ به بعد دنبال این راه افتادند که ببینند "ره چنان رو که رهروان رفتند". یعنی #تروریسم !
آنوقت دادگاه 30مهرماه 1342 می شود بیدادگاه شاه و ساواک ؟!
در ان ایام حسن پاکروان رئیس ساواک بود و خمینی را اعدام نکرد.پرویزثابتی در در دامگه حادثه گفت:"گفتم باید مسبب اصلی اعدام می شد نه طیب بارفروش. پاکروان؛ انسانی بسیار ساده و شریف و آقا و بزرگوار بود. مناسب این کار حساس نبود."

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Erfan Q.Fard

Erfan Q.Fard Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EQfard

23 Oct
منش و هدف #اپوزیسیون بعد از هجوم #خمینی ادامه همان "#پهلوی ستیزی" بود. سالها گذشت تا دیدند شاهزاده بین نسل جوان از همه مشهورتر است. تصمیم گرفتند از وی انتقام بگیرند؛ انگار اصلا مشکلشان رژیم مُلایان نیست؛ دردشان تاریخ پهلوی و زنده و مرده آن است.

این بار روزگار انتقام گرفت. یعنی
حضرات، عمری با پدر و پدر بزرگ شاهزاده واقعا جنگیدند از ترور، جنگ مسلحانه، راهزنی، بانک زنی، آتش زدن سینما ،کشتار اوایل انقلاب و.... تا جفنگیات و دروغ بافتن "شاه بد است و چنین و چنان کرد ....شاه رفت و #خمینی آمد و ما بر حقیم! "....

بعد از ۴۰ سال امروز دیدند نام پهلوی یعنی تاریخ
آویزان شده اند به پسر و نوه همان ۲ پادشاه پهلوی که بیا وسط میدان و کمک کن تا ایران را از ملا آزاد کنیم ...اما شاه نشو و #بلوای۵۷‌ را هم بپذیر!...
این شکست در برابر تاریخ #پهلوی یعنی چی؟ این پیروزی تاریخ پهلوی است. باید بزبان عامیانه نوشت تا سیلی به صورت همه این
پهلوی ستیزان باشد
Read 5 tweets
22 Oct
سعید حجاریان کاشانی (در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بانام سعید مظفری)از فعالان امنیتی سابق؛ازاعضا جبهه مشارکت؛از چهره‌های جنبش 2 خرداد؛معروف به تئوریسین اصلاحات.اولین جرقه‌های سیاسی از دبیرستان با خواندن آثارآل احمد شروع؛به شریعتی و مطهری علاقمند شد. کلاس‌ هما ناطق و سیمین دانشور ImageImageImage
رفت. ۵۶ به سربازی رفت وافسر وظیفه ژاندارمری شد. وقتی #خمینی دستور تخلیه پادگان‌ها را داد؛ وی فرار می‌کند و به کاشان پناه می‌برد .خودش می‌گوید «برگشتم نازی‌آباد و بچه‌های محله‌مان را سازماندهی می‌کردم. چند سالی بود که خانه ما پایگاه شده بود !
بخوانید پایگاه اشرار و اوباش #تروریست
فقط "اعلامیه‌های خمینی را هم پخش می‌کردیم دیگر گروه‌ها نه! اعتماد نداشتیم"/بعد از #بلوای۵۷ به کمیته نازی‌آباد می‌رود. می‌گوید در #نازی‌آباد مرجع بودم!مادر من هم آمده بود و کمک می‌کرد و شده بود بازجو زنان بدکاره را می‌گرفتند و می‌آوردند آنجا و مادر من با آن‌ها صحبت می‌کرد!
Read 13 tweets
22 Oct
نظر رئیس عملیات #ساواک جناب #احمدفراستی درباره آگاهی و شناخت نسل جوان ایران از #تاریخ_معاصر

در ادامه تویت توصیه او به نسل جوان

بازنشر آن موجب امتنان است.
و توصیه جناب #احمد_فراستی به نسل جوان برای بازخوانی #تاریخ_معاصر ایران
وقتی جناب #احمد_فراستی با بُغض #شاهنامه #فردوسی بزرگ را می گشاید و شرکت کنندگان در #بلوای۵۷ را محاکمه می کند!
Read 5 tweets
21 Oct
#تروریسم_اسلامی #تروریسم_ایرانی ‌۱شنبه ۱۵فروردین‌۱۳۵۰
مصاحبه مطبوعاتی پرویز ثابتی و اسرارواقعه تروریستی #سیاهکل
تلویزیون ملی ایران

ماجرای زد وخوردهای پارتیزانی جنگل‌های سیاهکل که اخیراً موجب شهادت چند تن از افراد ژاندارمری و رئیس خانه انصاف در پاسگاه سیاهکل شد، قبل از عید بود Image
این مصاحبه و همچنین دو فقره مصاحبه قبلی که مستقیماً از طرف سازمان اطلاعات و امنیت کشور انجام گرفت، بر اساس این خط مشی صورت می‌گیرد که سازمان اطلاعات و امنیت کشور تصمیم گرفته‌است درباره وقایع توطئه‌ها و مسائلی که ارتباط با استقلال و امنیت کشور دارد، در آینده، بیشتر از گذشته مردم
را در جریان جزئیات امر بگذارد. البته در گذشته نیز هیچ گاه اصراری در مکتوم نگه داشتن مسائل نبوده‌است و تقریباً درباره حوادث مهم و کشف شبکه‌های مخرب، اطلاعات لازم در اختیار عامه گذارده‌می‌شد، ولی این اطلاعات شاید غالباً کلی بود و به طور غیر مستقیم در اختیار گذارده می‌شده‌است و
Read 30 tweets
21 Oct
#تروریسم_ایرانی #تروریسم_اسلامی

در کنار سازمان تروریستی مجاهدین خلق در ایران، بسیاری سازمان‌های تروریستی دیگر چون سازمان تروریستی چریک‌های فدایی خلق وجود داشت. کشور ایران گهواره سازمان‌های #تروریستی جهان شد و جهان غرب، ایران را در مبارزه با تروریسم تنها گذاشت. جهان غرب نه تنها Image
کشور ایران را در مبارزه با #تروریسم تنها گذاشت بلکه کسان و سازمان‌هایی مانند #ساواک را که در گیر این مبارزه خطیر بودند، بدنام کرد.جهان غرب نه تنها کشور ایران را در مبارزه با تروریسم تنها گذاشت بلکه بیش از 400 سازمان حقوق بشر برپا ساخت تا دست‌های شایسته پایوران خردمند و میهن پرست
این مبارزه را ببندند. جهان غرب #تروریست ‌های ایران را در پناه خود گرفت و آنان را مبارزان حقوق بشر و راه آزادی نامید. #پرویزثابتی مدیر نابغه و شایسته امنیت داخلی کشور #ساواک در مصاحبه‌ای با رسانه‌های ایرانی و خارجی در سال ۱۳۵۰ ، دنیا را از وضعیت ترور و تروریسم در ایران آگاه ساخت. Image
Read 6 tweets
20 Oct
برادر فرماندار #نجف_آباد صاحب و مدیرمسئول این هفته نامه #صدا است!

علی راعی از آن اصلاح طلب های تندرو که با قوچانی مجله صدا را منتشر می کند و داداش او #مجتبی_راعی با مافیای #اصلاح_طلبان شده فرماندار نجف اباد! همان کسی که امروز حکم دستگیری این خانم دوچرخه سوار را صادر کرد! Image
جالب است که فرماندار نجف آباد محتبی راعی از مدعیان تُند و تیز #اصلاح‌طلب هست و مافیای اصلاح طلبان هم بر #نجف_آباد حاکم اند !
پس چرا حکم دستکیری این خانم را صادر کرد و امروز مردم را به مقابله با این خانم فراخواند!!؟ Image
صدا یک هفته‌نامهٔ خبری تحلیلی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. مدیرمسئول آن علی راعی اهل اصفهان است. اولین سردبیر آن محمد قوچانی و بعد اکبر منتجبی سردبیری این نشریه را برای مدتی عهده‌دار بود. بعد از جدایی او، محمدجواد روح عضو سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شد سردبیر
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!