Razem Profile picture
21 Oct, 27 tweets, 10 min read
.@MagdaBiejat: Od września @MZ_GOV_PL trzy razy ogłaszało kolejne wersje strategii na jesienną falę pandemii. Otóż panie premierze, panie ministrze zdrowia, strategii na jesień... nie ogłasza się jesienią, ale na początku lata.
.@MagdaBiejat: Strategia to nie tylko plan na miesiąc czy dwa, ale wszystkie scenariusze, te dobre i te złe. Strategii wreszcie nie zmienia się co 2 tygodnie, tak samo zresztą jak czterech ustaw, nie przekazuje się posłom na 17 godzin przed ich zbiorczym procedowaniem w Sejmie!
.@MagdaBiejat: Projekty te powinny być konsultowane ze środowiskiem medycznym i ekspertami. Opozycja powinna mieć czas na przygotowanie poprawek. My naprawdę widzimy wasze trudności i chcemy wam pomóc. To dotyczy nas wszystkich, wszystkich obywateli.
.@MagdaBiejat: Jedną z kluczowych kwestii od początku pandemii (czyli lekko licząc 7 miesięcy), jest opanowywanie liczby zakażeń i wygaszanie ognisk choroby.
.@MagdaBiejat: Sanepid alarmował, że nie wyrabiają się z pracą, odbierają tysiące telefonów. Ludzie narzekali, że nie mogą się do sanepidu dodzwonić przez kilka dni. PRZEZ PÓŁ ROKU NIE ZROBILIŚCIE NIC.
.@MagdaBiejat: Proponujecie zatrudnienie większej liczby zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego. Musztarda po obiedzie.
.@MagdaBiejat: Lewica nie będzie się sprzeciwiać temu rozwiązaniu ALE Sanepid potrzebuje dziś przede wszystkim rąk do pracy, ludzi do odbierania telefonów, udzielania informacji, śledzenia kontaktów osób zakażonych, a nie tylko kilku dyrektorów.
.@MagdaBiejat: Dlatego już tydzień temu na spotkaniu z rządem zaproponowaliśmy zaangażowanie do realizacji tych zadań firm prywatnych. Mamy prężne firmy call-centre, z nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną kadrą...
.@MagdaBiejat: Wszystkie narzędzia macie w ręku, nie trzeba żadnych dodatkowych ustaw. Na co czekacie? Zróbcie to!
.@MagdaBiejat: Złożyliśmy ustawę, która nareszcie daje podstawę prawną do nakazu noszenia maseczek przez wszystkich obywateli. Da ona organom państwa niezbędne uprawnienia, których zabrakło w poprzednich tarczach antykryzysowych. Liczymy na jej poparcie przez rząd i opozycję.
.@MagdaBiejat: Przez ostatnie 6 miesięcy, kiedy radośnie wprowadziliście i likwidowaliście szpitale jednoimienne, dawaliście i zabieraliście dodatki za pracę przy Covid, a Pan Premier obwieszczał koniec pandemii.
.@MagdaBiejat: Liczba zakażeń systematycznie rosła, potem rosła gwałtownie, a dziś szybuje w górę w zastraszającym tempie.
.@MagdaBiejat: Dziś, gdy system opieki medycznej się załamał, a szpitale przepełnione i pozbawione lekarzy odsyłają pacjentów, wy zaczynacie dopiero organizować dodatkowe ręce do pracy. I znowu chce się rzec: Musztarda po obiedzie.
.@MagdaBiejat: @__Lewica oczywiście jest za tym, aby: wszystkim pracownikom opieki medycznej za okres kwarantanny przysługiwało 100 proc. wynagrodzenia.
.@MagdaBiejat: ALE muszą one objąć wszystkich pracowników niezależnie od rodzaju umowy, także tych pracujących na kontrakcie czy zatrudnianych przez firmy zewnętrzne, także salowe i laborantów.
.@MagdaBiejat: Jesteśmy za podniesieniem kwot za skierowanie do pracy przy pandemii do 200 proc., ale te dodatki powinny przysługiwać także tym pracownikom ochrony zdrowia, którzy już z epidemią walczą, nie tylko tym, którzy zostaną do tej walki skierowani.
.@MagdaBiejat: Jesteśmy za dodatkami za pracę przy pandemii, które w druku 685 proponuje @nowePSL za tym by zwolnić lekarzy z kary więzienia za błędy medyczne.
.@MagdaBiejat: Błędów nie popełnia jedynie ten, kto nic nie robi. Choć po rządzie widać, że można też popełniać błędy nie robiąc zbyt wiele... Postulujemy odejście od kar bezwzględnego więzienia za błędy medyczne! Dziś jest dzień, w którym trzeba cofnąć zmianę art 37a KK.
.@MagdaBiejat: Medyków trzeba wspierać - nie wtrącać do więzień!
.@MagdaBiejat: Ostatnie 6 miesięcy to był czas na regulacje dotyczące budowy szpitali polowych, ustalenie zasad pracy lekarzy, szkolenia personelu i mobilizowanie dodatkowych sił do pracy.
.@MagdaBiejat: Był czas na konsultacje ze środowiskiem medycznym. Był czas na szkolenie i mobilizowanie studentów i przedstawicieli innych zawodów medycznych i okołomedycznych. Proponujecie te rozwiązania dopiero dziś - musztarda po obiedzie!
.@MagdaBiejat: Przepisy dotyczące powoływania lekarzy są niedopracowane i wewnętrznie sprzeczne. Pozwalają na powołanie rodziców najmłodszych dzieci a nawet matek karmiących. @__Lewica nie zagłosuje za takimi rozwiązaniami.
.@MagdaBiejat: Twierdzicie, że idziemy drogą środka, że są jeszcze dostępne łóżka i respiratory, choć szpitale jasno mówią co innego i fizycznie nie mają gdzie przyjmować pacjentów. Chcecie powoływać koordynatorów - musztarda po obiedzie.
.@MagdaBiejat: Przez ostatnie pół roku trzeba było koordynować a nie uciekać od odpowiedzialności i decyzje zrzucać na szpitale i ratowników. Pozostawiliście ich samym sobie.
.@MagdaBiejat: Dziś na łapu-capu powołujecie super-koordynatora ratownictwa medycznego, który siłą i kolanem będzie upychał pacjentów gdzie się da.
.@MagdaBiejat: Koordynator nie wyczaruje miejsc w szpitalach, respiratorów, lekarzy i pielęgniarek! Za odmowę wykonania polecenia grozicie szpitalowi odwołaniem dyrektora, co w warunkach epidemii i przeciążenia wywoła tylko jeszcze większy chaos. @__Lewica nie poprze tego.
.@MagdaBiejat: Jesteśmy natomiast za prawem pacjentów do równego traktowania. Lepiej późno niż wcale. Mamy nadzieję, że ból posłów Czarnków, Szumowskich czy Kaczyńskich nie będzie już nigdy większy niż ból zwykłych obywateli.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Razem

Razem Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!