Afgelopen week (15/10-21/10) waren er 83 235 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 27 648 of 50% meer dan de week voordien. De toenamesnelheid lijkt iets af te remmen, maar het is moeilijk om die verandering correct te interpreteren door een aanpassing in teststrategie. 1/9
We testen nu namelijk enkel symptomatische personen waardoor we minder positieve gevallen zullen oppikken, maar met een hoger percentage positieve testen. Aangezien jongeren vaker asymptomatisch zijn, verwachten we daar de grootste invloed en dat is ook exact wat we zien. 2/9
Alle provincies zitten ondertussen boven de hoogste drempel van 400 besmettingen per 100k inwoners over de laatste 2 weken. In Oost- en West-Vlaanderen is de stijging het sterkste met nog steeds bijna een verdubbeling in de laatste 7 dagen. 3/9
De afgelopen dagen werden telkens bijna 80 000 testen uitgevoerd. Het percentage positieve testen blijft stijgen en zit bijna aan 20% met in Luik zelfs 32%. Dat benadert de percentages die we tijdens de eerste golf zagen. 4/9
Er komen nog steeds veel laattijdige resultaten bij wat aangeeft dat de druk op de labo's nog steeds erg hoog is. De nieuwe teststrategie zorgt hier misschien voor beterschap. 5/9
In de ziekenhuizen is het alle hens aan dek met de afgelopen dagen bijna 600 nieuwe opnames per dag. Morgen en overmorgen verwacht ik wat minder opnames (door het weekend), maar de kans is groot dat woensdag het record van 629 opnames van 28 maart gebroken wordt. 6/9
De meeste nieuwe opnames gebeuren in Brussel en Wallonië, maar de laatste dagen zien we ook in bijvoorbeeld Oost- en West-Vlaanderen erg veel opnames. Er zijn helaas nog niet echt signalen van een afremming of stabilisatie. 7/9
Op de kaart zijn weinig veranderingen te zien. De schaal is aangepast naar een logaritmische kleurschaal. Specifieke dagen kan je bekijken op observablehq.com/@bmesuere/geog… 8/9
Het aantal overlijdens nam afgelopen week toe van gemiddeld 28.1 naar 39.1 per dag. Op 23/10 werden zelfs 74 overlijdens gemeld. Hopelijk zien we komende week een gunstige evolutie in de ziekenhuizen anders komt de maximale capaciteit op intensieve zorgen in zicht. 9/9

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bart Mesuere

Bart Mesuere Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!