Thijs Kuiken Profile picture
Oct 31, 2020 30 tweets 9 min read Read on X
1/11 De huidige sterfte van #pluimvee en wilde vogels in #Nederland wordt veroorzaakt door hoog-pathogene vogelgriepvirus van het subtype H5N8. Maar wat betekent ‘H5N8’ en ‘hoog-pathogeen’? En waar komt het virus vandaan?

Op verzoek, een draadje.

#HPAI #H5N1 #H5N8 #vogelgriep
2/11 H5N8 slaat op twee eiwitten, hemagglutinine (H) en neuraminidase (N), die buitenop het virus zitten. Bij vogels zijn er 16 subtypen H, H1 t/m H16, en 9 subtypen N, N1 t/m N9. Vogelgriepvirussen wisselen H en N soms uit met elkaar; zo kan H5N1 b.v. veranderen naar H5N8. Image
3/11 Pathogeen betekent ziekteverwekkend. Vogelgriepvirussen worden verdeeld in laag-pathogeen (geen of weinig ziekte bij kippen) en hoog-pathogeen (ernstige ziekte en sterfte bij kippen). Image
4/11 Hoog-pathogene vogelgriepvirussen ontstaan uit laag-pathogene door een mutatie in hun genetische materiaal. Deze mutatie gebeurt bijna uitsluitend bij besmetting van intensief gehouden pluimvee. Dat is dan ook de belangrijkste bron van hoog-pathogene vogelgriepvirussen. Image
5/11 De groep hoog-pathogene vogelgriepvirussen waartoe de huidige H5N8 behoort werd het eerst aangetoond in gedomesticeerde ganzen in China in 1996, en heet A/Goose/Guangdong/1996 (H5N1).
6/11 In de eerste jaren na zijn opkomst, heeft dit virus zich langzaam in Azië verspreid via pluimveehandel. Dit is de traditionele manier waarop verspreiding plaatsvindt, en waartegen traditionele hygiënemaatregelen op pluimveebedrijven voornamelijk zijn gericht. Image
7/11 Vanaf 2005 gebeurde iets bijzonders: het hoog-pathogene vogelgriep virus (toen H5N1, later H5N8 en H5N6) werd over grote afstanden verspreid door wilde vogels, die in Azië door pluimvee waren besmet. Normaal komt alleen laag-pathogene vogelgriepvirus bij wilde vogels voor. ImageImage
8/11 In wilde vogels veroorzaakte het virus soms hoge sterfte. Tijdens de vogelgriepuitbraak in winter 16/17 in Nederland werden b.v. >13 000 dode vogels gerapporteerd. De werkelijke sterfte was mogelijk 4-10 X hoger. Dode wilde vogels nu rapporteren via:

sovon.nl/nl/actueel/nie… Image
9/11 Op een pluimveebedrijf kan het virus ook hoge sterfte van pluimvee veroorzaken. Bovendien wordt export van pluimvee(producten) stopgezet. Om virusverspreiding van wilde vogels naar pluimvee te vermijden, is er o.a. een ophokplicht. Huidige regels:

rijksoverheid.nl/onderwerpen/di…
10/11 Sommige varianten van hoog-pathogene vogelgriepvirus kunnen ziekte bij mensen en andere zoogdieren (zoals katten) veroorzaken, hoewel dat de laatste jaren niet in Europa is gebeurd. Zieke/dode vogels niet aanraken zonder passende hygiënemaatregelen!

rivm.nl/veelgestelde-v…
11/11 Referenties (doi):
2: 10.1126/science.313.5787.601a.
3: 10.1038/nrmicro1208
4: 10.3389/fvets.2018.00084
5: 10.1111/j.1863-2378.2012.01497.x
7: 10.1098/rstb.2018.0257 and
10.1126/science.aaf8852
8: 10.3201/eid2312.171086
10: 10.2903/j.efsa.2020.6194
1/18 Verschillende mensen hebben gevraagd over mogelijke oplossingen voor het probleem van hoog-pathogene vogelgriep in pluimvee (kippen, kalkoenen, ganzen, eenden) en in wilde vogels. Daarom een vervolgdraadje.
2/18 Als je naar de onderliggende oorzaken (zie boven) kijkt van het ontstaan en verspreiding van hoog-pathogene vogelgriep, liggen de oplossingen eigenlijk voor de hand. Dit zijn vier mogelijke opties:
3/18 1) Houd pluimvee in kleine aantallen en in lage dichtheid per vierkante meter. Dit verlaagt het risico op het ontstaan van hoog-pathogene vogelgriepvirus in pluimvee, en het risico van verspreiding van zo'n virus naar wilde vogels.
4/18 Deze optie houdt in dat het aanbod van pluimveevlees en eieren zal verminderen, en dus dat het nodig is om de vraag ernaar te verminderen.
5/18 2) Vestig geen pluimveebedrijven in gebieden met veel watervogels. Dit verlaagt het risico van virusverspreiding (zowel de historisch voorkomende laag-pathogene varianten als de nu voorkomende hoog-pathogene H5N8) van wilde watervogels naar pluimvee.
6/18 3) Vestig geen pluimveebedrijven dicht bij elkaar. Dit verlaagt het risico van virusverspreiding tussen bedrijven.

4) Vaccineer pluimvee tegen vogelgriepvirussubtypes H5 en H7. Dit is een extra bescherming tegen virusinfectie van pluimvee.
7/18 Bovenstaande oplossingen passen bij oplossingen voor andere belangrijke problemen: klimaatverandering, verzuring, vermesting, zoetwaterverbruik, verandering van landgebruik, longziekte bij omwonenden van pluimveebedrijven, verlies van biodiversiteit, verlaagde dierwelzijn.
8/18 Bovenstaande oplossingen zijn ook in lijn met de visie van de Nederlandse ministerie van Landbouw, en met de toekomstplannen voor de Nederlandse landbouw die zijn uitgewerkt door Imke de Boer van Wageningen Universiteit.
9/18 Waarom worden die oplossing dan niet toegepast? Dat is omdat ze niet overeenkomen met de huidige praktijk en trends. We houden steeds meer pluimvee en vragen om meer pluimveevlees en eieren, naarmate het gemiddelde inkomen per persoon stijgt. Image
10/18 Het aantal dieren per pluimveebedrijf blijft stijgen vanwege financiële voordelen van schaalvergroting. Sommige daarvan zijn gevestigd in watervogelgebieden. Pluimveebedrijven zijn liggen vaak dicht bij elkaar, alweer om financiële redenen. Image
11/18 Pluimvee in de EU wordt niet gevaccineerd tegen vogelgriep omdat pluimvee(producten) dan niet meer of moeilijker geëxporteerd zouden kunnen worden volgens de huidige OIE en EU regels.
12/18 Binnen de beperkingen van het huidige systeem is het dus nauwelijks mogelijk om het probleem van hoog-pathogene vogelgriep op te lossen. Dat blijkt uit de steeds weer terugkerende uitbraken van hoog-pathogene vogelgriep.
13/18 Deze oplossingen zijn wel goed mogelijk in de context van “transformatieve veranderingen” van onze maatschappij: “een fundamentele, systeem-brede reorganisatie met betrekking tot technologische, economische en sociale factoren, inclusief denkkaders, doelen en waarden.”
14/18 Referenties (meestal doi)
Risico op ontstaan van hoog-pathogene vogelgriep in pluimvee: 10.3389/fvets.2018.00084
Risico van pluimveebedrijven in watervogelgebieden: 10.1126/science.aaf8852 (appendix)
Risico van pluimveebedrijven dicht bij elkaar: 10.1177/003335490812300309
15/18 Referenties (vervolgd)
Vaccineren tegen vogelgriep: 10.20506/rst.30.3.2081
Veehouderij en klimaatverandering: ipcc.ch/srccl/ (hoofdstuk 5)
Veehouderij en verzuring, vermesting, zoetwatergebruik: 10.1126/science.aaq0216
16/18 Referenties (vervolgd)
Pluimveehouderij en longziekte bij omwonenden: 10.1371/journal.pone.0223601
Veehouderij en biodiversiteitsverlies: 10.1111/gcb.15219
Veehouderij en verlaagde dierwelzijn: ISBN: 9780199587827
Visie Ministerier LNV: rijksoverheid.nl/ministeries/mi…
17/18 Referenties (vervolgd)
Visie Imke de Boer, WUR: challenges.openideo.com/challenge/food…
Groei van pluimveehouderij en consumptie van vlees en eieren in Nederland: ourworldindata.org
Groei van aantal dieren per pluimveebedrijf in Nederland: 10.18174/464128
18/18 Referenties (vervolgd)
Distributie van pluimveebedrijven in Nederland: zootecnicainternational.com/focus-on/nethe…
EU regelgeving vaccinatie vogelgriep: ec.europa.eu/commission/pre…
Thomas Oudman van @decorrespondent interviewde me over hoog-pathogene #vogelgriep (oorzaken, gevolgen, en mogelijke oplossingen) en schreef er een diepgaand en mooi geïllustreerd verhaal over. Die is hieronder te lezen:

open.decorrespondent.nl/11825/de-volge…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Thijs Kuiken

Thijs Kuiken Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thijskuiken

Apr 24
Press release by U.S. Food and Drug Administration @US_FDA on their investigation of pasteurized milk for the presence of infectious virus particles of highly pathogenic avian influenza virus H5N1. #vogelgriep 1/7
fda.gov/food/alerts-ad…
A quote: “As noted by USDA, WHO and other sources, the presence of the virus has been detected in raw milk. Based on available information, pasteurization is likely to inactivate the virus, however the process is not expected to remove the presence of viral particles…” 2/7
“Therefore, some samples collected have indicated the presence of HPAI using quantitative polymerase chain reaction (qPCR) testing.

During the course of the outbreak, the FDA has been evaluating milk from affected animals, in the processing system, and on the shelves.” 3/7
Read 7 tweets
Apr 16
1/n Changing the name of highly pathogenic avian influenza virus H5N1 into ‘bovine influenza A virus’ implies it has become endemic in cattle, a worst-case scenario! But how are influenza viruses actually classified? A thread:
#vogelgriep
bovinevetonline.com/news/industry/…
2/n When we write ‘bird flu virus’ or ‘avian influenza virus’ in the context of the currently ongoing global outbreak, we really mean highly pathogenic avian influenza A virus H5N1. (This virus was first detected in a commercial goose farm in Guangdong province China, in 1996.
3/n It there belongs to the so-called A/goose/Guangdong/1/96 lineage.) I will take its name apart and discuss the separate pieces:
i. influenza A virus (rather than B, C, or D)
ii. avian (rather than human, swine, equine, or bat)
iii. H5 (rather than H1 to H18)
Read 26 tweets
Nov 17, 2023
1/12 In de discussie over de impact van de Nederlandse veestapel heeft men het meestal over aantallen kippen, varkens en runderen. Echter, voor sommige aspecten is de hoeveelheid vlees, melk en eieren die ze produceren meer van belang. Een draadje.🧵

nrc.nl/nieuws/2023/11…
2/12 Voor infectieziekten zoals hoog-pathogene #vogelgriep, Afrikaanse varkenspest en mond-en-klauwzeer neemt het risico van een uitbraak toe naarmate het aantal dieren in een gebied groter is. Daarvoor is dus het aantal dieren in Nederland van belang.
esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.10…
3/12 Voor landgebruik ten behoeve van veevoer, uitstoot van broeikasgassen en stikstof, watergebruik en vermesting neemt de impact toe naarmate er meer vlees, melk en eieren worden geproduceerd. Daarvoor is dus de productie hiervan in Nederland van belang.
science.org/doi/10.1126/sc…
Read 12 tweets
Nov 14, 2023
Vogels op #Antarctica worden ernstig bedreigd door #vogelgriep. @BirdLife_News streeft ernaar dat er in de toekomst geen nieuwe dodelijke varianten van de vogelgriep meer ontsnappen uit de #pluimveehouderij en is daarvoor een lobby begonnen. 1/5
vogelbescherming.nl/actueel/berich…
Hoog-pathogene vogelgriep is niet de enige ziekte die van pluimvee naar wilde vogels is overgegaan. Rond 1994 werd oogontsteking opgemerkt bij een Noord-Amerikaanse tuinvogel, de Mexicaanse roodmus (Haemorhous mexicanus). 2/5

researchgate.net/publication/79…
feederwatch.org/learn/house-fi…
Image
#Mycoplasma gallisepticum afkomstig van pluimvee werd ontdekt als de oorzaak. Deze ziekte verspreidde zich over Noord-Amerika en doodde naar schatting 225 miljoen (!) vinken in de eerste drie jaar na ontdekking. 3/5
dx.plos.org/10.1371/journa…
Read 5 tweets
Jul 13, 2023
Just out: Avian influenza overview April to June 2023, report by @EFSA_EU, @ECDC_EU, and EU reference laboratory for avian influenza. A thread. /1

https://t.co/EdUj6FRGbgefsa.europa.eu/en/efsajournal…
Between 29 April and 23 June 2023, highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N1) virus (clade 2.3.4.4b) outbreaks were reported in domestic (98) and wild (634) birds across 25 countries in Europe. /2
HPAI outbreaks in poultry were all identified as HPAI A(H5N1) and reported in France (85), the United Kingdom (3), Czechia (2), Germany (2) and Poland (1). /3
Read 31 tweets
Mar 17, 2023
.@JeroenCandel schrijft dat een radicale transformatie van de economie, inclusief het voedselsysteem, nodig is. Hoe doe je dat? Maja Göpel's "The great mindshift: how a new economic paradigm and sustainability transitions go hand in hand" helpt om die vraag te beantwoorden. (1/5) Image
Zij vat het doel van de economische transformatie, en de manieren om die te bereiken, als volgt samen (mijn vrije vertaling, zie bl. 10 voor de oorspronkelijke tekst in het Engels): ... (2/5)
"Het doel is om economische processen opnieuw te koppelen ("recoupling") aan menselijk welzijn en de wetten van de natuur, door het veranderen van het economische model." (3/5)
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(