Thijs Kuiken Profile picture
Professor of Comparative Pathology. Host-pathogen co-evolution. Emerging diseases. One Health. Rapid transition to a sustainable society.
𝗡𝗶𝗲𝗹𝘀 𝗱𝗲 𝗭𝘄𝗮𝗿𝘁𝗲 Profile picture 1 subscribed
Nov 17 12 tweets 4 min read
1/12 In de discussie over de impact van de Nederlandse veestapel heeft men het meestal over aantallen kippen, varkens en runderen. Echter, voor sommige aspecten is de hoeveelheid vlees, melk en eieren die ze produceren meer van belang. Een draadje.🧵

nrc.nl/nieuws/2023/11… 2/12 Voor infectieziekten zoals hoog-pathogene #vogelgriep, Afrikaanse varkenspest en mond-en-klauwzeer neemt het risico van een uitbraak toe naarmate het aantal dieren in een gebied groter is. Daarvoor is dus het aantal dieren in Nederland van belang.
esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.10…
Nov 14 5 tweets 2 min read
Vogels op #Antarctica worden ernstig bedreigd door #vogelgriep. @BirdLife_News streeft ernaar dat er in de toekomst geen nieuwe dodelijke varianten van de vogelgriep meer ontsnappen uit de #pluimveehouderij en is daarvoor een lobby begonnen. 1/5
vogelbescherming.nl/actueel/berich… Hoog-pathogene vogelgriep is niet de enige ziekte die van pluimvee naar wilde vogels is overgegaan. Rond 1994 werd oogontsteking opgemerkt bij een Noord-Amerikaanse tuinvogel, de Mexicaanse roodmus (Haemorhous mexicanus). 2/5

researchgate.net/publication/79…
feederwatch.org/learn/house-fi…
Image
Jul 13 31 tweets 6 min read
Just out: Avian influenza overview April to June 2023, report by @EFSA_EU, @ECDC_EU, and EU reference laboratory for avian influenza. A thread. /1

https://t.co/EdUj6FRGbgefsa.europa.eu/en/efsajournal…
Between 29 April and 23 June 2023, highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N1) virus (clade 2.3.4.4b) outbreaks were reported in domestic (98) and wild (634) birds across 25 countries in Europe. /2
Mar 17 5 tweets 2 min read
.@JeroenCandel schrijft dat een radicale transformatie van de economie, inclusief het voedselsysteem, nodig is. Hoe doe je dat? Maja Göpel's "The great mindshift: how a new economic paradigm and sustainability transitions go hand in hand" helpt om die vraag te beantwoorden. (1/5) Image Zij vat het doel van de economische transformatie, en de manieren om die te bereiken, als volgt samen (mijn vrije vertaling, zie bl. 10 voor de oorspronkelijke tekst in het Engels): ... (2/5)
Mar 13 12 tweets 14 min read
Just out: Scientific report with overview of highly pathogenic avian #influenza from December 2022 to March 2023, by @efsa, @ECDC_EU, and EURL AI. A thread on the situation in poultry, wild birds, wild mammals, and humans in Europe and worldwide. (1/11)
efsa.europa.eu/en/efsajournal… In #Europe, highly pathogenic avian #influenza virus #H5N1, clade 2.3.4.4b, was reported in 403 #poultry farms and 119 other captive bird holdings birds in 24 countries between 3 December 2022 and 1 March 2023. (2/11)
Mar 11 30 tweets 5 min read
‘Groene groei van de economie? Dat is een mythe’, zegt spraakmakend econoom @jasonhickel in @nrc . Liza van Lonkhuyzen stelt een aantal interessante vragen. Een draadje:
nrc.nl/nieuws/2023/03… Q: Wat wil u als 1e tegen de NLse politici zeggen? A: Als we economische groei blijven najagen, kúnnen we Parijse klimaat doelstellingen simpelweg nooit halen. Hoe meer de economie groeit, hoe meer energie de economie vraagt, & hoe lastiger om de CO2-uitstoot omlaag te brengen.”
Oct 10, 2022 8 tweets 2 min read
1/ Voor de algemene bevolking wordt het risico van besmetting met de huidig circulerende hoogpathogene vogelgriepvirus in Europa beoordeeld als *laag*; voor mensen die beroepshalve of anderszins aan het virus zijn blootgesteld, wordt het risico als *laag* tot *matig* beoordeeld. 2/ Aldus de @ECDC_EU.

ecdc.europa.eu/en/publication…
Oct 7, 2022 22 tweets 6 min read
1/ Nu (oktober 2022) het nieuwe “vogelgriepseizoen” is aangebroken, wordt alle pluimvee opgehokt. Vaccinatie, zoals in juni 2021 aanbevolen in het rapport Bekedam, wordt niet uitgevoerd. Waarom niet? Een draadje.

rijksoverheid.nl/binaries/rijks… Image 2/ Het nonvaccinatiebeleid van de EU (dus *niet* vaccinatieverbod) dateert nog van de tijd dat vogelgriep (preciezer gesteld: hoogpathogene aviaire influenza: HPAI) een sporadische ziekte was en niet, zoals de laatste jaren, veelvuldig voorkomt in Europa.
Sep 19, 2022 9 tweets 2 min read
1/ Door het aanleggen van nieuwe natuur leggen we de rode loper uit voor vogelgriep, wordt er wel eens gezegd. Kun je dat zo stellen? Een kort draadje. 2/ We zijn afhankelijk van natuur. Een gezonde bodem is essentieel voor het groeien van gewassen die wij eten. Een diverse en rijke insektenpopulatie is essentieel voor het bevruchten van fruit en groenten die wij eten.

ipbes.net/global-assessm…
Aug 21, 2022 12 tweets 5 min read
1/ Om de Nederlandse natuur te herstellen, is een omslag naar kringlooplandbouw nodig (rijksoverheid.nl/ministeries/mi…). Daarbij past verkleining van de Nederlandse veestapel. Maar hoe groot is die eigenlijk, en hoe verhoudt die zich met andere Europese landen? Een draadje. 2/ Feitelijke informatie over de Europese veestapel is te vinden in de Eurostat website (ec.europa.eu/eurostat/stati…). De meest recente informatie is van 2016. Men verwacht in november 2022 de informatie bij te werken.
Jun 17, 2022 18 tweets 6 min read
1/ Worldwide, a #poultry-origin disease is causing high mortality in wild birds. The disease is called highly pathogenic avian #influenza (#HPAI). It is important to record the scale of wild bird mortality in order to help prevent such disasters in the future. Here is a thread. 2/ In general, HPAI viruses emerge in intensive poultry production systems by mutation from relatively innocent viruses (aptly called ‘low pathogenic avian influenza viruses). Of 39 known HPAI mutation events detected, 37 are from such poultry farms.
Apr 26, 2022 32 tweets 9 min read
Gezien de verspreiding van hoog-pathogene #vogelgriep in de Gelderse Vallei, is er discussie over verschillende manieren om de ziekte te bestrijden: ‘preventieve vaccinatie’, ‘noodvaccinatie’, ‘ruimen’, ‘preventief ruimen’. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Een draad. 'Preventieve vaccinatie' tegen hoog-pathogene vogelgriep betekent dat je kippen vaccineert voordat de ziekte in een regio aanwezig is. Gevaccineerde kippen zijn beschermd tegen ziekte door sommige varianten van hoog-pathogene vogelgriep.
Feb 18, 2022 4 tweets 2 min read
Fijn dat u erover vraagt. De @IPBES conclusie van transformatieve veranderingen waarmee de Nederlandse overheid akkoord is gegaan betreffen alle aspecten van de maatschappij, ook de economische.

rijksoverheid.nl/documenten/rap… In die appreciatie van het IPBES rapport staat o.a.: "Een hoofdbestanddeel voor een duurzame traject is de verandering van globale financiële en economische systemen, waarbij afgebogen zou moeten worden van het huidige paradigma van economische groei."
Feb 18, 2022 12 tweets 7 min read
Mijn betoog in de hoorzitting over zoönosen en #vogelgriepvirus in de #TweedeKamer, waarin ik duidelijk probeer te maken dat de #OneHealth aanpak meer omvat dan alleen de directe bestrijding van hoog-pathogene #vogelgriep. Een draadje. 1/11

debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/hoorz… #Nederland heeft een 6 keer hogere pluimveedichtheid dan het Europese gemiddelde. Dat is de hoogste pluimveedichtheid van alle Europese landen uitgezonderd het eiland Malta. 2/11
Jan 6, 2022 6 tweets 2 min read
De huidige uitbraak van Afrikaanse varkenspest begon in 2007 in Poti (Georgië), een havenstad aan de Zwarte Zee. Een mogelijke bron van het virus zijn voedselresten van een schip die op een stortplaats werden gedumpt. 1/6 Daar pikten gedomesticeerde varkens het virus op, dat zich verspreidde in de varkensstapel. Van daaruit is het weer terecht gekomen in Europese wilde zwijnen. 2/6
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
Dec 14, 2021 22 tweets 8 min read
Hierbij mijn samenvatting van het proefschrift van Joost van Herten: “Overwegingen voor een #ethiek van #OneHealth”. Een Nederlands draadje. 1/22 Image Het besef dat de gezondheid van mensen onlosmakelijk verbonden is met de gezondheid van dieren en ecosystemen, maakt duidelijk dat interdisciplinaire samenwerking onmisbaar is om (opnieuw) opkomende #zoönosen te bestrijden. 2/22
May 23, 2021 7 tweets 4 min read
Petra Chlumecka reported the death of juvenile white-tailed #eagles from highly pathogenic avian #influenza #H5N1 in #Estonia. I discussed it with the responsible vet. 1/7

#vogelgriep #birdflu #Vogelgrippe #InfluenzaAviaire

@VroegeVogels @GlobalFlyway

zoocam.info/zapis/mladata-… I think this case may herald a new phase in the expansion of highly pathogenic avian influenza into wildlife. This infectious viral disease was historically restricted to poultry farms; an old name for the disease is "fowl plague". 2/7
Nov 21, 2020 17 tweets 7 min read
1/17 Highly pathogenic avian #influenza in poultry & wild birds remains a problem, with repeated outbreaks in recent years. Looking at the underlying causes for its emergence & spread, the solutions actually seem pretty obvious. A thread with some (unconventional) policy options. 2/17 1) Keep poultry in small numbers & at low density. This lowers risk of emergence of high-pathogenic avian influenza virus in poultry, & risk of spread to wild birds & people.

This means a lower supply of poultry meat & eggs, & therefore requires reduction in demand.
Oct 31, 2020 11 tweets 5 min read
1/11 Now that highly pathogenic avian influenza H5N8 has arrived in Europe again, some questions arise. What do 'H5N8' and 'highly pathogenic' mean? And where does the virus come from?

On request, a thread (for non-Dutch readers).

#HPAI #H5N1 #H5N8 #AvianInfluenza #birdflu 2/11 H5N8 refers to two proteins, haemagglutinin (H) & neuraminidase (N), on the surface of the virus. In birds there are 16 H subtypes, H1 to H16, and 9 N subtypes, N1 to N9. Avian influenza viruses sometimes exchange H & N with each other; for example, H5N1 can change to H5N8.
Oct 31, 2020 30 tweets 9 min read
1/11 De huidige sterfte van #pluimvee en wilde vogels in #Nederland wordt veroorzaakt door hoog-pathogene vogelgriepvirus van het subtype H5N8. Maar wat betekent ‘H5N8’ en ‘hoog-pathogeen’? En waar komt het virus vandaan?

Op verzoek, een draadje.

#HPAI #H5N1 #H5N8 #vogelgriep 2/11 H5N8 slaat op twee eiwitten, hemagglutinine (H) en neuraminidase (N), die buitenop het virus zitten. Bij vogels zijn er 16 subtypen H, H1 t/m H16, en 9 subtypen N, N1 t/m N9. Vogelgriepvirussen wisselen H en N soms uit met elkaar; zo kan H5N1 b.v. veranderen naar H5N8. Image
Apr 12, 2020 11 tweets 3 min read
1/11 Since you ask seriously, I will try to explain my views in detail. I think that your questions aren't framed appropriately, for several reasons. Regarding the #COVID_19 outbreak, we should be evaluating human behaviour instead of #bats. 2/11 A more appropriate question might be: “What are the broad benefits (including social, cultural, environmental, and financial) of people farming, trapping, trading, and consuming wild animals, and flying long-distance frequently, compared to the costs of these behaviours?”