1-Bu sıralar çok fazla 12 ve 4 sayısı önümüze geliyor...
Izmir'de yaşanan deprem sıradan bir hadise değildir.
Çünkü, AFAD' ın ısrarla deprem şiddetini TV ekranlarında Kandilli'ye rağmen düşük göstermeye çalışmasının sebebi ..
6.6 sayısında gizli .
Yani 66 ..
2-Bunun yanında 15 saniye sürdü. Yani 5+1=6 ..
Üç altı sayısını yan yana koyalım.
666 sayısı ortaya çıkar.
Bu 666 ritüeli demektir .Ve Izmir hedef alınmıştır anlamı çıkar. AFAD 'ın sayı ısrarı bize bunu gösteriyor.
Peki 666 sayısı ne ?
666’nın ne mánáya geldiğini bilmeyenler,
3- Yahut hatırlayamayanlar için kısaca söyleyeyim:
Málum sayı İncil’in en enteresan, hattá en heyecanlı metni sayılan "Yuhanna’nın Vahyi" isimli bölümde geçer;
Hazreti İsa’nın 12 havarisinden ve dört İncil’den de birinin yazarı olan Aziz Yuhanna, yahut Batı’daki ismiyle
4 - "Saint John", bu fasılda Hazreti İsa tarafından kendisine gösterilen kıyamet alámetlerini gayet renkli bir üslûpla anlatır. Şeytan’ın yahut başka yorumlara göre kıyametten hemen önce ortaya çıkacağına inanılan Deccal’in ne şekilde görüneceğini ve insanlığı nasıl birbirine
5 - düşüreceğini yazar ve yaratığın sayısının, daha doğrusu "rakam karşılığının" "666" olduğunu söyler.
Ortaya zamanla Aziz Yuhanna’nın vahyini anlattığı bu faslı temel alan çok sayıda kıyamet teorisi atılmış, 666 sayısı birbirinden değişik şekillerde yorumlanmış, bu sayı
6- Etrafında sayısız komplo teorileri yaratılmış, konu zamanla filmlere bile konu olmuş ve "666", dünyanın en esrarlı, hatta dindar Hristiyanlar arasında en korkulan kavramlarından biri haline gelmiştir.
İşte, 666 kavramını temel alarak yaratılan bu teorilerden bazıları:
7 - Eski medeniyetlerde, her harfin bir sayı değeri vardır. İnternetin en bilinen kavramı olan "world wide web" ifadesinin kısaltması "www"de bulunan "w" harfi, İbrani alfabesindeki "vav" harfidir ve bu harfin sayı karşılığı da altıdır. Dolayısıyla, üç adet altıdan meydana gelen
8-internet adresi, doğrudan doğruya Şeytan’ın adresidir.
AP’nun salonunda parlamenterlere ait olan koltukların her birinin bir numarası vardır ama 666 numaralı koltuk kimseye tahsis edilmemiştir ve boştur.
AB’nin bayrağında daire şeklinde sıralanan 12 adet yıldız, Hazreti İsa’nın
9-Havarilerini temsil etmesinin yanısıra,ilhamını yine Yuhanna’nın Vahyi’nin 12. bábının Hazreti Meryem’den sözeden 1. áyetinden almıştır. Áyette,"Ve gökte büyük bir alámet, güneşle giyinmiş ve ayakları altında ay ve başı üzerinde on iki yıldızdan tacı olan bir kadın göründü"
10- Denmektedir. ABD Hazine Bakanlığı’nın armasının en altında 666 sayısı yazılıdır ama bu sembolün armaya niçin konduğu meselesi, esrarını hálá korumaktadır.
Bilgisayar sistemlerinde ürün tasnifi ve fiyatları belirleme maksadıyla kullanılan barkod sisteminde sayıları gösteren
11- Çizgi gruplarının başında, ortasında ve sonunda yeralan çizgilerin herbiri altı sayısının işaretidir ve bütün barkodlarda 666, yani "Şeytan" yazılıdır.
Kudüs’ün merkezinin boylamı 31 derece 47 dakika kuzey, enlemi de 35 derece 13 dakika doğudur. Bu iki sayının altalta
12- Toplamından 666 sayısı elde edilir ve bu, kıyamet sırasında Deccal’in yahut Şeytan’ın Kudüs’te ortaya çıkacağının işaretidir.
Klasik ruletteki sayıların toplamı 666’dır, dolayısıyla rulet şeytan oyunudur.
Bunlar, Hristiyan dünyasında 1900 küsür seneden bu yana
13-Yaşanan 666 çılgınlığının son örneklerinden sadece bir kısmı... Aynı konuda tarih boyunca neler düşünüldüğünü, nelere inanıldığını ve ne korkular yaşandığını da varın, siz hesap edin.
ESKİ kültürlerde, alfabenin her harfinin bir sayı değeri vardır. Kelimeler, kendilerini
14- Meydana getiren harflerin değerlerinin toplamı olan sayılara karşılıktırlar. Benzer bir sistem bizde de vardır ve "Ebced" adını alır. Bu sistemlerde kelimelerden varılan sayıların yorumlanmasıyla bazı gerçeklere ulaşılmasına çalışılırken, bazen sayıların hangi kelimeleri
15- Yahut isimleri kasdettiği üzerinde çaba sarfedilir.
İşte, Hristiyan dünyası, İncil’de 666 kavramıyla kimin kastedildiğini anlayabilmek için asırlardan buyana uğraşıyor ve bu iş için eski Yunan ve İbrani alfabesindeki harflerin sayı karşılıklarından istifade ediyor.
16-Yunan ve İbrani alfabelerindeki harflerin sayı değerleri şu şekildedir ve bu sıralama, bir çeşit "Hristiyan Ebcedi"dir.
A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=10, K=20, L=30, M=40, N=50, O=60, P=70, Q=80, R=90, S=100, T=200, U=300, V=400, W=500, X=600, Y=700, Z=800.
17-Batı, yüzyıllardan buyana bu sistem çerçevesinde, Yuhanna’nın Vahyi’nde 666 sayısıyla sembolize edilen ve "Şeytan", "Deccal" ve "Anti-İsa" olarak yorumlanan ismin kim olabileceğini bulma çabasında.
Anlaşılan o ki bulmuşlar. Ya da #HAARP üzerinden yaşanan #Izmir depremi ile
18-Türkiye 'den çıkacak olduklarını bildikleri Vaktin sahibini #Şeytan ya da #Deccal olarak tanımlayarak böyle bir saldırı olduğunu düşünebiliriz.
Çünkü, Papaz Brunson da bu kişiyi arıyordu.
#Izmir 'e GAVUR denilmesinin sebebi buydu...
Karşı Yaka 》 Karşı taraf 》
19-Karşı Cephe ye saldırdılar ...
Işte 7 klise ve Karşıyaka ile ilgili yazdıklarım ortada .
Izmir depremi tamamen nokta hedef depremi..
Unutmayın! Şeytan 'ın kim olduğunu bilmiyoruz. Buna da dikkat edelim .
İsimlerindeki harflerin sayı değerlerinin toplamı 666 tutan bazı
20 -Roma İmparatorları "Deccal" ilán edilirken, 666 ile Hazreti Muhammed’in isminin Yunanca yazılışı arasında bile bağlantı kurulmasına çalışıldı.
"Yuhanna’nın Vahyi"nde Şeytan’ın sembolü olduğuna inanılan "666" kavramının geçtiği 13. bábın 11.-18. áyetleri:
21-Ve yerden çıkan bir başka canavar gördüm; ve kuzu gibi iki boynuzu vardı ve ejder gibi söylüyordu.
Ve birinci canavarın bütün saláhiyetini onun önünde kullanıyor. Ve yeryüzünü ve onda oturanları ölüm yarası iyi edilmiş olan birinci canavara secde ettiriyor.
Ve insanların
22- Önünde, hattá gökten yeryüzüne ateş indirecek kadar büyük alámetler yapıyor.
Ve kendisinde kılıç yarası olup yaşamış olan canavara bir suret yapmalarını yeryüzünde oturanlara söyleyerek, canavarın önünde yapmak için kendisine verilmiş olan alámetler sebebiyle, yeryüzünde
23- Oturanları saptırıyor.
Ve ona, canavarın sureti söylesin, ve canavarın suretine tapmayanların hepsi öldürülsün diye, canavarın suretine nefes vermeğe kudret verildi.
Ve küçüklerin ve büyüklerin, ve zenginlerin ve fakirlerin, ve hürlerin ve kulların hepsine, sağ elleri
24- Yahut alınları üzerine, onlara damga vurduruyor.
Ve canavarın adı, yahut adının sayısı damgası kendisinde olmazsa, kimseye alışveriş ettirmiyor.
Hikmet buradadır. Anlayışı olan, canavarın sayısını hesap etsin; çünki insan sayısıdır, ve onun sayısı altıyüz altmış altıdır."
25-Tekrar geçmiş olsun #Izmir ..
Bu kanlı ritüeli devletin bazı kurumlarının teyit eder beyanları, Özellikle AFAD 'ın ısrarı ve #Kandilli verilerinin yok sayılması bana manidar geldi.
Ve emin olmamı sağlayan gerekçe ise ..
Bazi troll hesapların Izmir'in münevver insanlarına ...
26-Hakaret paylaşımları..
Bunun yanında #AFAD 'ın depremin şiddetinde ısrarı..
Bilirsiniz yanılmayız..
#Atabey19HHK
Kendi şeytanlarını gizlemek için Türk'ü ŞEYTAN diye nitelendiriyorlar.
Bilginize Ata Türk 'ler ..
Islamcı veya Hristiyan radikalizmi , Yahudi radikalizmine göre
27- Son yüz yılda karşılarına çıkan Atatürk, Şeytan..
Biz Ata Türk 'leriz ..
#Izmir, Atatürk 'ün şehri..
Türk, Kırmızı renkle Şeytan olarak nitelendirilir Batı tasvirlerinde..
Benden bu kadar .
#izmiryanindayiz
#izmirliyim
#izmirdepremi
#izmir

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hhakkikahveci

2 Nov
1-#Izmir depreminin şifreleri...
Depremin basına yansıyan bütün verileri
- TÜRKİYE CUMHURIYETI' nin sembollerini açıklıyor.
Ve bize Türkiye Cumhuriyeti devletinin tuzla buz olup yıkıldığını ifade ediyor...
Depremin en çok vurduğu yer BAYRAKLI ! Image
2- #Izmir düşman işgalinden kurtulurken Türk bayrağı Izmir vilayet konağına çekilmişti.
Bayraklı,depremle bayrağın yere düştüğü yer oluyor.
Artık, sembolizm açısından bayraklı değil, enkaz olmuş yani depreme yenilmiş, ya da savaşta yenilmiş..
-Tsunami sonrası
19 tekne battı.
3-
On dokuz
23 tekne kurtarıldı...
2019 - 2023 yıllarını işaret ediyor .
Iki sayısı bize burada ikinci 19 sürecini açıklıyor.
100 yıl önce süreç 1919 -1923 süreci olarak tarihe kayıt edilmişti.
Savaş başlamıştır.
-- Arama-kurtarma çalışmaları
Doğanlar Apartmanı,
Read 19 tweets
1 Nov
1-Bu raslantı olamaz .
Incil'de geçen bir süreç, bugun #Izmir olarak önümüzde.
VAHİY 1:11
Ses, “Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfya ve Laodikya'ya gönder” dedi.
#izmirdeprem
2- Efes’teki Kiliseye
Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı’nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim.’ ”
İzmir’deki Kiliseye
11/ Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin.
3-Galip gelen, ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek.’ ”
Bergama’daki Kiliseye
17- Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Ayrıca, ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad,
Read 7 tweets
31 Oct
Son zamanlarda 12 sayısını çok görüyorsunuz...
5 Kasım’ı unutmayın!
Aslında ' Tarih tekerrür eder.' Sözü boşuna söylenmemiş...
12 sayısı direk olarak" V For Vandetta "
Yaklaşmakta olan 5 Kasım yani 5.11 yani 5×11=55 .
Ingiltere 'nin dünya krallığını Atatürk, Samsun'dan
2- Anadolu 'ya çıkarak bitirmişti.. Samsun'un Plakası 55..
Peki 2020 yılındayız. Sıfırlar etkisiz.Elde ettiğimiz sayı 22...
55 - 22 = 33 .. 》 Gökkurt..

Ne diyelim bakalım ...
3 Kasım 》3×11= 33
5 Kasım 》5×11 =55
55 - 33 = 22 ..》2020
33 -22 = 11
Başka 22÷2 = 11 Destiny
3 - Atabey19HHK çıkar...

Ve gelelim 5 Kasım ' a..
V for Vandetta 'ya ...
" Kral I. James'e, kraliyet ailesine ve tüm diğer aristokratlara karşı yapılan ve İngiliz tarihinde "Barut Komplosu" olarak bilinen olayda aktif olarak rol aldı. On iki komplocu, İngiliz Parlamento Binasını
Read 9 tweets
28 Oct
1 - Burdan iki senedir 911 kodu 9 11 ve 19 'u size açıklayıp durdum.
19 süreci olduğundan bassettim .
Kuzeyden ve Güneyden esecek sıcak rüzgarlar dedim .
Ermenistan , Türkiye sınırına 16 km.Mesafede eski bir nükleer santral var.Bunu 2020 yılı içerisinde çalıştırmayı planladı.
2- 911 Aynı zamanda ABD.acil çağrı hat numarası ve Türkiye- Suriye Sınırı uzunluğu..
Ermenistan topraklarında ABD 'ye ait biyolojik silah üreten ve Ermenistan'la ortak 10 'dan fazla lâboratuvar tespitini yine buradan sizlere açıklandı .
Ve Ermenistanın bunları
3- Türkiye,Azerbaycan ve Kafkasya'ya karşı silah olarak kullanacağını söyledik.
Azerbaycan ise METSAMOR nükleer santralini gerekirse vuracağını açıkladı.
Şimdi bu durumda Kuzey hattımızda,
9 &19 sürecine ve 11 koda karşı bir saldırı hazırlığı var ..
Tek tek deşifre edelim .
Read 10 tweets
26 Oct
1 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mallarını boykot çağrısı yaptı.O makamında oturan kişi aklina geldikçe KHK yayınlayabiliyorsa,AYM kararlarını tanımıyorsa, TOTAL ve RENO gibi markaları KHK ile varlık fonuna alabilir. Image
2 -Halk zaten Fransız malı kullanmıyor.Askıda ekmek arıyor.Türk malı bile alamıyor.
Peki ne oldu Dostum Macron'a.
Dostum , kardeşim dediği herkes düşman ilan ediliyorsa sorunun kaynağı ne bunu bilmek gerek .Evet içeriye din ve şahsın üzerinden oynayabilirsin. Image
3- Ben bizzat 2017 yılından itibaren yazdım. Versay düzeni geliyor. Yani birinci dunya savaşı koşulları.
Birinci dünya savaşının 100.Yıldönümü etkinliklerine Paris'e niye gittin? Bu savaşın tek sonucu var .Osmanlının yıkılışı ve Sevr süreci ile Anadolu'nun işgali.
Anlamadın mı? Image
Read 4 tweets
25 Oct
Vay be ..
Adam olmuşlar, meydanlarda nutuk atıyorlar.
Nerde polis arkadaşlar.
Nerde biber gazı sıkan polis beyler.
Bakın bu video ve müdahale edilmemesinin Türk Kanunlarına göre TC kurucu anayasasına göre bir cezai müeyyidesi var ağalar, beyler .
#Istanbul #Suri gösterileri.
2 -
#Gaziantep , #Istanbul , #Izmir
Suriler anlaşılan bir merkezden organize edilerek yollara düşmüşler yine.
Sahi ne dertleri varsa ?
Yoksa AKP yi mi protesto ediyorlar.
Belki Şeriat istiyorlar. Olur ya inancını yaşayamıyor olabilir.
Suudiler sonrası Suri kardeşleriniz...
3-
#Izmir Konak 'ta ellerini kollarını sallaya sallaya gösteri yapıyormuş gibi prova yapıyorlar.
Bence Suriler protestoyu artırarak 81 ilde ortaya çıksınlar ve protesto etsinlar .
Böylece hangi şehirlerde varlar görmüş oluruz.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!