Taloudellinen #eriarvoisuus tai tasa-arvoisuus on aina poliittisten päätösten seurausta. Verojärjestelmällä on tässä suuri rooli: se ohjaa sitä kenelle varallisuus kertyy ja kenelle ei. Maija Mattila kirjoitti aiheesta hyvän blogin:

sorsafoundation.fi/tulot-varallis…

Seuraa nostoja. 1/10
Eriarvoisuus ja #köyhyys kulkevat aina käsi kädessä. Jos haluamme vähentää köyhyyttä, meidän pitää puhua tulo- ja varallisuuseroista. 2/10

sticerd.lse.ac.uk/case/_new/rese…
Jos haluamme kasvattaa vaurautta, tulee tällöinkin puhua tulo- ja #varallisuusero’ista. Vaurauden epätasainen jakautuminen pienentää #BKT:n kasvumahdollisuuksia, kun taas tasainen jakautuminen kasvattaa niitä. 3/10

oecd.org/newsroom/inequ…
Faktaa on myös se, että tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet 1990-luvun alusta alkaen Suomessa. Taustalla ovat muutokset #verojärjestelmä’än: rikkaimpia verotetaan vähemmän kuin muita, minkä lisäksi #veropohja on kaventunut. 4/10

labour.fi/t&y/onko-kokon…
Samaan aikaan kun rikkaat ovat rikastuneet, koko yhteiskunnan vaurastumisen tekijät eli #tuottavuus, #investoinnit ja #palkat ovat pysyneet jokseenkin paikallaan. Jos haluamme kasvattaa meidän kaikkien hyvinvointia, meidän siis tulee #vero’ttaa rikkaita enemmän. 5/10
Muutama kuvio vielä. Tässä on kuvattuna tulojen kehitys köyhimmillä sekä rikkailla viimeisen 30 vuoden aikana. Vasen laita kuvaa pienituloisimpia ja oikea suurituloisimpia. Kuten kuviosta näkyy, kaikista rikkaimmat ovat rikastuneet huomattavasti enemmän kuin muut. 6/10
Tämä kuvio kuvaa samaa kuin edellinen kuva, mutta mukana ovat myös vuodet 1966-1990. Harmaat palkit kuvaavat siis vuosia 1966-1990 ja punaiset vuosia 1990-2017. Kuviosta näkyy, että pienituloisten tulot kasvoivat enemmän kuin suurituloisten vuoteen 1990 saakka. 7/10
Tässä on kuvattuna se, miten paljon kukakin maksaa veroja suhteessa tuloihinsa. Sininen viiva kuvaa eri tuloryhmiä. Vasemmassa laidassa jälleen pienituloisimmat ja oikeassa suurituloisimmat. Kuviosta näkyy, että rikkaimmat maksavat vähemmän veroja kuin keskiluokka (v. 2016). 8/10
Tämä kuvio on sama kuin edellinen, mutta kuvassa on mukana eri #verolajit. Kuten kuvasta näkyy, rikkaimmat maksavat vähemmän kaikkia muita veroja, paitsi #pääoma- ja #yhtiövero’a. 9/10
Huom. aineistot rikkaimpien tuloista ovat puutteellisia, joten irl rikkaimpien veropotti on todnäk vielä pienempi. Lähteissä tästä enemmän.

Jos haluamme selvitä tästä #ympäristö- ja hoivakriisistä kestävällä tavalla, varallisuuden verottaminen on meillä väistämättä edessä. 10/10

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Minna Majaniemi

Minna Majaniemi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!