Discover and read the best of Twitter Threads about #vero

Most recents (4)

Vähän verojuttuja vielä: mun tulot tänä vuonna tulevat olemaan noin 799 000 €. 418 k osinkoa, 108 k palkkaa, 273 k osakkeiden myyntiä.
Palkasta tuloveroa hurrrjat 44,3 % eli verottajalle 48 k.
#vero #veropäivä 1/4
418 k osingoista oli verovapaata 113 k koska mun firma on tarpeeksi rikas, ja 40 k koska osinkoverotus muuten vaan. Maksan osingoista veroa 89 k. Yli 10 v vanhojen osakkeiden myynnistä (273 k) 60% lasketaan tuloksi, joten siitä 56 k verottajalle. 2/4
Maksan siis yhteensä 799 000 euron tuloista 193 000 euroa veroa eli mun veroprosentti yhteensä on 24 %. Yhyy miten paha Suomi vie rikkaalta sukatkin jalasta. (Toki osingon osalta siitä on maksettu firman verot alta pois.)
Read 4 tweets
Taloudellinen #eriarvoisuus tai tasa-arvoisuus on aina poliittisten päätösten seurausta. Verojärjestelmällä on tässä suuri rooli: se ohjaa sitä kenelle varallisuus kertyy ja kenelle ei. Maija Mattila kirjoitti aiheesta hyvän blogin:

sorsafoundation.fi/tulot-varallis…

Seuraa nostoja. 1/10
Eriarvoisuus ja #köyhyys kulkevat aina käsi kädessä. Jos haluamme vähentää köyhyyttä, meidän pitää puhua tulo- ja varallisuuseroista. 2/10

sticerd.lse.ac.uk/case/_new/rese…
Jos haluamme kasvattaa vaurautta, tulee tällöinkin puhua tulo- ja #varallisuusero’ista. Vaurauden epätasainen jakautuminen pienentää #BKT:n kasvumahdollisuuksia, kun taas tasainen jakautuminen kasvattaa niitä. 3/10

oecd.org/newsroom/inequ…
Read 10 tweets
Kannanottomme #omistuskatto ehdotuksesta viiteen (5) miljoonaan sekä vahvemmasta ja avoimesta #varallisuusvero'tuksesta on herättänyt runsaasti reaktioita. Hienoa! Reilummasta ja kestävästä taloudesta tuleekin keskustella.

Seuraa ketju: 1/11 talouselama.fi/uutiset/vasemm…
Taustalla on vuosittainen #vero'tietojen julkaisu sekä viime vuosina kasvanut pyrkimys rikkailla piilottaa tilastot julkisuudelta. Verotietojen avoimuuden lisäksi Vasemmistonuoret vaatii #varallisuusveroa ja yksityisomistuskaton säätämistä Suomessa. 2/

vasemmistonuoret.fi/fi/ajankohtais…
Keskustelu äärimmäisen rikkauden tarpeettomuudesta sekä #kapitalismi'n ytimessä olevasta eriarvoisuuden logiikasta on käynyt vilkkaana. Kokosimme tämän päivän blogitekstiin yleisimmät kysymykset ja vastaukset aiheesta.

Kysymyksiä oli lukuisia. 3/10
vasemmistonuoret.fi/fi/ajankohtais…
Read 11 tweets
"The live SARS-like coronavirus SL-CoV-WIV1 has been isolated for the first time from bat droppings; and such virus has been confirmed to invade the host cells through the ACE2 of human beings..." ImageImageImage
Bat Severe Acute Respiratory Syndrome-Like Coronavirus WIV1
Encodes an Extra Accessory Protein, ORFX, Involved in Modulation of the Host Immune Response. (2016) #ZhengLiShi #PeterDaszak #EcoHealth
Funding: #NIAID 110964 ImageImageImageImage
In this study, we have developed a fast and cost-effective method
for reverse genetics of coronaviruses by combining two approaches developed by others..As the genomes can be divided into multiple short fragments, mutations can be introduced into individual
fragments easily. ImageImageImageImage
Read 68 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!