⚠️Türkiye, 2019'daki yıllık PM 2.5 ortalamasıyla, dünyada havası en kirli ilk 50 ülke arasında yer alıyor.

📌Türkiye'nin PM 2.5 kirliliğiyle mücadele etmek için belirlediği bir limit değer hala yok.

🤔@csbgovtr yönetmeliği ne zaman yayınlayacak?

iqair.com/world-most-pol…
PM 2.5 için bir limit değerimiz olmadığı gibi yeterli ölçüm de yapmıyoruz. @CevreMuhOdasi'nın 2019 hava kalitesi raporuna göre ülkenin yarısından fazlası soluduğu havadaki partikül madde kirliliğine dair bilgiye erişemiyor.
Ölçümlerin yetersiz olduğu veya hiç yapılmadığı yerlere baktığımızda, kömürlü termik santrallere ev sahipliği yapan Muğla, Kahramanmaraş ve Sivas gibi illeri görüyoruz. Buralarda ölçümler yapıldığı takdirde, TR'nin ilk 50'deki sırası daha da yukarıya çıkacaktır.
@threadreaderapp unroll pls!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gökhan Ersoy

Gökhan Ersoy Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @zgokhanersoy

5 Nov
Ekim ayı başında,@CREACleanAir ile birlikte SO2 emisyonlarının küresel ölçekte yarattığı en büyük sıcak noktaları, NASA uydu görüntülerinden elde ettiğimiz verilerle inceledik. @Greenpeace_Med greenpeace.org/international/…
2019 yılında, insan kaynaklı SO2 emisyonları genel olarak düşme eğilimi gösterirken, Türkiye'de tam tersi bir tablo ortaya çıktı. 2015 yılından itibaren dalgalanmalarla birlikte, sürekli yükselen bir grafiğe sahibiz.
Bu süreçte, TR'de elektrik üretiminde kömürün payı yaklaşık % 10 artarken, kükürtdioksit salımı ikiye katlandı. Sadece 2019'da bir önceki yıla göre SO2 emisyonlarımız %14 yükseldi. Buna paralel olarak, küresel sıralamada 8. basamakta yer aldık.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!