Zo snel al een veilig vaccin, hoe kan dat?

Ik bemerk in mijn omgeving nogal eens twijfel over de veiligheid van coronavaccins. Een proces dat normaal gesproken jaren duurt, kan dat in zo’n korte tijd een veilig en werkzaam vaccin opleveren. Gaan we niet te kort door de bocht?1/
Nee, is het antwoord, maar het is goed om uit te leggen waarom het dan wél zo snel kon;

1)Het SARS-CoV-2 virus is een relatief makkelijk doelwit om een vaccin tegen te ontwikkelen. 2/
Er was al veel voorwerk verricht op vaccins tegen het SARS en het MERS coronavirus, broertjes die veel op het huidige virus lijken. Zo wisten wetenschappers vrijwel direct op welk eiwit van het virus ze zich moesten richten. Dat scheelt jaren laboratoriumonderzoek.
3/
Ook was al snel bekend hoe het lichaam het virus uitschakelt; met neutraliserende antistoffen. Een vaccin moest dus in ieder geval neutraliserende antistoffen opwekken tegen dat ene eiwit om bescherming te bieden. Daarmee hadden wetenschappers snel de juiste routekaart.
4/
2)De coronavaccins worden ontwikkeld met nieuwe en veel snellere technologie

Bij de traditionele manier van vaccins maken wordt eerst virus gekweekt om daarna het virus of delen ervan te verwerken tot vaccin. 5/
Met de nieuwe technologie kunnen met enkel de genetische code van het virus de bestanddelen van het vaccin gemaakt. Die code werd al in januari bekend, waarop wetenschappers direct aan de slag konden. 6/
In maart lag er al een eerste vaccin op de plank, klaar voor proeven in mensen. De nieuwe methode is het resultaat van heel veel jaren onderzoek en technologische ontwikkelingen, waar we nu de vruchten van plukken. 7/
3)Geld was geen probleem

De ontwikkeling van een vaccin gaat in achtereenvolgende stappen: Van laboratoriumonderzoek, naar dierproeven, en daarna onderzoek bij mensen. Eerst in kleine groepen vrijwilligers en tenslotte grootschalige ‘trials’. 8/
Vooral dat laatste is heel kostbaar. Normaal gesproken investeert een vaccinbedrijf daarom pas in die laatste stap, als zeker is dat alle voorgaande stappen succesvol zijn afgerond. Door steun van overheden en gezondheidsorganisaties verviel een belangrijke financiële barrière.9/
Zo kon het dat, terwijl de eerste proeven in mensen nog moesten starten, de voorbereidingen voor de grootschalige trials wereldwijd al in volle gang waren. 10/
Door de financiële steun konden bedrijven ook de grootschalige productie van hun vaccin opstarten, terwijl nog niet eens vast stond of het de eindstreep zou halen. Hierdoor liggen er nu al miljoenen doses vaccin klaar. 11/
4)Toelatingsinstanties voor vaccins waren vanaf het begin nauw betrokken.

Vaccins worden pas toegelaten voor gebruik na een uitgebreid beoordelingsproces door onafhankelijke instanties zoals de European Medicines Agency (EMA). 12/
Daar gaat soms meer dan een jaar overheen. Nu zijn deze instanties al vanaf het begin betrokken in wat heet een ‘rolling review’. Waar mogelijk werden stukjes van het dossier al beoordeeld terwijl de trials nog liepen. 13/
Er werden vooraf afspraken gemaakt met de vaccinbedrijven waar het vaccin aan moest voldoen voor toelating. Het sneller en flexibeler doorlopen van dit reviewproces scheelt heel veel tijd. 14/
5)Vrijwilligers te over

Het vinden van de benodigde tienduizenden geschikte vrijwilligers voor een vaccinonderzoek is doorgaans een tijdrovende klus. Er gaan al snel meerdere jaren overheen. 15/
Maar voor studies naar coronavaccins stonden vrijwilligers letterlijk in de rij. De klus kon daarmee in een paar maanden geklaard. 16/
Door al deze factoren kon het coronavaccin in recordtempo ontwikkeld, getest en straks goedgekeurd. En dus niet omdat er bochten zijn afgesneden. De veiligheid is op exact dezelfde wijze onderzocht en beoordeeld als voor andere vaccins, met dezelfde hoge eisen. 17/
Met minder zou de wereld immers geen genoegen nemen. 18/18

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Patricia Bruijning

Patricia Bruijning Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @P_Bruijning

21 May
1/8 We moeten het eens hebben over buitensporten en coronavirus; #COVID19
Er zijn inmiddels tientallen studies beschreven van bron-en-contact onderzoek van vóór de lockdown. wellcomeopenresearch.org/articles/5-83/…
Dit is het beeld;
2/8 De meeste besmettingen vinden plaats in gezinnen. Daarna volgt
gezamenlijk reizen (OV), in winkels en winkelcentra, restaurants en andere
uitgaansgelegenheden, kantoren, kerkdiensten of andere bijeenkomsten, vooral wanneer daarbij ook intensief gesport of gezongen wordt.
3/8 Opvallend; de locaties zijn allemaal binnen, de onderlinge afstand tussen mensen is er klein, en men verblijft er doorgaans langere tijd. medrxiv.org/content/10.110…
Read 8 tweets
2 May
Some important findings from this contact tracing study in Taiwan of 100 index cases; ja.ma/3d4M29S
* 22 secondary cases among 2761 close contacts=secondary attack rate (SAR) 0,8%
* SAR highest among household contacts (4.6%) and non-household family members (5.4%)
* Very few secondary cases in other settings. What is different in Taiwanese people? No hand shaking? Face masks? Keeping more distance? /2
* Of 9 asymptomatic cases, none transmitted to any of 91 close contacts.
* SAR increased with disease severity
* None transmission occurred beyond day 6 of symptom onset.
* Transmission occurred as early as 5 days prior to symptom onset. /3
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!