Georgia. Runoffs. Normalt betyr det trøbbel for demokratene. Det har vært 8 statlige runoffs i Georgia siden 1988. Demokratene har bare vunnet et av dem. Republikanerne møter opp til runoffs i større grad en demokratene.
... en TRÅD
2/ Det er den spesielle regelen om at man må ha over 50% av stemmene i GA, som gjør at man har runoffs 5. januar 2021. Og når den ene senatoren (Loeffler (R)) er oppnevnt av Gov. Kemp, fordi den valgte representanten Johnny Isakson trakk seg, er det nå TO valg i januar.
3/ I valget om det ene setet, er det et «normalvalg» hvor Pedue (R) vs. Ossoff (D) kjemper om å representere GA i 6 år. Kampen om det andre setet mellom Loeffler (R) og Warnock (D) er en kamp om «resten» av Isaksons periode – dvs vinneren blir sittende til 2022.
4/ Tilbake til historien om runoffs. Demokratene har tradisjonelt lidd av at deres sterke velgergrupper (les svarte) har en langt lavere valgdeltakelse en de sterke republikanske gruppene (les hvite og «rural» velgere).
5/ Dette har spesielt gjort seg gjeldene når valgene drar over i runoffs, hvor republikanske velgere i større grad møter opp (igjen). Selv når demokratiske kandidater har fått flest stemmer i første runde, så har de tapt i runoffs. Det ser ikke bra ut for demokratene.
6/ Men, 2020 er ikke et normalår – ikke på noen måte. La oss se på noen interessante faktorer.
7/ Trump. Han har åpenbart sørget for at flere republikanske velgere har kommet seg til valgurnene enn noensinne. Og den valgseddelen han sto på, er den samme som senatorene står på.
8/ Biden. Har «hatet» mot Trump gjort at han har mobilisert velgere for å stemme Trump ut. Ingen presidentkandiat har noen gang fått så mange stemmmer som Biden. Men, har de samme motivasjon i de øvrige valgene i staten?
9/ Tallene for Georgia viser for Presidentvalget:
Biden: 2,475,296
Trump: 2,463,293
Sentatsvalget:
Perdue (R): 2,462,663
Ossoff (D): 2,374,639
Altså har Perdue kun 630 stemmer færre en Trump. Ossoff mistet 100.657 av Bidens.
10/ I den andre valget:
Warnock (D): 1,617,046
Loeffler (R): 1,273.215
Warnock har en stor fordel her. Men, det var flere (R) i «feltet». Bl.a den profilerte Rep. Collins (R) som fikk 980.459 stemmer. D hadde bare marginale kand utenom. Loeffler/Collons gir da R alene 2.253.674.
11/ I alle runoffs har det tidligere vært opptil 45% færre som møter opp i forhold til "general election". Alle kandidater får færre stemmer i runoffs. Spørsmålet i GA blir derfor – hvem mister flest av de stemmene de hadde i første runde?
12/ Uten Trump på seddelen, og han har en STOR følgerskare i GA, kan det være at både Perdue og Loeffler vil slite med desillusjonerte velgere. De fikk garantert mange stemmer de ikke ellers hadde fått, fordi Trump dro dem til stemmeurnene.
13/ Uten Biden på stemmeseddelen, kan det være at mange demokratiske velgere vil tenke at «jobben er gjort» når Biden nå er valgt. Kulturelt er det ikke så godt innarbeidet i den svarte befolkningen å delta i valg, så mangelen på motivasjon kan være farlig for D.
14/ Og så har du den effekten som ofte gjør seg gjeldene i amerikanske valg – ønske om «checks & balances». Ha et parti vunnet en av de tre «branches of government», så stemmer man motsatt på de andre.
15/ Det lover ikke bra for demokratene. Historie og tørre tall taler for at republikanerne tar begge setene.
16/ Et sidespor. Mange reagerer på at mange, ellers fornuftige republikanere, ikke sterkere tar avstand for Trumps paniske og udemokratiske oppførsel for tiden. Vel, årsaken kan være; Georgia. Senatorvalgene der.
17/ Republikanerne er nemlig fulle av frykt for at Trump skal forkludre valgene i GA. Går de republikanske senatslederne ut og sier han må gi seg og "concede", er det nesten given at han vil lage armageddon og trøbbel for republikanerne på valg i GA.
18/ Og da er regnestykket enkelt for de republikanske lederne av senatet (spes. Mitch McConnell (R) ... skal jeg være leder videre, må jeg ikke gå mot Trump akkurat nå. Det kan alene være årsaken til at McConnel ikke fordømmer det han åpenbart vet er hårreisende oppførsel.
19/ Tilbake til Runoffs. 2020 er definitivt ikke et normalår -heller ikke et normalt valgår. Demokratene tok GA, mye fordi staten har endret den demografiske sammensetning og, ikke minst, en enorm grasrotkampanje for å registrere og øke deltakelsen blant spesielt svarte.
20/ Og her kommer formidable Stacey Abrams inn i bildet. Hun tapte i 2018, så vidt, Guvernørvalget i GA til nåværende Gov. Kemp. Etter det har hun mobilisert og registrert nærmere 1 mill velgere - for det meste svarte - i staten. De vil fortsatt være registrerte 5. januar 2021.
21/ Og hun gir seg ikke. Gruppen hun representerer "Fair Fight" får tonnevis av $ i støtte for kampanjen hun fører. Registrerering og motivering av velgere. Mandag i denne uken rapporterte hun at de hadde fått $6 mill. Og husk, blir det høy valgdeltakelse, så vinner demokratene.
22/ Men, en ting er sikkert. Valgene i GA kommer til å slette alle tidligere rekorder hva gjelder pengebruk. Også republikanerne sender beløp hinsides det som tidligere har vært brukt i et senatsvalg til GA.
23/ Kandidatene i valget har selvsagt mye å bety for utfallet. Loeffler (R) er aldri valgt - noe som faktisk kan tale positivt. Hun er ikke "politiker". Hun har ubegrenset med midler hun selv kan bruke og hun matcer godt de urkonservativ som det er mange av i GA.
24/ Perdue (R) er en ringrev som har vunnet før, er kjent og som også har betydelige midler å putte bak kampanjen sin. Han er Trump-lojal, noe jeg fortsatt mener vil være en fordel for å bli valgt fra GA.
25/ Ossoff (D) er en fersking som ikke skulle hatt noen sjanse mot en ringrev som Perdue. Men, han er en formidabel kandidat. En god retoriker og fryktet debattant. Han har mer erfaring med politikk enn hans valg-record viser. Han jobbet med nåværende Rep Hank Johnsen i fem år.
26/ Warnock er en fattigutt som ble pastor i en av Atlantas største baptiskmenigheter. Loeffler prøver å profilere han som «sosialist» og «ekstrem venstre».
27/ Men, én ting har ikke de demokratiske kandidatene – de er ikke i søkelyset for insider trading og veldig shady opptreden for å tjene egen lommebok.
28/ Dette vil være et åpent sår som det det vil hamres på enda mer nå enn det ble gjort i «general election». Det kan, og jeg tror det vil, bidra til å opprettholde en større motivasjon hos demokratene enn i et normalt runoff.
29/ Og så har du Biden/Trump faktoren. Biden blir mer og mer «presidential» og Trump blir mer og mer gal og udemokratisk. Hvilken effekt har dette på velgerne? På motivasjonen? På oppmøtet? Jeg tror det er fordel D.
30/ Siste meningsmåling gir ingen trøst til dem som håper på svar … republikanerne ligger godt an.
31/ #GASen Runoff Poll:
Loeffler (R-inc) 50% (+4)
Warnock (D) 46%
VCreek/AMG / Americas PAC (R), LV, 11/10
@ppollingnumbers
32/ #NEW Georgia Senate Poll:
Ossoff (D) 49%
Perdue (R) 49%
@IApolling
(LV, 11/16-16)
@ppollingnumbers
33/ Det var alt for i dag. Kan være dere hører mer fra meg før valget 5. januar 2021. /end

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Terje Helland

Terje Helland Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @terjehelland

16 Nov
Man trenger ikke stille Anders Behring Breivik spørsmålet hvem som er HANS favoritt Stortingsrepresentant. Det er Christian Tybring-Gjedde. Hvorfor det? Jo, et av svarene ligger i hva de kaller seg – Nasjonalkonservative - og hva de begge er opptatt av.
... en TRÅD
2/ Mange vil hevde at den farligste personen på Stortinget er @helgheimjon. Og, ja, han kan provosere og irritere, men han er mest av alt latterlig. Man kan argumentere med ham, eller overse ham. Underholdende er det uansett. Men, farlig er han ikke. Til det er han for enkel.
3/ Nasjonalkonservative Tybring-Gjedde derimot, har en langt mer subtil og sofistikert måte å opptre. Hans kommunikasjon inneholder mange koder som hans nasjonalistiske menighet vet å forstå.
Read 30 tweets
14 Nov
Georgia on my mind
... en TRÅD

1/ Det er to såkalte runoffs (omkamper) Georgia 5. januar 2021. Det er Ossoff (D) vs. Perdue (R) og Warnock (D) vs. Loeffler (R). Grunnen til omkampene, er at man må ha minst 50% av stemmene i Georgia for å Bli valgt til Senator for staten.
2/ Grunnen til at det er to Senatorvalg i Georgia denne gang, er at Sen Johnny Isakson (R) trakk seg av helsegrunner i desember 2019. Da utnevnes erstatteren av Guvernøren i staten, Kemp (R). Den som utnevnes må stille til valg ved første anledning. Derfor skal to stk velges nå.
3/ Kandidatene som er til valg, er mildest talt ulike mennesker med helt ulik bakgrunn. Først litt om Ossoff.
Han er utdannet MSc fra London School of Economics. Jobbet som undersøkende journalist med fokus på korrupsjonsavsløringer og bidro i flere BBC produksjoner.
Read 30 tweets
6 Nov
TRÅD

1/ Bakteppet til Trump og ungene hans desperasjon nå, har blant annet med at det sitter prosecuters å klør i fingrene for å gå etter dem. Saken mot Trump Organisation er kommet veldig langt allerede i NY. Den kan lede til tiltale før han går av.
2/ I tillegg har vi den vel dokumenterte avsløringen av Trumps metodiske skatteundragelser. Denne saken er overlappende etterforskningen av Trump Organisation, men er likevel alene så alvorlig at Trump ikke vil komme ut av det på en god måte.
nytimes.com/2020/10/31/us/…
3/ Og så må vi ikke glemme at Mueller svarte "Yes" på spørsmålet om en President kan tiltales etter han har gått av. I hans rapport er det beskrevet 10 såkalte "obstruction of justice" som, hvis dømt, alene vil sette Trump i fengsel for resten av livet.
cbsnews.com/news/obstructi…
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!