Ik ben op mijn instagram begonnen met de world economic forum uit te leggen en daarmee #thegreatreset . Ik nodig iedereen uit om er onderzoek naar te doen. Deze organisatie waar alle wereldleiders bijeenkomen hebben namelijk een duidelijk beeld bij onze toekomst. Hier een draadje
Belangrijke mensen wereldwijd zitten in deze organisatie. Ook uit Nederland
Dit is “the big boss”
Dit is een van hun speerpunten en staat hoog op de agenda. Goed om te weten dat dit plan er al jaren ligt. Ook voor c*rona.
Goed om te weten dus dat bijna alle wereldleiders hierbij betrokken zijn. Zij zijn immers lid van the world economic forum en bezoeken de bijeenkomsten georganiseerd door deze organisatie.
We moeten dus onze wereld resetten. Waarom horen wij hier niets over en waarom hebben wij hier niets over te zeggen?
Klinkt mooi zou je zeggen, maar again, waarom hebben wij hier niets over te zeggen?
The big boss is overtuigd
Iedereen is het ermee eens. Van the Prince of Wales, tot het IMF
En wat willen ze dan? Nou het volgende:
En dit
En dit
Dit wil de grote baas
En dit

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jorn Lukaszczyk

Jorn Lukaszczyk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!