Doprawdy nie możemy zrozumieć sytuacji, w której @ArturDziambor właśnie co przeszedł najgorszy etap zakażenia #koronawirus, a jego partyjni koledzy - @GrzegorzBraun_ i @JkmMikke biorą udział w wydarzeniu, które neguje fakt istnienia tego groźnego choróbska.
Nie trzeba nawet korzystać z badań naukowych, aby stwierdzić, że jakąś formę walki z koronawirusem państwo i społeczeństwo powinno podjąć. Powiemy więcej: można nawet wyłączyć telewizor i włączyć myślenie!
Wielu z nas w kręgu swojej rodziny lub znajomych ma bowiem przypadki ciężkich zakażeń i po prostu osobiste doświadczenie podpowiada, że to nie jest "zwykła grypa". Gdyby tak było, to dlaczego płuca posła Dziambora znalazły się w "rozsypce" akurat w obecnym roku, a nie 2019 itd.?
Nie komentujemy sposobu, w jaki nasze kartonowe państwo próbuje walczyć z pandemią. Mówimy jedynie, że koronawirus jest groźny i należy z nim się jakoś uporać.
Zalecamy używanie zdrowego rozsądku, choć nie sądzimy, że liczni komentatorzy piszący do posła Dziambora "nie udawaj!", kiedykolwiek go mieli i kiedykolwiek będą go mieć.

A panu Arturowi życzymy rychłego powrotu do pełni zdrowia!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Młodzież Wszechpolska

Młodzież Wszechpolska Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MWszechpolska

21 Nov
Poprzedni post wywołał lawinę komentarzy (wciąż spływają, niczym głosy korespondencyjne w wyborach w USA). Należy się kilka słów sprostowania.
Sformułowanie o "negowaniu istnienia pandemii" było skrótem myślowym. Może i uczestnicy strajku nie negują samego istnienia koronawirusa, ale negują jego wpływ na społeczeństwo i twierdzą, że jest to wirus podobny do grypy. Cały komentarz dotyczył właśnie tej kwestii.
Co do naszego stanowiska, nie oceniamy konkretnych posunięć państwa, ale uważamy, że jakieś restrykcje powinny być i wszyscy powinni się do nich stosować, ponieważ wymaga tego dobro wspólne oraz elementarne normy etyczne (troska społeczeństwa o ludzi z grup podwyższonego ryzyka).
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!