Pääministeri Marin haluaisi, että kaikki Suomeen tulevat testataan koronaviruksen varalta. Hän haluaisi yksinkertaisen mallin, mutta sellaista on vaikea tehdä perustuslain takia. Olen itse samaa mieltä yksinkertaisen mallin tarpeesta @MarinSanna @hsfi
hs.fi/politiikka/art…
Olen itse terveysoikeuden professorina tutkinut ja kirjoittanut paljon potilaan oikeuksista ja pakon käytöstä terveydenhuollossa, joten avaan sääntelyä pitkässä tweetti-ketjussa #tartuntataudit #laki @MarinSanna
Yksi perusoikeusrajoitusten edellytys on välttämättömyys. Perustuslaki (kuten Euroopan ihmisoikeussopimus) mahdollistaa terveystarkastukset vaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Nykyisessä tartuntatautilaissa on tähän oikeuttavia säädöksiä #perustuslaki @MarinSanna
Matkailijoiden terveystarkastukset voivat olla välttämättömiä, jos vaarallista tautia on laajalti Suomen ulkopuolella, kuten pandemiatilanteessa. Useat Euroopan Ihmisoikeussopimuksen jäsenvaltiot edellyttävät koronatilanteen takia testitodistuksia/testaamista #covid19 @MarinSanna
Ulkomailta saapuvien testaaminen voi olla välttämätöntä yleisvaarallisen taudin toteamiseksi, jos taudin kantaja voi olla oireeton. Tämä juuri on tilanne koronavirusinfektiossa #covid19 #testaaminen @MarinSanna
En itse näe mitään ihmisoikeussopimusjärjestelmään liittyvää estettä, etteikö Euroopan Neuvoston jäsenmaa voisi edellyttää maahantulijalta koronan takia testitodistusta, karanteenia taikka terveystarkastusta #covid19 @MarinSanna
Perusoikeusrajoituksen aiheuttaman haitan täytyy olla oikeassa suhteessa siitä saavutettuun hyötyyn. Nenänielunäyte on melko yksinkertainen toimi, johon ei liity vakavia terveyshaittoja, joten tämä edellytys täyttyy #testaaminen @MarinSanna
Oikeuksien rajoituksiin tulee liittää mahdollisuus oikeusturvaan eli karanteenista pitää voida valittaa. Epidemia-alueelta tulevan määräys karanteeniin voidaan antaa muun viranomaisen kuin virkalääkärin tehtäväksi, jos päätös ei edellytä lääketieteellistä tutkimusta @sannamarin
Karanteenista vapauttaminen taas on lääketieteellistä päätöksentekoa, kun siihen liittyy mm. testitulosten arviointia #covid19 #karanteeni @MarinSanna
Hallituksen esitysten perustelut arvioi perustuslakivaliokunta omien kriteeriensä mukaan. Läpimenossa kyse on usein perustelujen (so. lainvalmistelun) tasosta #perusoikeudet @MarinSanna

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lasse Lehtonen

Lasse Lehtonen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!