Bu sabah Alarko Holding #ALARK analist toplantısı vardı. Ben de hem Hedef Portföy hem de İnfo Yatırım'ı temsilen katıldım. Sunumu aşağıda paylaşıyorum, sunumda olmayan konuları da floodun devamında bulabilirsiniz.

alarko.com.tr/download/8136
İlk sorum bu kış beklenen kuraklık ve bunun elektrik piyasasına etkileri üzerine oldu. Şirket yetkilileri hidroelektrik santrallerin sıkıntı yaşama ihtimalini yüksek gördüklerini ve 2021 yılında PTF'yi 330 TL civarında görebileceğimizi söyledi.
İkinci olarak elbette Gönen HES'i sordum. Burada da elbette 2020'de olduğu gibi kuraklığın 2021'de problem oluşturabileceğini ancak risk görmediklerini, Gönen'in kendi borçlarını ödeyebileceklerini belirttiler.
2021-2025 arası 4. uygulama döneminin Meram üzerindeki etkilerine gelirsek eğer CAPEX tarafında 2016-2020 karlılığını koruyabileceklerini söylediler. Yatırımlar tarafında WACC %14,6'dan %13,11'e çekildi ancak Alarko çok daha iyi pozisyonlanmış durumda.
2016-2020 dönemine göre hem çok daha büyük bir varlık tabanıyla döneme başlıyorlar hem de yıllık yatırım miktarı 450 mn TL'den 1.040 mn TL'ye yükseltiliyor. Bu tutarlar 2020 Eylül ayı bütçesine göre düzenlenmiş yani önümüzdeki yıllarda enflasyonla daha da yukarıda oluşacak.
Dolayısıyla şirket daha geniş bir varlık tabanı ve daha büyük yatırım tutarlarıyla WACC+TÜFE getirisinden çok daha fazla gelir elde edebilecek 2016-2020 dönemine göre.
Yine dağıtım tarafında geçtiğimiz yıl son çeyrek ayrılan 100 mn TL'lik dava karşılığının akıbetini sordum. Burada ilk mahkemenin kaybedildiğini ancak itirazların yapıldığını ve umutlu olduklarını dile getirdiler. Benim pek umudum yok ama eğer dedikleri gibi olursa güzel sürpriz.
En merak edilen konulardan bir tanesi hem Maslak hem de Riva arazileriydi. Bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve imar beklediklerini dile getirdiler. İBB'nin mevcut durumu ve pandeminin işleri uzattığını ancak Mart analist toplantısında daha iyi cevaplar oluşacağını söylediler.
Son olarak halka arza ilişkin bir düşünce olup olmadığını sordum. Alarko Enerji yapılanmasının devam ettiğini bu konuda çalışmaların olduğunu ancak bir Yönetim Kurulu kararının olmadığını söylediler. Ama benim anladığım kadarıyla halka arz konusu ciddileşiyor.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yunus Şahin

Yunus Şahin Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!