En kort räknestuga i mitt största innehav MaxCyte (#MXCT). MaxCyte är ett spännande bolag på många sätt men det som jag personligen tycker är mest intressant är deras struktur på avtal med sina partners. Idag har MaxCyte 12 partners med potentiella milestones på >800 mUSD.
Därtill får MaxCyte royalties på försäljningen vid eventuellt godkännande av en terapi, enligt bolaget är det ”low single digits”. I den här tråden tänkte jag kolla närmare på CTX001 hos partnern CRISPR och vad ett godkännande av CTX001 skulle innebära för Maxcyte finansiellt.
CTX001 är en cellterapi som CRISPR och Vertex tagit fram och som nu befinner sig i Fas 1 / 2. CTX001 riktar sig mot sjukdomarna beta thalassemia och sickle cell disease. Enligt en analytiker på Wells Fargo har CTX001 75% sannolikhet att bli godkänd för sjukdomarna i USA och EU. Image
Enligt CRISPR själva så finns det cirka 32 000 troliga patienter att behandla med CTX001 för båda sjukdomarna ”in the near term” och på längre sikt finns det ~165 000 personer totalt i US och EU som de tror man kan behandla med terapin. Image
Vi behöver även ha ett pris per terapi och jag har inte lyckats hitta någon info kring prissättningen av CTX001 vid ett godkännande. Om vi antar att priset per terapi landar på 200 000$, (mycket lägre än Yescarta och Kymriah) så innebär det 6,4 miljarder $ i total försäljning. Image
Antar vi att Maxcyte får 3% av försäljningen så skulle det innebära 192 mUSD totalt för Maxcyte att casha in över ett antal år. Dessa 192 miljoner exkluderar tidigare milstones innan godkännande samt ökad försäljning av disposables + licens för instrument.
Litar vi på Wells Fargo analytikern så är dessa kassaflöden inte allt för riskfyllda.

Det här kan vara alldeles för optimistiska antaganden och det finns sellside estimat som pekar på att försäljningen för CTX001 toppar runt 1,3 miljarder dollar 2026.
Meningen med tweeten är inte att slutsiffran ska vara 100% korrekt utan snarare för att visa på potentialen som finns i Maxcytes intäktsmodell. Mcap är idag 400 mUSD och med sina 12 partners som tillsammans har runt 20 terapier i pre-klinisk och klinisk forskning...
.... så tror jag att möjligheten för en eller flera godkända terapier är goda.

Om du har annan information eller feedback så får du gärna dela med dig.

Några länkar till informationen i texten:
evaluate.com/vantage/articl…

seekingalpha.com/news/3642088-c…

ir.crisprtx.com/static-files/b…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with anonymshortsqueeze

anonymshortsqueeze Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!