Telegraaf vindt het weer eens nodig statushouders de schuld van de wooncrisis te geven. In een echte analyse zijn ze niet geïnteresseerd.
Dat gescheiden ouders in de daklozenopvang terecht komen, is niet de schuld van statushouders maar van woonbeleid gericht op het uithollen van de volkshuisvesting
Volgens de inleiding van dat artikel gaat het om 16.000 woningen voor statushouders. In 2018 werden er in totaal 172.000 corporatiewoningen toegewezen.

Dat aantal toewijzingen is de afgelopen jaren flink afgenomen als gevolg van het gevoerde woonbeleid
Tot 2013 - toen de verhuurderheffing werd ingevoerd - werden er jaarlijks zo'n 25.000-30.000 corporatiewoningen per jaar gebouwd. In 2018 waren dat er maar 14.000
Gaan we verder terug in de tijd dan zien we een nog veel sterkere afname van de bouw van corporatiewoningen:
(via @DaanBossuyt)
Het aantal gereguleerde corporatiewoningen is de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen als gevolg van verkoop, liberalisering, sloop en stagnerende nieuwbouw.

Daar zijn statushouders echt niet schuldig aan, maar is - ik herhaal het nog maar eens - doelbewust beleid
Zie ook dit uitgebreidere artikel:
tandfonline.com/doi/full/10.10…
Samenvatting: Fuck de Telegraaf en hun status-quo verdedigende racisme
nb: ongeveer een jaar geleden schreef ik dit stuk specifiek over dakloosheid en migratie
oneworld.nl/lezen/discrimi…
Van de geregistreerde dakloze mensen heeft meer dan de helft een migratieachtergrond. In plaats van schuldig te zijn aan de dakloosheid van anderen, zijn mensen met een migratieachtergrond er juist relatief vaak zélf slachtoffer van
oneworld.nl/lezen/discrimi…
Ik heb dit draadje inmiddels al veel te vaak geschreven. Volgende week weer een kans?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Cody Hochstenbach

Cody Hochstenbach Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!