1 -1.Kılıçaslan'ın mezarının bulunmasında saklanan mesajlar var.
1. Kılıçaslan döneminden sonra devlet fetret dönemine girmişti.
Ok-Uz yılındayız.Açık mesaj!Devletimiz Fetret devrine girdi.
1107 'den 1156'ya kadar fetret dönemi.
49 yıl.
49 yedinin katı 7 uyurlar. Uyanma vakti!
2-49 yaşına 2021 'de adım atacağız.
Bu fetret dönemini 2. Kılıçaslan tahta geçtiğinde yani 1156' da sonlandırıyor. Burada 1156 tarihini toplayalım 22 ve iki tane 11 》Destiny #Atabey19HHK ...Açık ve 2022》2×11 =22 ...
1.Kılıçaslan Atatürk dersek..
2.Kılıçaslan, Oğuz olur.
3- Atatürk, Tuna şiirinde Oğuz oğulları ADAM'LAR bir'liği diyor.
Atatürk~Atabey Oğuz oğlu,Adamlar demek.
2.Kılıçaslan 1160' ta tam hakimiyeti sağlıyor ve Fetret dönemini sonlandırıyor. 1160 toplamı destiny kod 8 sayısını yani #Atatürk19MKA sonucu çıkar.
4-Zafer Atatürk ve Ata Türk'ün.
Zaten iki destiny toplamı 11 ve 8 bize 19 sürecinin sayısını verir.
Önümüzde ki 2 yılda her şey rayına oturur. Dördüncü yılda ülke ve devlet tam olarak düzelmiş olur.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini
5-Durduran Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulundu.#Atabey19HHK
Türk Hakanının mezarı olan yer Türk 'ündür.Biji'ler daha fazla konuşamaz.
#Hüseyinhakkıkahveci
#Atabey19HHK
6--Ana Tanrıça ISIS heykelinin Israil'den bulunup getirilmesi.
-Bilge Kağan'ın tacının bulunması.
-Cengiz Han'ın mezarının bulunması.
- 1.Kılıçarslan'ın mezarının bulunması...
#IkinciOnDokuz sürecinin gerçekleridir.
Yani #Göktuğ ve #Göktürk devrededir.
Ve bunu kimse durduramaz.
7- #KayalarınOğlu
Atalar vadisinde Ata Ruhlar ayağa kalkıyor.
GEA,Anadolu'da Ana Tanrıça 'ya verilen isimdir.Orta Asya 'dan ayağa kalkanlar,ruhsal olarak Anadolu'dan ayağa kalkanlar.Yani Atalar!Yani #KadimDevlet.
Atatürk 1. Dönemi temsil eder. Sırada Ata Türk Atabey dönemi var
8-1107 'den 1156'ya kadar fetret dönemi. 1107 toplamı bize 9'ları verir. AYNI zamanda 11 kodlu kişinin 7 uyanmış olandan birisi olduğu ve heyeti anlatır.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah'ın oğlu
9-9-Sultan 1'inci Kılıçarslan ve
Anadolu'yu 7 düvel haçlı ordusundan kurtaran Mustafa Kemal Atatürk..
Anadolu Selçuklu 'yu kuran 1.Kılıçarslan ve Anadolu'da Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk.
Diyarbakır'ı Rus işgalinden kurtaran Atatürk....

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hhakkikahveci

13 Jan
1-Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan #ERGENEKON 1 ve #ERGENEKON 2 tablolarında ne anlatılıyor?
Anlatalım o zaman...
Başbuğ Atatürk'ün İbrahim Çallı'ya yaptırdığı ve vefatından sonra meclisten kaldırılan tablo. Çok ama çok fazla kelime anlatan bir resim.
Ergenekon !!!
2-Davasının temeline dinamit olarak koymaya çalıştıkları resim...
“Oğuz Han’ın ışıkla gelen ‘Altın kız’ ile evliliğinden Gün, Ay ve Yıldız isimli oğulları olmuştur” diye başlayan Oğuz Destanı’nda Türklerin yaratılışı ve kökeni anlatılıyor.
Ergenekon Destanı ise Göktürklerin ...
3-Türeyişini anlatan muhteşem bir eser.
Bu destan için farklı anlatımlar var. En yaygın olanı şöyle:
Düşman, Türkleri mertçe yenemeyeceğini anlayınca onların arasına nifak sokar, böler ve bu arada çeşitli hilelerle Türk yurdunu zapt edip herkesi kılıçtan geçirir. Sağ kalan tek
Read 37 tweets
13 Jan
1-" GÖK BÖRÜ PENÇESİ…. "
Bu kez Türkütler ile Erlik Han arasında müthiş bir mücadele var. Türkütler’in umutları birer birer tükenirken, *kadim kitaplarda müjdesi verilen KAHRAMAN meydana çıkıyor. Onun adı OK UZ Kaan…(Oğuz Kağan)*
Yazar Ufuk Tufan, Yada Taşı Efsanesi’ni
2-Neden yazdığını açıklarken, Türk milletinin, dünyanın en köklü ve en asil milletlerinden biri olmasına rağmen, kendi mitolojisine yeterince sahip çıkamadığından yakınıyor.
Yabancıların yazdığı Yüzüklerin Efendisi, Taht Oyunları, Açlık Oyunları, Hobbit, Alacakaranlık Kuşağı
3-Gibi mitolojik öğeli eserlerin Türk milleti içinde oldukça fazla rağbet görmesinin şaşkınlığını yaşadığını ve artık buna son vermek gerektiğini söylüyor. Zira, yukarıda adı geçen mitolojik romanlarda gördüğümüz kahramanların bir çoğu Türk Mitolojisinden aparmadır.
Read 11 tweets
2 Jan
1-Oğuz töresinde...
Devlet,fetret sürecine girdiginde;Seymen alayı toplanır ve SİN SİN ateşi yakılır.
Davullar çalınır.Devlete yeni baş seçimi sembolik olarak duyurulur.
Mesela,Papanın seçildiği Vatikan'ın bacasından çıkan dumanla halka duyurulur.
2-Türk 'lerde bu ritüel bu şekilde duyurulur.
Kısaca HEYET Devletin başını seçmiştir. Heyetin başını seçmiştir. Ve bu yüz yılda bir gerçekleşir. Gökbörü yüz yılda bir görünür. Atatürk sonrası devlet kendine baş seçmemiştir.
Son seçilmişten ,son seçilmişe geçen zaman dolmuştur.
3-Artık seçilen seçilmiştir. Buna Dönence diyoruz.
Oğuz Kağan töresi, devletin başına kimi seçtiğini açıkladıktan sonra Göktürk Toyu yani kurucu meclis toplanacaktır.
Siyasi partiler ve tüm yapılar YOK hükmüne alınacaktır.
Seçim Göktürk tarafından yapılmıştır.
Read 7 tweets
1 Jan
1-Çok akıllılar ya !
ABD Challenge tatbikatı ile Bin yıl sürecek savaşı başlattı.
Bizim geri zekalı siyaset ve vatandaş ise bunun 28 Şubat süreci, başörtüsü olduğunu anlayacak ve söyleyecek kadar akıLsızdı .
Halbu ki ! 1000 yıllık hüküm için Türk savaşmak zorundaydı.
2-Fatih , yedi akbaba yazılarını okuyunca bunu anlamıştı.
Süre 7.000 değil, Göklerin , yani ilahi nizamın seçtiği 61》16 .... 6 yardımcı ve başlarında bir yani 19'un olacağı 7 uyur diye tabir edilen 7 kadim ruhun 1000 yıllık dünya yaşamı süreceği zaman diliminde koyacağı
3-OĞUZ KAĞAN HÜKMÜ!
Icin yaratıcı tarafından bizzat gönderilmesiydi.
Buna #MaviTuğ diyoruz.
Bu ahmaklar 200 yıl sürecek KOVA ÇAĞI 'na geciş sürecinde top çevirerek, sonrasında tekrar sızma yaparak nizamı yani,Türk hakimiyetini ele geçirebileceklerini bu animasyon filimde açıkça
Read 9 tweets
1 Jan
1] 12 hayvanlı Türk takvimini kullananların düşüncesine göre
sıcaklık, soğukluk, yağış bakımlarından ve bunlara bağlı olarak da ürün
rekoltesi, ucuzluk, pahalılık, hastalık,sağlık,emniyet vs. açılarından bazı yıllar
diğerlerine göre farklılık göstermektedir ve bu farklılıklar
2] 12 yıllık periyotlarla
sürekli tekrar etmektedir. Buna göre yıllar, her on iki yılda bir insanın karşısına
hep aynı şeyleri çıkarmaktadır. İşte bu düşüncelerden hareketle çeşitli Türk
toplulukları arasında birtakım kehanetler ortaya çıkmıştır. İlk örneklerine
3]Divanü Lügati’t-Türk’te rastladığımız bu kehanetler, daha sonra Farsça ya da
Türkçe olarak yazıya geçirilmiş ve özellikle Osmanlı döneminde yaygınlık
kazanmıştır. Manzum veya mensur olarak farklı kişiler tarafından yazılmış olan
Türkçe metinlerde önce yılın nasıl geçeceği
Read 10 tweets
17 Dec 20
1-Yaşadığımız yılın çok zor bir yıl olduğunu düşünüyoruz ama
bilinen son 2500 yıllık Tarihin En KÖTÜ YILI!
MS.536 Yılıydı ! 536 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bir bölümünü gizemli bir sis perdesinin kapladı.18 ay boyunca hem GECE hem de GÜNDÜZLERİ Dünya Karanlığa gömüldü.
2-Dünyanın ortalama ısısı 2,5 derece birden düştü. Ve son 2500 yılın en soğuk 10 yılı Yaşanmış oldu.
ÇİN'e YAZ AYLARINDA KAR YAĞDI.Ekinler dondu, İnsanlar açlıktan öldü.Çin kayıtlarında var.
İrlanda'da resmi belgelere göre, "536 ile 539 yılları arasında yiyecek ekmek bulunamadı."
3-Bu yıllarda aniden gelen Justinianus Veba Salgınında Doğu Roma Bizans İmparatorluğunun Nüfusunun ÜÇTE BİRİ yok oldu.
Bilimadamları,bu ani gelişen iklim felaketinin İZLANDA ya da KUZEY AMERİKA'da aniden patlayan bir MEGA YANARDAĞIN Dünyayı 100 yıl sürecek Mini Buzul Çağına
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!