Gijs Profile picture
14 Jan, 5 tweets, 2 min read
@OlifaNT @Simmelebim Tim, ik zou je gewoon willen vragen om eens onbevooroordeeld hiernaar te kijken. En dan nog eens Dr Campbell naluisteren. Alles bij elkaar zeg ik: laten we meer onderzoeken.
@OlifaNT @Simmelebim dan nog een aanvulling: deze column vind ik van een juiste, eerlijke open mind getuigen. Ik zou graag zien dat we in twitterland met respect maar ook integer eens de dingen naast elkaar zetten! En alle wappies laten we buiten de discussie aub, dat vertroebeld
“But we have to guard against two important biases here. First, that because we were burned by hydroxychloroquine means that all other repurposed antiparasitic drugs will fail too.”
“Second, that studies done in low- and middle-income countries must be discounted because, well, they weren’t done in the right places.
That’s not just bias, it’s also snobbery.”

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gijs

Gijs Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @goosebay7

13 Jan
Hoera! Topartsen VS publiceren artikel over groeiend bewijs over #ivermectine bij behandeling van Covid-19 in gerenommeerd peer reviewed tijdschrift. Geen wappies dus, beste mensen. frontiersin.org/articles/10.33…
Natuurlijk: uiteraard is er voor #ivermectine ook positieve aandacht van wappies. Maar laat dat je open mind niet beïnvloeden mensen! Wees eerlijk in je oordeel en weging. Ik zal aangeven waarom ik deze groep artsen hier absoluut het voordeel geef vd twijfel:
Ik volg het werk van de Amerikaanse ic-arts prof dr Paul Marik al jaren. Hij is ook voedingsdeskundige en hoofd van een IC. In 2017 kwam ik hem ‘op het spoor’ via een artikel in het RD, over zijn bijzondere resultaten bij IC-patiënten met sepsis. rd.nl/artikel/724209…
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!