İngilizce akademik bir yazı yazarken sıklıkla yapılan hatalardan bahsettim. Faydalı olmasını diliyorum.
İngilizceye dair paylaşımlarım için hesabımı takip edebilirsiniz.

Akademik çalışmalarınızda büyük kolaylıklar sağlayacak programlar, uygulamalar, siteler vb. paylaşımlar için
@Cenk_Akademi takip edebilirsiniz.
1⃣Konuşma diline ait ifadeler kullanma (Basic language) Image
2⃣Belirsiz dil kullanma (Vague language)

‘… and so on, etc.’ gibi ifadelerden mümkün olduğunca kaçınmak ve daha açıklayıcı ifadeler kullanmak gerekiyor.
3⃣Sayıları rakam ile yazma Image
4⃣Tekrar (Repetition) - Sık sık aynı kelimeleri kullanma Image
5⃣Kısaltma kullanma (Contractions) Image
6⃣Olumsuz ifade kullanımı Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Seval Kaygısız

Seval Kaygısız Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @seval_kaygisiz

25 Dec 20
İngilizce akademik bir makale yazarken yararlanabileceğiniz bazı araçların listesini yaptım. Umarım işinize yarar.
İngilizce'ye dair paylaşımlarım için hesabımı takip edebilirsiniz.

Akademik çalışmalarınızda büyük kolaylıklar sağlayacak programlar, uygulamalar, siteler vb. paylaşımlar için @Cenk_Akademi takip edebilirsiniz.
📚Sözlükler

1⃣En iyi İngilizce sözlüklerin başında merriam-webster.com geliyor. Eskiden kullanılan ve artık yaygın olmayan ifadeler de dahil olmak üzere aradığınız her kelimeyi rahatlıkla bulabilirsiniz.
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!