MODERNT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL VILDA DJUR

Så här tycker jag.

När djurparkerna skapades var de för många människor enda sättet att uppleva vilda djur. Så är det inte längre. Vi kan på ett helt annat sätt ta del av vilda djur idag, dessutom i djurens naturliga miljöer, >>
såväl genom att resa som på TV och nätet. Det är inte längre motiverat att hålla vilda djur fångna på djurparker enkom för att visa upp för besökare. Forskning och artbevarande är väldigt värdefullt och måste givetvis fortsatt möjliggöras. >>
Djurparker innebär en stressig och onaturlig miljö för djuren, med många besökare och höga ljudnivåer. Många djur måste vistas inomhus på vintern, och lever därmed ännu trängre. Om det finns djur som inte påverkas negativt av att visas upp så är det förstås oproblematiskt.
>>
Konceptet att luftlandsätta tigrar, apor och björnar i burar eller på något hundratal kvadratmeter yta bakom betongmurar på en helt annan kontinent för allmän beskådan, skrik och skrän, skulle aldrig accepteras om det uppfunnits idag. Det är bara vår egen lättja, nonchalans >>
och sedan länge invanda tankemönster som förhindrar oss att göra upp med det konceptet. Samma sak gäller cirkus där djur tämjs och transporteras långa sträckor i trånga utrymmen för att uppträda i stressiga miljöer för vårt nöjes skull. >>
Vi bör vara moderna, öppna och våga ompröva traditionella tankesätt. Det bör även gälla detta område. Klart slut.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fredrik Malm

Fredrik Malm Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FredrikMalm

23 Feb
NÄR DIKTATUREN KOM TILL HÄLSINGLAND
Häromveckan i Delsbo hölls ett vänskapligt möte mellan flera svenska vänstergrupper och den ryska diktaturen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet lokalt var först medarrangörer, men backade ur. >>
Obesprutad naivitet är tydligen inte gratis, för Miljöpartiet hade också sponsrat mötet med 1 000 kronor. Vad hos den ryska regimen som Vänsterpartiet och Miljöpartiet först tilltalades av, men sedan tog avstånd ifrån, är inte helt klarlagt. >>
Kanske fick de för dem helt ny information om att Ryssland militärt angriper grannländer och förgiftar kritiker. Kvar på podiet fanns Gudrun Schyman, Rysslands ambassadör Tatarintsev och några övervintrade tanter som ännu idag får glädjetårar när de minns Berlinmuren. >>
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!