NÄR DIKTATUREN KOM TILL HÄLSINGLAND
Häromveckan i Delsbo hölls ett vänskapligt möte mellan flera svenska vänstergrupper och den ryska diktaturen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet lokalt var först medarrangörer, men backade ur. >>
Obesprutad naivitet är tydligen inte gratis, för Miljöpartiet hade också sponsrat mötet med 1 000 kronor. Vad hos den ryska regimen som Vänsterpartiet och Miljöpartiet först tilltalades av, men sedan tog avstånd ifrån, är inte helt klarlagt. >>
Kanske fick de för dem helt ny information om att Ryssland militärt angriper grannländer och förgiftar kritiker. Kvar på podiet fanns Gudrun Schyman, Rysslands ambassadör Tatarintsev och några övervintrade tanter som ännu idag får glädjetårar när de minns Berlinmuren. >>
Schyman hade inga särskilda synpunkter på ockupation av grannländer och att kritiker förgiftas. Men hon satte ordentligt klackarna i församlingshusets linoleummatta när den ryske ambassadören nämnde att han är emot könskvotering. >>
Annars kan noteras att kvinnan som inledde mötet, My Leffler, fick en kort stund i rampljuset 2016. Hon fick då ett sådant hysteriskt anfall på riksdagens åhörarläktare att talmannen tvingades tillkalla vakter. Orsaken var att riksdagen hade godkänt värdlandsavtalet med Nato. >>
Intet nytt under solen således. Förutom att de inte är lika många längre, de svenska medlöparna alltså.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fredrik Malm

Fredrik Malm Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FredrikMalm

21 Feb
MODERNT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL VILDA DJUR

Så här tycker jag.

När djurparkerna skapades var de för många människor enda sättet att uppleva vilda djur. Så är det inte längre. Vi kan på ett helt annat sätt ta del av vilda djur idag, dessutom i djurens naturliga miljöer, >>
såväl genom att resa som på TV och nätet. Det är inte längre motiverat att hålla vilda djur fångna på djurparker enkom för att visa upp för besökare. Forskning och artbevarande är väldigt värdefullt och måste givetvis fortsatt möjliggöras. >>
Djurparker innebär en stressig och onaturlig miljö för djuren, med många besökare och höga ljudnivåer. Många djur måste vistas inomhus på vintern, och lever därmed ännu trängre. Om det finns djur som inte påverkas negativt av att visas upp så är det förstås oproblematiskt.
>>
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!