Ik zie “ophef” over iets dat ik gewoon al in mijn proefschrift De Aanval op de Natiestaat (2012) schreef: je kunt mensen niet veroordelen met wetten die pas zijn aangenomen nadat de feiten hebben plaatsgevonden. Dat heet legaliteitsbeginsel en vormt de basis van de rechtsstaat.
De legitimiteit van “internationale tribunalen” wordt door talloze juristen ter discussie gesteld. Zie bijvoorbeeld dit artikel van de joods-Amerikaanse hoogleraar prof. Jeremy Rabkin: muse.jhu.edu/article/30453.
Moord is en was altijd illegaal. De onbeschrijflijke genocidale misdaden van de Duitsers hadden onder regulier nationaal recht bestraft kunnen en moeten worden.
Waarom had ik het daarover? Omdat iemand uit het publiek vroeg of wij na 17 maart huidige kartelpolitici zouden willen berechten (die vraag is er uiteraard afgeknipt op alle filmpjes). Het antwoord is nee. We moeten ze gewoon wegstemmen! Kies voor verandering. #FVD
Waarom had ik het daarover? Omdat iemand uit het publiek vroeg of wij na 17 maart huidige kartelpolitici zouden willen berechten (die vraag is er uiteraard afgeknipt op alle filmpjes). Het antwoord is nee. We moeten ze gewoon wegstemmen! Kies voor verandering. #FVD
PS wie meer wil weten over wat ik denk over “internationale tribunalen” en de “internationale rechtsorde” verwijs ik graag naar De Aanval op de Natiestaat (p. 139 e.v.).
Nog één opmerking: de vraagsteller was er ook bij in Zoetermeer. Daar begon hij expliciet over “Neurenberg”. Wat ook maar de juridische grondslag van dat tribunaal was - zoiets herhalen in Nederland na 17 maart is hoe dan ook absurd en inderdaad illegitiem. Dat was het punt.
NAWOORD. Dit is wat Hans Kelsen erover te zeggen had (op. cit. “A History of Political Trials” van John Laughland, p. 118).

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Thierry Baudet

Thierry Baudet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thierrybaudet

22 Jan
Na bijna een jaar lockdown is Nederland een angstig land geworden. We accepteren een hysterisch paniekverhaal over een virus met dezelfde mortaliteit als de griep. We sluiten 100% van de bevolking op 1/5
terwijl 99% gewoon weer beter wordt na een tijdje ziek te zijn geweest door corona - en 98% überhaupt geen ernstige klachten ondervindt. We weigeren op te schalen in de zorg - en niemand vraagt zich af waarom dat toch alsmaar niet gebeurt. Als we 2/5
op 17 maart niet kiezen voor een ommezwaai komt het wellicht nooit meer goed. Dan heeft onze cultuur van eigenzinnigheid plaatsgemaakt voor de gewoontes van volgzaamheid 3/5
Read 5 tweets
5 Nov 19
Zie dit nu pas. Geert Mak schaart zich in de Volkskrant bij de complotgekkies die “dog whistles” horen en lezen (totale kul natuurlijk) en meegaan in het frame van “radicalisering”. Wat een goedkope truc, om van je tegenstander een karikatuur te maken en dan af te serveren.
En dan het verwijt dat ik “mensen” zou “uitsluiten”. Waar hééft die man het over? Wij willen juist de gedeelde cultuur in dit land op inclusieve wijze benadrukken, vandaar de Wet Bescherming Nederlandse Waarden: forumvoordemocratie.nl/standpunten/we…
Wat is er bovendien “gemeen” aan onze oplossingen? De massale en onbegrensde immigratie stoppen, de mensen dáár in de regio opvangen, de veiligheid op straat herstellen. Dat is niet gemeen maar noodzakelijk. Gemeen is om decennialang iedereen die dit wil voor nazi uit te maken!
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!