מלרן (יש עניין) מפרסמת דוח שנתי, תיק האשראי ב-Q4 מציג צמיחה מרשימה של כ-13.7% לעומת Q3, במצגת החברה מספקת את נתון גודל תיק האשראי הנוכחי- 345 מליון ש"ח, יחס שווי שוק לתיק עומד על 0.81 ככל הנראה היחס הנמוך כרגע בקרב חברות הענף
בדוח ניתן לראות את ההשפעה הדרמטית של תהליך שחלוף מקורות האשראי, במלרן הוא טרם הסתיים, סידרת אג"ח ב' אשר הונפקה בנוב' 20, הונפקה בריבית 4.9% למלרן יש יכולת לשפר עוד את מרווח האשראי שלה, זהו פרי נמוך
התיק שומר על מח"מ קצר, 61% ממנו נפרעים תוך שלושה חודשים, כחלק מהמענה לקורונה ההנהלה...
שינתה חלק מתמהיל תיק האשראי והגדילה את חלק התיק המגובה בבטוחות קשיחות
את הרבעון הרביעי מלרן מסיימת עם גידול בהכנסות לעומת רבעון 3 (גידול אשר נובע מהגידול בתיק האשראי), ההפרשה לחומ"ס נמוכה, שנתית סה"כ מלרון מציגה רווח נקי בסך 17.3 מש"ח, התשואה על התיק ברבעון 4 עמדה ע"ס 16.3%.
ההון העצמי עומד ע"ס 110 מש"ח, אין מניעה להגיע לתיק אשראי גבוה מחצי מיליארד ש"ח, להערכתנו ומהיכרותנו עם החברה ההנהלה תפגין משמעת ושמרנות בכל הקשור לגידול בתיק האשראי
לסיכום- מלרן צולחת את 2020 עם תוצאה משביעת רצון ומספר הישגים כגון רווחיות נאה, הגדלת תיק האשראי, הנפקת מניות, הרחבת סדרות אג"ח והרחבת מסגרות אשראי בנקאי, הכל בתנאי קורונה לא אופטימליים, החברה בנתה במהלך 2020 תשתית להמשך צמיחה כחברה ציבורית...
להערכתנו תנועת המלקחיים הכוללת המשך צמיחת תיק האשראי לצד המשך שיפור בתמהיל מקורות המימון יובילו ליצירת ערך נוספת גם במהלך 2021.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Eyal Weitzner

Eyal Weitzner Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EWeitzner

19 Feb
נקודה מעניינת בכל הקשור לחומרי גלם בתשקיף של קומפיולאב, ככל הנראה רלוונטי לעוד שחקנים בתעשייה כגון טלסיס (יש עניין) Image
"אם כולם גאונים בשוק שוורי, תמצא שוק שוורי" Image
מעניין שהצמיחה H1 2020 לעומת המקבילה עמדה על שיעור דומה לצמיחה בואריסייט (יצרנית ה SoM שבשליטת טלסיס) אבל שיעור הרווח התפעולי לא קרוב, בואריסייט שולי הרווח התפעולי מעל ל-40% בשנים האחרונות Image
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!