O Šerý Profile picture
23 Feb, 5 tweets, 1 min read
Pokud chceme zabránit rozšíření jihoafrické mutace a dalších mutací v ČR, je třeba důrazně apelovat na Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby: 1) znovu zavedlo propouštění z karantény na základě negativního PCR testu. PCR pozitivní osoby jsou infekční pro své okolí.
Propouštění bez PCR negativního výsledku z karantény vedlo v uplynulých měsících zcela jasně k výraznému rozšíření koronaviru v celé České republice.
2) Karanténu vzhledem k nové povaze mutací prodloužit na 14 dnů.
3) Je třeba řádně trasovat a analyzovat vzorky na výskyt mutací
4) Je třeba průběžně provádět sekvenační analýzu některých vzorků kvůli výskytu nových mutací.
5) Testovat metodou PCR všechny osoby, které přijedou ze zahraničí - především z rizikových oblastí, aby nedocházelo k importu nových mutací.
6) Přestat používat antigenní testy.
Antigenní testy jednak nerozeznají, zda je pozitivní vzorek současně pozitivní pro některou mutaci, jednak mají všechny tak nízkou senzitivitu, že je ve vyspělých státech (rozuměj aplikujících vědecké poznatky do praxe) jako je Austrálie, Taiwan nebo Čína nepoužívají.
Používání antigenních testů vede u falešně negativních osob k pocitu bezpečí, a tito koronavirus pozitivní lidé pak roznášejí koronavirus mezi ty negativní. Pro zamezení přenosů infekce virem SARS-CoV-2 potřebujeme precizní diagnostiku, nikoliv šidítka s přesností hodu korunou.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with O Šerý

O Šerý Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @omarsery1

5 Sep 20
#COVID19 Virus SARS-CoV-2 může procházet do mozku různými cestami včetně čichového a trojklanného nervu, mozkomíšním mokem, cévami přes krevně-mozkovou bariéru i lymfatickým systémem. Neurony exprimují ACE2 receptor, takže mohou být virem napadeny. Virus může poškodit mozkový
kmen a způsobit poruchu řízení dýchání, takže člověk z tohoto důvodu končí na umělé ventilaci. Mezi příznaky napadení mozku virem patří bolesti hlavy a nucení na zvracení. Virus může v mozku perzistovat delší dobu. SARS-Cov-2 může způsobit vznik nebo zhoršit příznaky Parkinsonovy
choroby a roztroušené sklerózy. Virus totiž způsobuje tzv. stres endoplazmatického retikula a fragmentaci Golgiho aparátu - zásadních buněčných organel, což vede ke smrti neuronů. Neurovědci uvažují o opožděné pandemii nedegenerativních chorob jako následku pandemie
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!