@News18lokmat 1/n.भाविक?माणसं नसतात?
भाविक अशी‌ कायवेगळी क्याटागिरी आहे‌
की,त्यांना टोल माफ़ी असावी,परंतु जमाखर्चाचा ताळमैळ जुळवण्यासाठी तो‌ इतरांनी‌भरावा.
मुळात भाविक‌ असं‌ काही‌ आणि‌ कुणिही नसतं,
साऱ्या नशा आहैत.आणि इतर जनावरां‌सारखे,
६०मिलियनवर्षांपूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझालेले,
सस्थन
@News18lokmat 2/n म्हणून वर्गिकरणकेलेले,निसर्गानं दिलेल्या, इतर‌ जनावरांपेक्षा वेगळया शारीरिक क्षमतेचा‌ दुरुपयोग,
आपल्या वेगवेगळ्या नशांचा अस्वाद घेण्यासाठी
करत,निसर्गाचा,हवंतर‌ देवाचाम्हणा,अपमान करत
इतरांना‌ त्रास देत जगतयं.
सर्व जनावरे स्वभावतः नशाखोर असतात.हे‌ ह्या आधी ‌मी‌ माझ्या ‌अनेक‌
@News18lokmat 3/n.लेखांत सिद्ध‌ केलेआहे.So Is Human AlikeAnimal.
मुळात ह्या सो-काल्ड भाविकांची,साईबाबांनवर
श्रद्धा बाजुला,साधा विश्वास जरी असता,तर ही नशाखोर जनावरे शिर्डीच्या साईबाबांनच्या दर्शनाला
गाड्या वापरत‌,पेट्रोल,डीझेल ची अनावश्यक नासाडी
करत,देशाच्या परकिय चलनाचा अपव्यय‌ करत,पुनः
दरवाढी
@News18lokmat 4/n.चं‌ खापर‌ सरकारवर‌च‌ फोडत,जाब सरकारला
न विचारता,साईबाबांना च विचारत असते.
आहेत ना ही नसलेल्यां श्रद्धेची,नशाखोर जनावरे.
कुठे माणुस दिसतो‌ ह्यांच्यात?
वर वीज बिल‌ वाढीचीही‌ तक्रार नकरता,साईबाबांना
त्यांनी‌ पाण्यावर दीवे पेटविले त्याची आढवण देत
जोपर्यंत ‌साईबाबा‌ सर्व भक्त‌ आणि
@News18lokmat 5/nजगातील सर्वगरीब,दरिद्री‌ ह्यांच्या‌चुली‌आणि
दीवे‌ पाण्यावर‌पेटविण्यासाठी साकडंघालत,आमरण उपोषणालाबसते असते
आहेतना हे भाविक आणि श्रद्धालु असल्याची ढोंगं
करणारी,नशाखोरजनावरे.
सरकारनी‌ ह्यांच्यावर‌ यात्राकर लाउन,त्याचा विनियोग
मानवांच्या पोटाचीसोय‌ करण्याकरता,मर,मर‌ कष्ट
करणाऱ्या
@News18lokmat 6/n कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या‌ वेल्फेअरसाठी वापरावे.
हो!पण‌‌ हे‌ कोल्ह्याचे जिन्स‌ असणारे,ते‌ पैसे ‌पुन:
कुणा संज्जनाच्या खिशात‌ हात‌ घालुनच काढतील.
OneGenomeOneness Concept"
आजपर्यतच्या मनुष्य जनावरांना‌ त्याच्या त्यांच्या
योग्य‌ जागेवर,Artificial Intelligence च्या
वापराने,ठेवण्याचा
@News18lokmat 7/nएकमेवउपाय,ज्याच्यामुळे
गरीबी,दारिद्र,छोटेगून्हे‌ ते‌ सायबर‌गुन्हे,मनीलाउंड्रिग
गल्लीतील छोट्यामारामाऱ्या ‌ते‌‌ जागतिकयुद्धे,
टेररिझम,स्त्रियांमुलांवर होणारेअत्याचार
सारसंपुष्टातयेईल
आणिमनुषजनावर,माणसांसारखं,
शांती,समाधानी जगुशकेल
जोपर्यंत ह्याप्रुथ्विचेआयुष्य
जीवनासाठीपोषकआहे

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kishor Kochrekar

Kishor Kochrekar Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Human_oneness

8 Mar
1/n.Today is International Women's Day
I am sure on this day,somewhere someone(?)Will committ some-sort of
Atrocity.
Will at least today be Autrocity-Free day for women?I doubt.
Every A spcial day for celibrasion
A Hypocrisy by hypochlorite animal called human(?)
Human,60million Image
2/n.YearsAgo,EvolvedFromMonkey,
ToConvert,Into Human
AnUniqueOneGenomeOnenessConcept
ToDealwithCrimes,From,Chainsnaching
Pickpoketting,Cybercrimes,Money-
Laundering,TrivialFightsToWorldWars,
Terrorism & Crimes,Autrocities Against
Women&Children
NoteThis:
3/n

Silence Is No Cure For Stalking
r.glance.com/?g=XWI0ZjUx
ScienceAndTechnologiesUsers
OutToKnow
HadThereBeenNothingSuchAs
InstinctOfSurvival,UniquenessOfDNA
&Genome;
WeWhouldHaveBeen,Floating,Drifting
InTheMoleculesOf Compound Of
Carbon-Hydrogen-Nitrogen
Read 6 tweets
7 Mar
@TV9Marathi 1/n.मुळात मनुष्य(?)हे६०मिलियनवर्षांपूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझालेलं,सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेलंजनावरआहे.आजच्याघडिला,
शेवटचे.म्हणून कदाचीत सर्वजनावरांच्या
गुणदुर्गुणांचा परिप।क
जनावरे नशाखोर असतात मी अनेक लेखात उदाहरणे दिली आहेत,इतर जनावरांच्या शारीरिक
सीमा बेस्ट शारीरिकAbilities
@TV9Marathi 2/n.जी निसर्गानं माणसांना दिली तशी इतर जनावरांना नसल्याने त्यांची नशाखोरीला सिमित
आहे.मनुष्य जनावर पहा अगणित नशांची यादी मी
सादर करेन,निर्बुद्धाना आपण नशा करतोय हे माहितच नाही.
ट्वीट लिमिट करण्याकरता विषयाला धरुन येवढेच सांगेन!सर्व जनावरे Polygamous असतात
सो-इज ह्युमन
माकडापासून
@TV9Marathi 3/n.हे जनावर बहुतांशी जनावर च आहे.त्यात कधि कधि खरा मनुष्य जन्मतो,निसर्गात नितीमत्ता नितीमत्ता असं काही नसतं.पण जे क्वचित माणूस
म्हणून जन्मतात त्यांच्या डोक्यात नितीमत्ता अश्या
कल्पना आल्या.भारतीय संस्कृतित गोत्र निर्माण झाली, त्याला कारण आई-बाप,भाऊ-बहीण, बाप_मुली,आई-मुलगा अशी
Read 7 tweets
6 Mar
onthisday.com/people/dmitri-…
1/n.🙏 Kishor Kochrekar @Human_oneness
Today6thMarch,RussianChemist, Inventor,PresentedFirstPeriodicTable
OfTheElements
[I],Representing,AllTheLifeParticles Together,Appeared700MillionYears Ago
Lamebrain,NASA,ScientistToNote
1*How?A chemical processes1*
2/n
[I] Take This Opportunity Through
And From [My] Negligible Portion,
The Writer.
Before Proceeding I writer is in Dilemma,Whether It Is Necessary To
Explain, Why I Called NASA Scientists
"Lamebrain "
For Their Unnecessary Expeditions To
"TITAN"
Are These Organisms' Lame And Or
3/n
Jakale's Genes?
I Pose Before Every Other So-Called
Human,Few Questions
1.In Ancient Era, Some ऋषी,Afterwards
Name ऋषी कणाद by German's
Conceived A Concept" That This Is Particle World
Q:How Human Can Think,One Is one-piece?
Do So-Called Literates' Know
Read 11 tweets
5 Mar
@In_Marathi 1/n.सायंन्स&टेक्नॉंलॉजी अडव्हान्स‌
होतअसताना,तीचाताबा"Lamebrain"
माणस(?)।नच्याहाती जातोय;ही शोकांतिका आहे!
पैश्यांच्या अनावश्यक महत्वांनमुळे
OneGenomeOnenessConcept ToSaveHumanSpecies
ह्या अद्वितीय InhabitablePlanetEarth
वरीलLamebrain'sच वर्चस्वामुळे
६४०मिलियनवर्षांनी६०मिलियन
@In_Marathi 2/n.वर्षापूर्वी आपल्याला निसर्गाच्या
InstinctOfSurvival,UniquenessOfDNA&
Genomeमुळेलाभलं
६५मिलियनवर्षापूर्वी डायनासोर एक्टिंक्ट होऊन
त्यानंतर ५मिलियनवर्षांनी माकडापासून उत्क्रांत झालं मानवशरीर,WHY?
RespectNature,UnderstandNature
InsteadOfWastingHARD-EARNED- MONEYbyLabourClass
@In_Marathi 3/nPacifyCommotions,TheResultOf
LAMEBRAIN HUMAN(?)ORGANISMS'
LustForWealth,Power,Supreemacy
WeCanComeTogetherAsHumans
ToControllTheseLamebrainOrganisms PlacingDNAwise,To MakeThisBeautiful,Rare,Inhabitable
PlanetEarth
ForComfortabeExistanceOurFinal
ExpressionAsHumans
TillHabitable
Read 9 tweets
4 Mar
@INCIndia 1/n.तोक्या,सोनिया,राहुल,प्रियांका,राबर्टरकी सारी संपत्ति लोगोंमे,समानता लानेकेलिये बाटी जायेगी?
बाकी समाता लोग खुदही ढुंड लेंगे।
OneGenomeOnenessConcept ToSaveHumanSpecies
60MillionYears’Ago,Human,Species
EvolvedFromMonkey,ClassifiedAs Mammal IS
Hypochlorite,Political
ToSaveHuman
@INCIndia 2/n. SpeciesEarlyExtinction
UseOfArtificial Intelegence
KeepingTheseAnimalsAtRightPlace
DNAwise
Don't Disturb Nature's Laws!
Understand Them To Systematise
HumanSocialSystem
To Pacify Commotions In This World
End With Trivial Crimes To Cybercrime
&Moneylaundrig
Trivial Fights To
@INCIndia 3/n.WorldWars,Terrorism,AndAtrocities AgainstWomen&ChildrenToo
ForThat
EndWithBusinessOfPolitics,Business OfReligions,BusinessesOf ARTs&Sports
AndManyMoreWhiteCollaredBusiness
ThereIsNutures'Reason:WhyDianasors
GotExtinct65MillionYearsAgoAnd
5MillionYearsLaterHumanSpecies
Evolved
Read 4 tweets
4 Mar
@aajtak 1/n
60मिलियन साल हुये!बंदरस उत्क्रांत हुआ सस्थन
प्राणी,खुदको इंन्सान कहलवाताहै। है? threadreaderapp.com/thread/1360515…
पर वो,पूंछ,सिंध,तीक्ष्ण नाखुन और दांत के बिना
एक खौपनाक,Unpredictable, Hypochlorite
जानवर है।
उस इन्सान बनाकर अपने जगह रखनेकी;एकमात्र
सायंटिफिक खोज।
OneGenomeOnenessConcept
@aajtak 2/n
दुनियाके एक छोटे देशमे,एक म्युझियम है।
वहा दुनियाभर के अलग अलग जानवरोंके,भुसा भरके "सर"लाईनसे,उनकी जानकारीके साथ
डिस्प्ले किये है।
शुरुमे इंस्ट्रक्शन्स है के पहेले निचे लिखीहुई जानकारी पढे,समझले फिर, निरिक्षण करे।
आप एक एक की जानकारी पडके उपर टंगेहुये
जानवरोंका निरिक्षण करते
@aajtak 3/nआगेबढते,बढते एंन्डपहुचतेहो।
नीचेलिखाहुआहै;
दुनियाभरका सबसेहीन,क्रूर,आपमतलबी+++
पढनेकेबाद आपउपर सामनेदेखतहो।वहाएक
"आइना"रखा हुआ है।
हमसब,पॉलिटिशियन्स,धर्मके ठेकेदारोंकी कर्तुते तो
देखते ही है।
मिडियावाले बस अपना धंदा करेंगे।
अगर सारी तकलिफे सुलझान हो।तो।
इंन्सान बनके आगे आये।
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!