ZEMBLA Profile picture
11 Mar, 4 tweets, 3 min read
Rushen, het slachtoffer uit Rotterdam bij wie de politie een hond door het autoraam naar binnen gooide en hevig geweld gebruikte, heeft zich na onze vorige uitzending gemeld. #politiehonden #zembla (1/4)
Rushen houdt blijvende schade over aan de mishandeling door de politie. Hij is onschuldig, maar wordt ook nog voor de rechter gesleept, omdat hij de hond heeft aangeraakt en voor verzet tijdens een arrestatie. (2/4) #politiehonden #zembla
Terwijl de advocaat van Rushen onderhandelt over een schadevergoeding, zoekt de politie de depressieve Rushen thuis op en probeert hem een formulier te laten tekenen voor een schamele vergoeding van 925 euro. (3/4) #politiehonden #zembla
De Rotterdamse politie blijft ons over de zaak van Rushen ook na de vorige uitzending onjuist informeren (4/4) #politiehonden #zembla

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ZEMBLA

ZEMBLA Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!