۱/ چند نکته درباره #قرارداد_۲۵_ساله_با_چین:

دولت روحانی،اوایل دولتش یک قرارداد ۲۵ ساله باآمریکا و اروپا را به اسم #برجام کلید زد که کاملاً به نفع غرب بوده ومنافع ملی و عزت اسلامی ما را لگدمال کرده و اوضاع بدتر شده. حالااواخر دولتش یک قرارداد ۲۵ ساله با چین بناست امضاء شود..
۲/ واقعاً اگر #قرارداد_۲۵_ساله منافع ملی و عزت اسلامی ما را تامین کند چرا با آن مخالفت کنیم؟مگر هدف برجام، رفع تحریم‌ها و تامین منافع ملی نبود؟ خب اگر هدف قرارداد با چین هم مقابله با تحریم‌ها و رفع اثر تحریم‌ها باشد و حال اقتصاد کشور خوب شود مشکلی نداریم. اما چند نکته داریم..
۳/ اولاً طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی این مسیر باید ازطریق مجلس طی شود. اصل ۷۷ به صراحت می‌گوید: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
آیا قرارداد با #چین این مسیر را طی کرده؟ یا قرار است طی کند؟ نمیدانیم!
۴/ برجام با تمام زشتی‌اش مسیر مجلس را ولو با ۲۰ دقیقه طی کرده. پس منطقی و قانونی است قرارداد ۲۵ ساله با چین هم مسیر مجلس را ولو با ۱۰ دقیقه طی کند. این حق قانونی و شرعی جمهوریت مردم است. مجلس متشکل از نمایندگان ملت است. این خواسته غیرقانونی نیست.
۵/ ثانیاً؛ انتشار محتوای این قرارداد برای نقدوبررسی توسط مردم و رسانه‌ها و نخبگان یک حق قانونی دیگر ملت است. دولت روحانی برای انتشار متن برجام به شدت خودداری ورزید ولی بالاخره بخشی از آن منتشر شد. چرا قرارداد ۲۵ ساله با چین منتشر نمی‌شود؟ علت این محرمانگی چیست؟
۶/ حضرت امام و مرحوم شهید بهشتی حتی قانون اساسیِ مدونِ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی را در روزنامه‌ها منتشر کردند تا مردم و علما و سیاسیون و احزاب انتقادات و پیشنهادات خود را به خبرگان ارائه کنند. بعد از بررسی پیشنهادات و انتقادات، مجدد اصلاحیه خورد، سپس به رفراندوم گذاشته شد.
۷/ بطورکلی چین با ما دشمنی تاریخی یا کنونی ندارد مثل آمریکا وانگلیس. ازاین جهت ارتباطات اقتصادی و تجاری با هردولتی به غیر از دولت‌های متخاصم،مورد استقبال ماست اماباید طبق مسیر قانونی پیش برود وهمچنین محرمانه نباشد تا بتوانیم آن را نقد و بررسی کنیم. این درخواست منطقی و قانونی است.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with داود مدرسی یان

داود مدرسی یان Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!