ZhnKrdg Profile picture
30 Mar, 4 tweets, 2 min read
Tuvalete tekerlekli sandalye ile giden adam Fransa ile durum sertleşince ayağa kalktı. Hudutta Orduyu teftiş edeceğim dedi.
Fransızlar Kemal hasta, savaşı göze alamaz kanısına kapılmasın istiyordu.
#Atatürk
Doktorların durumunuz kritik toparlayamayız uyarılarına rağmen Adana ya gitti.
5 saat o sıcakta ayakta ordu denetledi. Etrafi bulanık görüyorum dedi yaverine, benzi iyice sararmıştı.
Dünya'ya ayaktayım mesajı verecekti.
#Bozkurt
Verdi ama dönüşte Istanbul da geminin merdivenlerinden inemiyordu. Koluna girseler hastaliği anlasilacakti, yavaş inse belli olacakti. Sakladı. Küçük Ülkünün elinden tutup çocuk adımlarıyla indi.

#Başkomutan
Direk Yatağa girdi oradan da komaya. Ve bir daha kalkamadı.

Bozkurt son savaşını da kazanmış, Hatay ı kurtarmıştı. Ama canından da olmuştu.

Tarihçi Doç.Dr. Orhan Çekiç.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ZhnKrdg

ZhnKrdg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!