அரசியல் கட்சிகள் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளிகளே வேட்பாளர்களாக போட்டியிடும் போது யாரைத் தவிர்ப்பது, யாரை தேர்ந்தெடுப்பது?

குற்றவழக்குகளே இல்லாத வேட்பாளர்கள் யார்? Image
வாக்காளர்களுக்கு இக்குற்றவாளிகளுள் ஒருவரை தேர்நதெடுப்பதை தவிர வேறு வழியே இல்லாதவாறு தேர்தலை நடத்துவது ஜனநாயகப் படுகொலை.
குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளவர்களை தேர்தல் ஆணையம் நிராகரிக்காமல் தேர்தல் நடத்துவது நேர்மையான தேர்தலே அல்ல.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த கேவலமான போக்கை கண்டித்து நீதி மன்றங்கலில் பொது நல வழக்குகள் குவிய வேண்டும்.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with சோமா Soma

சோமா Soma Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Soma70317358

5 Apr
சித்தர்கள் "சித்தர்" என்ற சொல்லுக்கு சித்தி பெற்றவர் என்பது பொருள்.

இயமம், நியமம், ஆசனம்,பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி முதலிய எட்டு வகையான யோகாங்கம் முலம் எண் பெருஞ் சித்திகளை பெற்றவர்கள் சித்தர்கள் ஆவார்.
1/9
சித்தர்கள் இயற்கையை கடந்த (supernatural) சக்திகள் உடையவர்கள் என்று சிலர் இயம்புவதுண்டு, எனினும் இவர்கள் உலகாயுத (material) இயல்புகளை சிறப்பாக அறிந்து பயன்படுத்தினர்.
2/9
இவர்களின் மருத்துவ, கணித, இரசவாத, தத்துவ, இலக்கிய, ஆத்மீக ஈடுபாடுகள் வெளிப்பாடுகள் இவர்களின் உலகாயுத பண்பை எடுத்தியம்புகின்றன. ஆயினும் இவர்கள் வெறும் பௌதிகவாதிகள் அல்லா்.

மெய்ப்புலன் காண்பது அறிவு என்பதிற்கிணங்க, உண்மை அல்லது நிஜ நிலை அடைய முயன்றவர்கள் சித்தர்கள்.
3/9
Read 10 tweets
2 Apr
An independent Electoral Commission without the intervention of the ruling parties is necessary to promote honest democracy.

It is necessary for the Election Commission to conduct the election without taking a pro-party stance and without acting in favor of any particular party.
The best parliamentarians and legislators can only get elected if the contestants, who have no background in criminal cases, contest the elections.

Only those who have no criminal record can enact effective governance and good laws for the country.
An independent Electoral Commission is only has to controlled by the President of India and should not be controlled by the ruling parties of the central or state governments.
Read 4 tweets
1 Apr
*நாடு எப்படி 6 ஆண்டுகளில் நாசமாகப்போனது ?*

*3% பெரியதா 97% பெரியதா?*

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 73 ஆண்டுகளுக்கு பின்னரும் பார்பணர்களின் ஆதிக்கம் இந்திய ஒன்றிய அரசின் தலைமைச் செயலகத்தில் 3% பார்பணர்கள் 97% உயர் பதவிகளில் இன்னும் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது எப்படி?
1/14
நாடு நாசமாகப் போனதற்கு ஆரியப் பார்பணர்களின் மனு நீதி சொன்ன

“கல்வி கற்கும் உரிமை பார்பணர் அல்லாதவர்களுக்கு இல்லை”

என்ற மனுநீதியின் இந்த விச வித்துதான் காரணம்.
2/14
மனுநீதியை புதுப்பிப்பதற்கு எடுத்த செயல்களே நுழைவுத் தேர்வு என்ற பெயரில் பார்பணர் அல்லாதவர்களை படிக்கவே விட முடியாமல் செய்யும் பார்ப்பணர்களின் சூழ்ச்சிதான் இது.

இட ஒதுக்கீடு என்ற பெயரில் இதுவரை பார்பணரல்லாதவர்கள் பெற்ற பதவிகள் மிக மிக சொற்பமே.
3/14
Read 16 tweets
31 Mar
Tamil population by nation in world countries.
In the United States of America there are 3.1 million people who make up 1% of the population in USA are NRIs.
The Indian Tamil community in the United States is largely bilingual.

Tamil is taught in weekly classes in many Hindu temples and by associations such as the American Tamil Academy in South Brunswick, Tamil Jersey School in Jersey City, New Jersey, and the Intl. Tamil Academy.
Read 5 tweets
29 Mar
The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, commonly known as The Lokpal Act, is an anti-corruption Act of Indian Parliament in India which "seeks to provide for the establishment of the institution of
1/8
Lokpal to inquire into allegations of corruption against certain important public functionaries including the Prime Minister, cabinet ministers, members of parliament, Group A officials of the Central Government and for matters connecting them".
2/8
The Lokpal Bill, 2011 (Lok Sabha)
The Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 (Rajya Sabha)

A bill to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain pub functionaries
3/8
Read 8 tweets
29 Mar
In many developed democracies, whichever party is in power may be controlled by a family or some large corporates, That is also true today.
1/7
When the Congress party ruled in India, it fell into the hands of the Nehru family. To date, the Congress Party has never been free from that grip. This harassment is the reason for the fall of Congress.
2/7
Who is really running the BJP regime? That is not Prime Minister Narendra Modi. His speech had nothing to do with the activities of the central government.
3/7
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!