בית המשפט המחוזי בירושלים פתיחת שלב ההוכחות במשפט נתניהו.
מצעד הנכנסים:
השר אוחנה, הנאשם נוני מוזס.
#שרשור דיווחים מבית המשפט
מצעד הנכנסים:
שאול אלוביץ', אסנת מארק
אוחנה ומארק יצאו מבית המשפט
התובעת הראשית עו"ד ליאת בן ארי החלה בדברי הפתיחה. באולם העיתונאים יש בעיות סאונד וקשה לשמוע, בטיפול.
בן ארי מדברת על הקשר בין התיקים והנאשמים.
נאשם 1 (נתניהו) סחר בכוחו השלטוני... מול גופי התקשורת כדי שיוכל לזכות בבחירות.
בתיק 2,000 האירועים ממחישים את הלך הרוח ומביהירים עד כמה היה עמוק הצורך שלו להשיג שליטה בתקשורת.
דרך מחשבה זו של 1 תלווה אותנו גם בתיקים אחרים.
בן ארי מדברת על עדי המדינה. היכרות אישית עמוקה עם הנאשם והקווים הקושרים את התיקים, תקשורת, אנשי עסקים ובחירות. מה שעמד לנגד עיני אנשי העסקים, רווח לעסק שלהם. המידע המועבר לציבור הוא סחורה.
המודעות של נאשם 1 שהמתת ניתנת בעבור הכוח השלטוני היא שמגבשת את האחריות הפלילית.
בן ארי: מדברת כיצד החלה חקירת 4,000 והורחבה בהמשך. על פי האישום הראשון התקיימה מערכת יחסים של תן וכך בין נאשם 1 נתניהו לנאשמים 2 ו 3 (אלוביץ'). נאשם 1 ובני משפחתו דרשו מנאשמים 2 ו3 דרישות שקשורות לסיקור שלו. במקביל נאשם 1 פעל להיטיב עם העסקים של נאשם 2.
(יש בעיות סאונד באולם ההקרנה של העיתונאים ובקושי שומעים, ובחוץ ההפגנה של תומכי נתניהו היא עם מערכת הגברה קולנית ביותר, כך שממש קשה להעביר את הדברים)
בן ארי: לעיתים הייתה היענות לדרישות בהתאם למהלכים שקשורים לעסקים. היתר לגבי חברת יס, בעל חשיבות רבה לנאשם 2 (אלוביץ'). הדברים לידיעה לא היו מגיעים אלמלא ההקלטות של ישועה. הטענה שזו מערכת יחסים לגיטימית אינה עולה בקנה אחד עם העובדה שהנאשמים ניסו למחוק הקלטות.
בן ארי: אם נאשמים 2 ו3 (אלוביצ'ים) לא ירצו להעיד, אנחנו (הפרקליטות) נבקש שהם ישמשו כעדי תביעה נגד נאשם 1
בן ארי על תיק 2,000: מדובר בהתנהלות שסוטה מהתנהלות של עובד ציבור. מדוע המשיך נאשם 1 לנהל שיחות ארוכות שדנו בפרטי שוחד אם לא התכוון... כפי שיוכח במהלך המשפט, המטרה הייתה טובת הנאה אישית מהצעת השוחד. בהקלטות יישמע.
בן ארי על תיק 1,000: קבלת מתנות מאנשי העסקים מילצ'ן ופאקר. שימוש בכוח השלטוני כדי להיטיב עם מילצ'ן.
חלק מעדי התביעה יעידו על יותר מתיק אחד.
האתגר הוא להביא את הראיון והוכחת כתב האישום באופן פשוט נקי מרעשי רקע. מייצגים את האינטרס הציבורי מול שחיתות שלטונית.
פרקליט נתניהו בעז בן צור: אומר שדברי בן ארי חרגו מכתב האישום.. מבקש להגיב. השופטת: לא שומעים כעת תגובות. הפסקה של כמה דקות.
בן צור: התביעה חרגה בדברי הפתיחה מכתב האישום. לא יכול להיות שכל מה שנאמר בדברי הפתיחה יחרוג מכתב האישום. השופטת: הדיון מתקיים על פי עובדות כתב האישום.
ז'ק חן: נאום הפתיחה פגע בזכויות הלקוח שלי (אלוביץ').
השופטת: זה רק נאום פתיחה.
אנחנו לא נשמע את הדברים. הפסקה של 10 דקות. זו החלטה. אדוני יתרגל לשמוע החלטות.
ז'ק חן בשום משפט דברי פתיחה לא יהיו נאום לאומה.
השופטת לא מוכנה להמשך הדיון.
יוצאים להפסקה של 10 דקות.
הדיון התחדש, על דוכן העדים אילן ישועה.
ישועה: מציג את עצמו.
פרקליטות: דיברת על התפקיד שלך בוואלה, מה עשית לפני
ישועה: לפני וואלה הייתי במשך 3 שנים בארה"ב. ב2006 התקבלתי לוואלה. בעקבות ועדת איתור שחיפשה מנכ"ל. גרעין השליטה בבזק היה סבן, ארקין ואייפקס -שליש, קבוצת הארץ החזיקה שליש
פרקליטות: לצורך מה הובאת לוואלה?
ישועה: מנכ"ל. ההגדרה של התפקיד ברורה. אסטרטגיה, ניהול שוטף, אנשי מפתח...
פרקליטות: ספר על האתר
ישועה: היה פורטל, שירות מייל ותכנים. עם הזמן המגמה בעולם, במקום אינדקס חיפוש נכנס גוגל.
באמצע 2011 שינינו את עמדו הבית שזה יתחיל להראות כאתר חדשות
פרקליטות: מה הייתה החשיפה של וואלה
ישועה: כשהגעתי וואלה היה אתר מס 1 בישראל. היו עושים אז סקר והיה מתפרסם פעם בחודש. וואלה היה by far האתר הנפוץ ביותר. הראשוניות באינטרנט.
וואלה שמע על המובילות שלו. ב 2012 אתרי האינטרנט בישראל החליטו על ועדת מדרוג אובייקטיבית עם נציגי מפרסמים
ישועה: וואלה היה ראשון, אחריו וויינט, אחרי מאקו. מדדים פשוטים: כמה אנשים נכנסים לאתר ביחידת זמן. המדד real user. כלומר, בן אדם. ב- 2012 כשפורסמו הדוחות הראשונים: 2.4 ריל יוזר לוואלה. הרבה מעל האחרים
ישועה: חשיפה חדשותית: במקום הראשון היה וויינט אחריו וואלה.
1.3 מיליון ריל יוזר לחודש לוויינט
1.1 מיליון לוואלה
300 אלף ביום וויינט
200 אלף ביום וואלה
וויינט חדשותית הובילה וואלה אחרי בפער לא גדול.
פרקליטות: ככל שתעלה טענה של אתר זניחמה תענה?
ישועה: אתר עם הטראפיק הכי גדול
ישועה: הסיבות לכניסה לאתר: מייל, חיפושים ותוכן. כשנכנסו גוגל (מייל וחיפושים) היה ברור שצריך להגדיל את התוכן. התוכן הכי משמעותי זה חדשות. אתרי אינטרנט מעוניינים שאנשים ייכנסו באופן יומיומי. האסטרטגיה הייתה לחזק את התוכן ואת החדשות.
ישועה: הבאנו טלנטים. כמו ינון מגל.
פרקליטות: מה עשה קודם?
ישועה: היה מגיש לפני כן בערוץ 1.
הבאנו טלנטים. בנינו אולפן. בנינו חדר חדשות שהשקנו בבחירות 13. אולפן בחצי קומה בנינו דסק חדשות שלם.
פרקליטות: מה הייתה הציפייה מהאולפן?
ישועה: ראיונות, מהדורות חדשות
פרקליטות: עד כמה זה היה ייחודי?
ישועה: היינו הראשונים שעשינו אולפן בהיקף כזה
פרקליטות: מתי הגיע ינון מגל
ישועה: מחצית שנייה של 2012
פרקליטות: מה הייתה תרומתו?
ישועה: עצומה. דמות מוכרת. תרומה חשובה.
פרקליטות: איזה עוד עורכים בעלי נוכחות, בעלי שם?
ישועה: הבנייה הייתה יחד עם אנשי התוכן. אני לא הכרתי את הברנז'ה. הבאנו את לוסי אהריש, הילה קובו. אבי ישכרוף. הבאתי כעורכת ראשית את טלי בן עובדיה. הבאתי אותה כי הבנתי שאנחנו נלך חזק לפורמט טלוויזיני.
ישועה: טלי בן עובדיה וינון נכנסו באותה תקופה, היא כעורכת ראשית, והוא כמגיש ונדמה לי ראש מחלקת חדשות.
הפרקליטות מציגה מצגת שסוקרת את וואלה מ- 2013. מצגת שהייתה לקראת רכישה.
ישועה מסביר על המצגת.
פרקליטות: מה היה הממשק שלך עם חברת בזק?
ישועה: הדירקטריון, ישיבות רבעוניות, היה פורום יועצים. וואלה הייתה חברה ציבורית עד אפריל מאי 2012.
פרקליטות: מי יזם את מחיקתה?
ישועה: בזק, שאול... בזק רכשה את חלקו של הארץ (שליש), כחברה ציבורית נמחקנו ב- אפריל מאי 2012
פרקליטות: עד כמה היית מעורב בדירקטוריון בזק
ישועה: לא הייתי חבר דירקטוריון, היו דיון אחד או שניים של הכנות לשנה הבאה
פרקליטות: מי ישב בדירקטוריון וואלה
ישועה: שאול אלוביץ' הפך ליור הדירקטוריון, בסוף 2012 הוא יור הדירקטוריון, בנו אור, כלתו, עמיקם שורר - עו"ד ויועץ, וייתכן פליקס
פרקליטות: מול מי עבדת בחברה כמנכ"ל?
ישועה: ערוך, סמנכ"לים וכו'
פרקליטות: תסבירה מה תפקיד של עורך ראשי, עורך משנה
ישועה: עורך ראשי עוסק במינויים וגם מנהל באופן שוטף את הקו מערכתי, הייתה ישיבת בוקר, היו עוברים על נושאים ברומו של עולם, קובעים מה יכנס, מי עושה אייטם על מה, פרשנות...
ישועה: אני לא הייתי שותף לישיבות המערכת, הייתי עובר להגיד בוקר טוב, העורך הראשי קובע את הכותרת הראשית של האתר, יש ראש מחלקת חדשות, סגנים, אחד מהם מרכז את הכתבים, מתחתם עורכים בדסק.
פרקליטות: תן לנו מושג מה נקבע יותר למטה
ישועה: כשפותחים עמוד, רואים את החלק העליון, הכי חשוב
ישועה: מתחת לעורך הראשי, היו טעימות, ארבע בוקסות, ראשית, משנה, טעימות, שנותנות את הידיעות הבאות בחשיבותן. מה שנדחף ומתגלגל למטה. מתחת חדשות, ידיעה ראשית של חדשות, ספורט אופנה וכו'.
הצורה שבה היו קובעים כותרת ראשית הייתה לפי החשיבות.
פרקליטות: למה לא היית שותף לישיבות מערכת?
ישועה: יש הפרדה בין הניהול לבין המערכת.
פרקליטות: ספר לנו על היכרותך עם שאול אלוביץ' נאשם מספר 2
ישועה: היכרות בהתחלה שטחית, ישיבות דירקטוריון, ביקש שאסייע למה שעשה צוות שלו מול הממונה בנושא אישור רכישה של יס על ידי בזק
פרקליטות: כיו"ר דירקטוריון מה היה תפקידו של שאול אלוביץ'?
ישועה: לקבוע קו
פרקליטות: היכרותך איתו מ- 2010 ואילך
ישועה: בהתחלה קשר קורקטי כשנכנס לתפקיד יור דירקטוריון, סייעתי בגלל התמחות שלי בתחום וידאו
כשוואלה נמחקה. סוף 2012, ועם ההשקה של אולפן החדשות התחיל עניין שלו במה שקורה
ישועה: התחילו בקשות אם ניתן למתן ידיעה, להוריד למטה, בקשות שנוגעות לשיקולי עריכה של האתר. התחיל בסוף 2012. הבקשות נגעו רובן ככולן לראש הממשלה ולמשפחתו.
ישועה: בקשות מכל מיני סוגים, עבר אסקלציה עם הזמן, למתן, או לא להעלות, או להוריד כתבו שעלולות להצטייר כשליליות לרהמ ורעייתו. ולהעלות כתבות שמציגות אותם באור חיובי, בעיקר רה"מ ורעייתו. בעיקר בקשות שהיו קשורות, כתבות נגד אנשים שונים. אויבים פוליטיים. היה מאמץ מיוחד סביב בנט.
ישועה: עניין סביב בנט. חומרים שהועברו אלינו, וסדרה שלמה של כתבות נגדו. נגד אשתו. נגד אביו.
פרקליטות: למה?
ישועה: לא ניתן הסבר חוץ מזה שזה מה שראש הממשלה מבקש.
שופט: מי היה העורך הראשי אז?
ישועה: תקופת מעבר. את טלי בן עובדיה שלחנו זמן קצר אחרי שהגיעה. בנסיבות שקשורות, היא נתפסה כמתנגדת לראש הממשלה. נדרשתי להזיז אותה או לזרוק אותה.
הסניגורים קופצים עם התנגדות: טוענים שנושא טלי בן עובדיה חדש ולא הופיע בעדותו במשטרה...
השופטת: מבקשת מהפרקליטות לא לשאול שאלות שנוגעות לומרים חדשים.
הפרקליטות: הכנו חומרים שככל הניתן לא עלו בריענון. ניסינו ככל הניתן.
שופטת: כרגע תתקמדו בדברים שלא נוגעים לריענון הזכרון אלא שנוגעים לעדות במשטרה.
שופטת לז'ק חן: אם תהיה בעיה, קום ותתנגד...
ישועה: אחרי שטלי בן עובדיה נשלחה, ינון מ ינואר 2013 עד 2014. אח"כ אבי אלקלעי עורך ראשי בפועל. אבי אלקלעי כשנתיים בערך עד שהחזרתי את אבירם להיות עורך ראשי.
פרקליטות: בסוג הבקשות שנוגעות ליריבים פוליטיים ודיברתם על בנט. איך כיניתם את בנט?
ישועה: "הדתי השובב".
פרקליטות: עוד יריבים שהתבקשת בקשות לגביהם?
ישועה: איילת שקד, אורי אריאל, מהבית היהודי
בועז בן צור: זה לא מופיע בחקירת המשטרה ולא בריענון
לגבי אורי אריאל ואיילת שקד.
הפרקליטות אומרת שזה בחקירת המשטרה, מחפשת היכן
הפרקליטות: מוצאת את המקום בחקירת המשטרה, קובץ 3230, עמוד 6... לגבי אורי אריאל, נחקר
פרקליטות: אתה זוכר מה חשבו בני הזוג אלוביץ' על בנט?
ישועה: לא זוכר משהו ספציפי רק קיבלתי הוראות לגביו
פרקליטות: הבקשות של שאול הופנו למי?
ישועה: אלי
פרקליטות: ואיך הן יצאו לפועל?
ישועה: הבקשות הופנו אלי או דרך זאב רוזנשטיין ואז הוצאתי לפועל, עבדתי מול ינון, אבירם, אבי אלקלעי, אני הייתי מוריד למטה בשרשרת הפיקוד
פרקליטות: מתי?
ישועה: ינואר 2013 לקראת הבחירות הרבה מסמכים בעניין בנט הועברו אלי
פרקליטות: שואל על איריס אלוביץ'
ישועה: מספר על אירוע עם אורי אראיל ביקשו להעלות ידיעה תוך 10 דקות... אבל לא היה לנו אימות לזה, ואורי אריאל הכחיש, ניסינו לעשות וידוא מינימלי, ואז רק למחרת, ואז הוחלט שאיריס תהיה מעין עורך על, ואז הוקמה קבוצה של איריס ושאול ושלי לצורך הסיקור
ישועה: לגבי בנט, סדרה של מסמכים שמשמיצים את נפתלי בנט, לגבי אשתו שהיא דתייה ועובדת במסעדה לא כשרה...
השופטים: מה היה המנגנון?
מיילים, קבצים, מסמכים, תעשה על זה אייטם ואז מוודאים איך תהיה הכותרת
פרקליטות: אז אחרי אירוע אורי אריאל הוחלט שאיריס...
ישועה: נדמה לי שזה היה האירוע, היה משבר ואז הוחלט...
נציגת איריס אלוביץ' מבקשת לדעת מהיכן הנושא עלה, הפרקליטות מראה את המקום
והפרקליטות מזכירה שגם נושא איילת שקד עלה
פרקליטות: אז הוחלט שהיה תהיה "עורכת על", האם הייתה לה מעורבות לפני כן
ישועה: כן, גם לפני כן
פרקליטות: למה אתה מתכוון מעורבות "קיצונית"
ישועה: אירוע שמתגלגל על שעות על עריכה מדויקת ואיזה מילה בדיוק תהיה ואיזה כותרת ואיזה תמונה וכמה זמן זה יהיה - למעשה זה להיות עורך בפועל של האתר
השופטים שואלים על מעורבות ישועה כמנכ"ל
ישועה: הייתי באפר מול העיתונאים. אלוביץ' לא רצו שידעו על הקשר ביניהם לבין הבקשות.
היו טיעונים כלפי האתר "אתם מתנהגים כמו אתר הארץ, אתר חמאסניקי, אתם מגזימים ברדיפה שלו"
פרקליטות: מה היה המנגנון של העבודה שלך?
ישועה: אני מקבל מייל או ווצאפ. משאול או מאיריס או משניהם. או זאב רובינשטיין והיה גם ניר חפץ. הבקשות להוריד היו באות מזאב, מה אתם עושים, אתם לא נורמליים, ובמקביל מייל גם משאול גם מאיריס. לפעמים הפצצה, אוי ואבוי מה קורה, ראש הממשלה...
ישועה: כשזה משהו שמגיע מראש הממשלה, הייתי מקבל גם מניר, גם משאול ואיריס, לפעמים היו גם פונים רק אלי, למשל בנושא בנט.
פרקליטות: עד כמה ראית את תפקידך כמי שאמור להיות מעורב בהעלאת ידיעות וכו'?
ישועה: לפני כן לא הייתי מעורב בזה. זה התחיל בסוף 2012. ברור שזה לא בתפקיד שלי.
שופטים: איך זה מגיע לעורך?
ישועה: שיחות טלפון. אני מעביר הלאה. אפשר לעשות מזה אייטם? ביקשו לעשות אייטם. צריך להוריד את הדבר הזה. אוי ואבוי. ואז מתחיל ויכוח.
ישועה: היה מאבק יומי שעתי על כל דבר ועל כל שעל. היה מאבק, היה סיוט. בפועל 90% מהבקשות מולאו.
ישועה: רצו שנעשה משהו על הטרדה מינית ואבנר הופשטיין. אבל לא היה לזה שום אימות...
(נשמע שניסו לתפור תיק להופשטיין! @AvnerHofstein )
ז'ק חן אומר כי השם של אבנר הופשטיין חדש לסניגוריה.
עו"ד תירוש מהפרקליטות מסבירה שאלה דברים שהיו גם בתכתובות הווצאפ. זה נמצא בתכתובות הווצאפ ושזה הועבר דרך איריס ושאול אלוביץ'.
פרקליטות: ספר לי על מעורבותם של אנשי רה"מ בעניין הבקשות. תעבור גורם גורם.
ישועה: בראש ובראשונה ניר חפץ. היה שולח ווצאפים ובקשות בדרך כלל להעלות אייטמים. בקשות להורדות יותר משאול אלוביץ'.
פרקליטות: מי תיווך בינך לבין ניר חפץ? מה עשית עם הבקשות ולמה?
ישועה: הוראה שקיבלתי מאלוביץ': תמלא באופן מלא מה שניר חפץ מבקש
פרקליטות: מה הייתה המעורבת של זאב רובינשטיין?
ישועה: האיש הראשון שהוצע על יד שאול, קרא לו חבר בהתחלה, היה מישהו ששאול הכיר, היה מחובר לשרה, נאמר לי שזאב בקשר טוב איתם הוא יעביר לי בקשות ואני אמלא כאילו שאול העביר, ככה הוצג לי על ידי שאול אלוביץ'.
פרקליטות: מה היה הקשר בין רובינשטיין לשאול?
ישועה: חושב שעבדו פעם יחד והיה חבר שלו
פרקליטות: הבקשות היו קשורות לנתניהו ולגברת?
ישועה: בעיקר לגברת נתניהו. התחיל בתחילת 2013 עד אמצע 2014 נדמה לי, אח"כ סר חינו. שאול ואיריס אלוביץ' אמרו לי את זה.
שופטים: היו עוד פניות?
ישועה: כל גוף תקשורת מקבל פניות. ב 13 שנים של כהונה, מה שקיבלתי מכל הפוליטיקאים יחד, נכנס לשבוע של כמה בקשות שקיבלתי מרה"מ ואשתו.
אין דבר כזה שאני מקבל עריכה מלאה של האתר מאלף ועד תו.
לא ניתן להשוות לפוליטיקאים אחרים.
פרקליטות: איך נעשתה התקשורת?
ישועה: ווצאפים, מיילים, סמסים, טלפונים
שופטים: הבקשות היו לגבי האתר?
ישועה: לפעמים היו אומרים שיש משהו שהופיע באתר אחר ואצלכם לא הופיע, או אתם מסקרים באופן שלילי. השימוש היה חד כיווני. הרבה פעמים אמרו ספיציפית תעשו את הדבר הזה.
ישועה ממשיך לתאר...
לפתע צעקה של איריס אלוביץ' באולם: "כמה אתה יכול לשקר?"
ישועה: נניח אמרו לא לפרסם את פרשת הצוללות... אבל כן לפרסם תגובה לדבר שלא כתבנו עליו אתמול
יוצאים לחצי שעה הפסקה
הדיון התחדש.
הפרקליטות: האם היו בקשות המשך?
ישועה: היו
הפרקליטות: הקשר שלך עם זאב רובינשטיין?
ישועה: פעמיים שלוש נפגשנו, היה גם בילוי באיזו מסעדה פעם אחת
פרקליטות: עד מתי היה הקשר?
ישועה: עד אמצע 2014, זה דעך לאט לאט
פרקליטות: ולגבי ניר חפץ?
ישועה: לא חברות
פרקליטות: לפי מה שאתה ידעת, מה הייתה הציפיה של ניר חפץ?
ישועה: הציפיה הייתה ברורה שנמלא את הבקשות שהועברו. זה הפך אוטומטי לא היה צריך לכתוב. היה שולח לי, אחרי דקה הייתי מקבל משאול
פרקליטות: מה זאת אומרת?
ישועה: היה שולח כתבה הייתי מוריד
יש שני סוגי בקשות: להוריד ידיעות שליליות או להעלות מיטיבות. היה ברור שצריך להוריד. "היינו כבר מאולפים".
פרקליטות: איך ניר התייחס לוואלה?
ישועה: היה זהיר, מקצועי, בא מהעולם הזה, אבל לפעמים היו התבטאויות, וזה הגיע לשטח, הסתובב ואמר ש"וואלה כבר שלו", היה ברור שוואלה עושה מה שלשכת רה"מ מבקשת
פרקליטות: איך נוצר הקשר הראשוני עם רובינשטיין? חפץ?
ישועה: שאול הציג, לעשות מה שהוא מבקש
ישועה: לגבי חפץ - היה ברור מיהו, נאמר לעשות מה שהוא מבקש.
פרקליטות: היו כינויים?
ישועה: שאול - הבוס
חפץ - נדמה לי הרוטווילר
פרקליטות: תדירות?
ישועה: מעורבות כרונית שהיו בה פיקים (שיאים)
פרקליטות: כמה זמן מהעיסוק שלך?
ישועה: תקופות מסוימות של 30-40-50 אחוז תקופות אחרות 10-20 אחוז
פרקליטות: כמה זמן מהמזמן שלך בעיסוק מול שאול אלוביץ' היה העיסוק בבקשות האלה?
ישועה: 70 אחוז אולי, חלק מכריע מהזמן
פרקליטות: מקריאה קטע מהחקירה..
ישועה: חלק מכריע 70-80-90 אחוז מהקשר
ישועה: בימים מסוימים זה הגיע ל 40 אחוז מהזמן, בימים מסוימים 10 אחוז, היו ימים שלא. היה צריך להתעסק עם זה. בנפח פעילות בין שאול לביני. כמה מתוך זה עסק הסיקור המוטה. קחו כל תשובה בין 70 ל 90 אחוז.
הפרקליטות: עד כמה הקשר היה אינטנסיבי?
ישועה: הקשר היה מאוד אינטנסיבי, כמה יומי
ישועה: זה גוף חדשותי, אייטמים שנוגעים לראש הממשלה... תעשו את המתמטיקה
פרקליטות: סיפרת שהיו תקופות כאלה וכאלה, למה, מה הייתה הסיבה, מה שנאמר לך?
ישועה: הפיקים ביטאו רגישות מיוחדת או אצל רה"מ או אצל שאול או איריס. ברור שרגישות מיוחדת היו סביב אירועים פולטיים בעיקר בחירות.
ישועה: "תוריד מיד את ההערה הזו". למה? "כי צריך לחתום לי" - אירועים רגולטוריים. נאמר לי "השבוע הוא צריך לחתום. השבוע הוא צריך לאשר לי". לפעמים הדברים השתלבו. תמיד הייתה רגישות.
ישועה: היה ניטש ויכוח מר עד שברוב המקרים הייתי נכנע.
פרקליטות: באיזו מילה אתה מתאר את היחס אליך?
ישועה: Abuse. עשו לי אביוז ואני עשיתי אביוז למי שמתחתיי.
ישועה: סף הרגישות היה נמוך. כל דבר שהיה יכול להיחשב...
למרות שהיינו מאולפים לא יכולנו לדעת מה יבוא. לא העליתי על דעתי שדברים מסוימים שליליים. גם אז היה מתחיל דיון, הייתי אומר זה מטורף, לפעמים שאול ואוריס גם היו אומרים שזה מטורף, אבל אין ברירה.
עד שהפכנו לאתר צייתן.
ישועה: האימפקט החדשותי של ידיעה נובע מהמיקום. המלחמה הייתה איפה זה מופיע, מה הכותרת, מה התמונה, מה החשיפה, מה הגודל, כמה זמן זה שם, היו קרבות גדולים ואינסופיים לדרדר... דרדור ידיעה יש לו את החוקים שלו. עלה, אחרי 20 דק תוריד.
פרקליטות: היו מקומות שלא נענית?
ישועה: מקרים מעטים
פרקליטות: ההשפעה על המערכת?
ישועה: הייתה דמורליזציה. עגמת נפש. מתחים. ברמה הפרקטית, ידעו שאם יכתוב משהו ביקורתי זה ירד מיד. אז הפעילו צנזורה עצמית. חלק מהכתבים הפסיקו לכתוב דברים ביקורתיים. הייתי מגיע למצב שבו ראיתי ידיעה שלילית והייתי נבהל ואומר מיד תורידו. הייתי במנגנון ריצוי
פרקליטות: אתה מנכ"ל רציני, אתר מדבר על ריצוי ואביוז, למה הסכמת, למה עשית את זה?
השופטת: מבקשת שוב שיגדיר תקופה, איזה פרק זמן
ישועה: ארבע שנים 2013 עד 2016 סוף השנה.
ועד מתי היית בתפקיד: סוף 2019.
ב- 2016 הפסקתי היענות לסיקור המוטה.
ישועה: בדיעבד גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזו (למה הסכים). אהבתי את התפקיד. וואלה היה מפעל חיים. הייתי 13 שנים. לא באתי לעשות קדנציה. קיוויתי שאצליח לנהל את זה. קיוויתי שזה זמני. אמרו לי "תקופה מסוימת אח"כ נשחרר". אולי סיפרתי לעצמי סיפור. אין לי תשובה טובה בדיעבד.
ישועה: בחכמה של בדיעבד, הייתי עף מהתפקיד. זה כמו הצפרדע בסיר המים...
פרקליטות: למה להישאר...
ישועה: האמנתי שיכול לשנות את זה...אהבתי את החברה. הייתי מנכ"ל 13 שנים, באתי ראשון, הלכתי אחרון. הובאתי לגרום להצלחת החברה.
השופט: אז אולי זה לא היה שחור לבן
ישועה: אפשר לראות את הבקשות
ישועה: קל להגיד למישהו תתפטר. הייתה משכורת טובה. אני צריך לעזוב כי מישהו צריך לעשות דברים לא נאותים? בהתחלה חשבתי שזו זכותם כבעלי עיתון לעשות דברים. היו לי התלבטויות. אני אדם טואליסט. מזדהה עם התפקיד. בניתי את החברה כחברה משגשגת ומוצלחת ולא רציתי לעזוב את הבייבי אבל כנראה שטעיתי
פרקליטות: היו פניות מאיריס ושאול להתערב באתר שלא קשורות לרה"מ?
ישועה: השר כחלון, לגביו הם ביקשו לעשות סדרה של כתבות שליליות
פרקליטות: לקראת 2016 כשהוא היה שר אוצר
ישועה: שאול ואיריס אמרו שלא אוהבים אותו, יש להם חשבון ארוך איתו, כשהוא היה שר אוצר אמרו שהוא מתאבד על חוק נגדם
ישועה: לעשות כתבות שליליות נגדוף קמפיין שלילי (כחלון).
מה היו הכינויים לכחלון?
ישועה: "חייכני, סמיילי הערבי"
ישועה: התבקשתי לא לעשות כתבות שמסקרות באופן חיובי את השר ארדן.
פרקליטות: לגבי העורכים, עד כמה הם היו מודעים להתערבות, מה שדובר בינך לבין העורכים, כמה דיברתם על ההתערבות בעניין רה"מ ומשפחתו?
ישועה: המכניקה של הפעלת הסיקור המוטה הייתה ברורה. זה שוקף אלף מונים כלפי מטה. דיאלוג מאד קשה, אינטנסיבי. עם טלי בן עובדיה היו פיצוצים כבר בימים הראשונים. עם ינון מגל. היו מריבות יומיומיות. מחה. אמר "זה מטורף, אני יכול ללכת לדבר איתו", הוא הכיר את ביבי.
ישועה: הייתי צריך להסביר. יש לחץ מלמעלה, אין לי ברירה. מי שנמצא בראש המערכת אלה אנשים חדים. אם אני צריך להעלות ידיעה על מני נפתלי, או לשים עוד תמונה של שרה, אין לי דרך להסתיר, אמרתי שזה לחץ שמופעל עלי מלמעלה, לפעמים הייתי מאמץ את הרטוריקה "זה שמאלני" כשהייתי צריך לתקוף את בנט/שקד
ישועה: היה ריב יומי. אח"כ ינון עזב. אני נעניתי לרוב הדרישות. זוקף לזכותי שהקפדתי שהאנשים במערכת יהיו אנשים בעלי שיעור קומה ועיתונאים אמיתיים והם נתנו פייט.
שופטים: הגיבו כמקשה אחת? לא היו הבדלים?
ישועה: צריך לראות את טיב הבקשות, מהות, העריכה של כל מילה שאפילו ינון מגל שאוהב את רה"מ עזב את המשרד בטריקת דלת, של "מה הם רוצים?"
הוא אמר לי"אין דבר כזה שינוי קטן. אתה מתחיל בשינוי קטן ועובר לשינוי גדול"
פרקליטות: מה אמרו לך העורכים?
ישועה: כולם אמרו זה לא עיתונאות, טירוף, לא יכול להיות שאנחנו עושים כאלה דברים
ינון אמר: "מה התועבה הזו שאנחנו עושים פה, זה לא נורמלי, מה עושים כאן, אתה רוצה שאלך לדבר עם שאול, שאלך לדבר עם ביבי?"
פרקליטות: האם זכור לך שלפני החקירה היה לך שיח עם ינון מגל על הנושא הזה?
ישועה: במעורפל
פרקליטות: מקריאה מחקירת משטרה של ישועה, שגם שם לדבריו ינון אמר שאלה דברים שנעשו שלא יעשו
הפרקליטות: ביטויים?
ישועה: הומור שחור, השיפודיה
הפכנו לטבחים שמכינים שיפודים לפי הזמנה. השיפודים באים בהזמנה. כחלק מהאילוף העצמי. זו הייתה השפה שהשתמשנו בה. במקום לבכות צחקנו. הוא כינה את ביבי "קינג" (כמו קינג ג'ונג און), ואת שרה "רי סול" (אשתו של ג'ונג און)
פרקליטות: ספר על אבירם אלעד (עורך)
ישועה: מלח הארץ, משכמו ומעלה
היה ראש מחלקת החדשות מתחת לינון, באיזשהו שלב הוא עזב, שאלתי את ינון מגל למה הוא עזב, ינון אמר: מה אתה חושב שעם מה שאנחנו עושים הוא יכול להישאר, זמן קצר אח"כ גם ינון עזב
ישועה: ב- 2016 קבעתי איתו פגישה וביקשתי שיחזור כעורך ראשי. אמר לי שלא יכול בגלל מה שקורה. הציב כתנאי.
אמרתי לו שלא יהיה יותר סיקור מוטה.
הוא הציב גם תנאי שיוכל לצאת לקורס מח"טים.
ישועה: אמרתי לו שהוא יגיע ונפסיק את זה (את הסיקור המוטה).
פרקליטות: מה אמרת לאלוביץ'?
ישועה: סיפרתי להם על הלחץ על העיתונאים
מה שעלה כלפי מעלה הוא בחלקו היה מדויק, יש משבר במערכת, העיתונאים יעזבו, ידברו. חלקו לא סיפרתי, שאמרתי למטה "מופעל עלי לחץ מלמעלה", לא סיפרתי שאימצתי חלק מהרטוריקה, "שמאלני", "מטומטם"
פרקליטות: מה נאמר לך לגבי מעורבותם של נתניהו עצמו, שרה, ואם צריך אז גם יאיר בדרישות?
ישועה: המתווכחים שהיו: שאול, איריס, ניר וזאב רובינשטיין. שאול: "הוא דיבר איתי עכשיו "הגדול", הוא כועס מאוד עכשיו על... שקד/אריאל"
כשהוא אומר "הוא", הקונטקס ברור.
איריס: ""היא" דיברה איתי"
ישועה: נותן דוגמאות איך היו מתבטאים המתווכים:
"היא, הוא, הם".
חפץ: "חשוב מאוד לבוס שלי"
ושאול מעביר לי - "זה מניר".
פרקליטות: אתה זוכר את הכינויים?
ישועה: שאול קרא לו "הגדול" או "הגדול מירושלים" או "הוא", "היא", "החבר", "החבר מירושלים"
פרקליטות: לגבי יאיר נתניהו?
ישועה: התכתבויות ווצאפ של ניר עם יאיר שהועברו לשאול, עם דרישה לתקן
ישועה: מצטט הודעה מיאיר שנכתבה לניר והועברה לאלוביץ': "פנו אלי לתגובה, שלא יעיזו לפרסם..." זה עבר אלי וידעתי לטפל
פרקליטות: מה נאמר לך לגבי שיחות פגישות עם נתניהו
ישועה: שאול אמר "הוא דיבר איתי/הוא מוטרד מזה/זה חשוב לו", איריס: סמסים. שאול אמר שנתניהו ושרה היו אצלם בארוחת ערב
פרקליטות: מה עוד נדרשת לעשות?
ישועה: אחרי שהיה עולה אייטם, תשלח לניר או לזאב שיראו
פרקליטות: עד כמה זה שגרתי שביקשו ממך לשלוח לגורמים המתווכחים את הידיעה החיובית?
ישועה: פעמים רבות
פרקליטות: האם קיבלתי אי פעם פידבקים מהגורמים המתווכים?
ישועה: היו אומרים לי "מצויין/אחלה/פנטסטי/אתה מלך"
פרקליטות: האם אמרו לך משהו על ראש הממשלה, או שר? מבסוטים או כועסים?
ישועה: העבירו לי אמירות בסגנון: "הוא ראה הוא מרוצה, היא ראתה, מרוצה, או רותחים" הייתה תופעה הזו
פרקליטות: האם ידעת על קשיים של בזק
ישועה: שאול אמר לי שיש קשיים רגולטוריים, בעיקר בתקופה ארדן, ידעתי שהוא (שאול) אמר לי בשבוע מסויים: "תוריד את הידיעה הזאת כי הוא צריך לחתום לי על יס".
פרקליטות: למה היית צריך לעשות את כל זה? את מה שניר חפץ מבקש?
ישועה: לפעמים אמרו האתר שמאלני, לא רוצים להיות כמו הארץ, רוצים להיות במרכז ימין, או טיעון - אתם מגזימים איתו, אתם יותר גרועים מהם, והיה נאמר המון פעמים: תראה זה רק לתקופה מסוימת, תקופה רגישה, מחר הוא צריך לחתום על זה
ישועה: באותם ימים הטיעונים היו "אכפת לנו מזה"
פרקליטות: ממה
ישועה: מקבלה של החלטה רגולטורית של ראש הממשלה.
שאול אמר, לא אכפת לי מעיתונות אני לא במצב טוב מולו אני צריך שיחתום לי על זה.
איריס הרבה פעמים אמרה, זו תקופה רגישה, אחרי שנעבור תקופות מסוימות, ואז יהיה בסדר, ואז ישתחרר
ישועה: זה היה לאורך כל הדרך. לפעמים כחלק מוויכוח. לפעמים אני מתחיל תהליך והמערכת מתנגדת, בשלב מסוים, לפעמים זה נחת במשפט הראשון ואז הבנתי שאנחנו נמצאים בצרה.
ישועה: מספר על אמירה שנאמרה שוואלה זה גרם ובזק זה מאה טון, כלומר שוואלה לא חשוב ביחס לבזק.
פרקליטות: איזה נזק?
ישועה: וואלה זה גוף עיתונאי של חדשות. אחד זה אמינו ושני זה עדכניות. אם מאבדים את הערך של באמינות ונתפסים אז וואלה זו לא מערכת... העיתונאים מדברים... וזה יוצא אחר כך בעיתונים אחרים... לא צריך להכביר מילים שגוף עיתונאי לא יכול להתנהג כמו הדוברות של לשכת רה"מ...
פרקליטות: מה נאמר שיקרה לבזק מבחינת נזק?
ישועה: אם יחתום לא יחתום
פרקליטות: זוכר סכומים?
ישועה: יכול להיות שנזרק מיליארד או משהו
פרקליטות: מה נאמר לך שצריך להיענות לחדשות שקשורות לשרה נתניהו בהקשר בזק?
ישועה: נאמר: "אם היא תתרגז, הוא יתרגז"
פרקליטות: ואז?
ישועה: "הוא לא יחתום"
ישועה: אני נזכר, נאמר: "זה חשוב לה, זה חשוב לו" (נתניהו ושרה)
פרקליטות: האם נאמר לך ע"י אירס או שאול אלוביץ' שיש קשר בין רוגז של נתניהו או שרה להחלטות רגולטוריות?
ישועה: בוודאי שזה נאמר. זה מופיע גם בהקלטות.
10 דקות הפסקה
הפרקליטות מעבירה לשופטים ולהגנה תרשומת שבה מאוחדות כל ההתכתבויות עם הגורמים השונים, כשלכל גורם יש צבע נפרד, והכל מסודר באופן כרונולוגי
בעז בן צור פרקליט נתניהו: מתנגד להגשת התכתובות משום שלטענתו לא היה צו חיפוש לחלק מההתכתבויות. דיון פרוצדורלי שלם. ימשיכו מחר. חוזרים כעת לשאלות לישועה.
אגב, את הפרקליטות מייצגת בחקירה עו"ד יהודית תירוש
הפרקליטות שואלת את ישועה לגבי התכתובות שהעביר לחוקרים - הביע הסכמה.
שואלת אם קיבל צו חיפוש
ישועה: כן
אמרתי שהייתי מוכן למוסר.
אמרתי שאני מוכן למסור כל מה שיש לי. מיילים. אמרתי שאעביר להם הארדיסק.
העברתי להם
ישועה: מסביר על החקירה, על צו החיפוש שקיבל, מדווח שמצא עוד ושיעביר מיילים בהמשך לצו. הפרקליטה מציגה חומרים מהחקירה. ישועה מעיין במיילים שהוא העביר לחוקרים.
הסתיים הדיון. המשך עדותו של ישועה מחר. עוד מעט אתן מבזק מסכם. תודה על ההקשבה.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

28 Sep 20
בטח כחול לבן חושבים לעצמם:
נתמוך בסגירת ההפגנות רק לתקופת הסגר. בסה"כ שבועיים. לא יקרה כלום. אמנם לא ראינו הוכחות להדבקות בהפגנות, נכון, אבל אומרים לנו "נראות, "נראות", אז נסגור את ההפגנות לשבועיים. זה רק שבועיים. לא יקרה כלום".
מה שכחולבן לא רואים ולא מבינים (שרשור):
נתניהו משחק בהם ועובד עליהם בשיטת הסלמי. כל פעם הוא לוחץ אותם עוד קצת, להסכים לעוד משהו, ועוד משהו, ועוד ספין, ויש הדבקות, בעצם אין הדבקות, זאת ה"נראות", אבל זה עוד ספין בולשיט של שקרן, וכחולבן בולעים כל שטות של הנוכל, ואז בוקר אחד הם יקומו עם דיקטטורה שעליהם הם עצמם חתומים!
בהתחלה זה יהיה איסור הפגנות רק לשבועיים. ואז ביבי, ששולט בניהול הטיפול בקורונה, יארגן מציאות היסטרית אף יותר, עם הצדקה להאריך את הסגר בעוד שבועיים. ואז עוד שבועיים. וכבר היום בחדשות התחילו לדבר על סגר של חודש. או 6 שבועות. או שיגבילו את ההפגנות עד שימצאו חיסון לקורונה...
Read 6 tweets
28 Sep 20
מול כוונת נתניהו להעביר מחר תוך ניגוד עניינים ואי חוקיות(!) את החוק הדיקטטורי לאיסור על הפגנות, הערב משמרות מחאה זועמות מול בתי גנץ, אשכנזי, ניסנקורן, גיזנבורג ויולי אדלשטיין.
שרשור תמונות וקטעי וידאו,
ממליצה להתחיל בדברים שאמר לפני כמה דקות ח"כ יאיר גולן ליד ביתו של גנץ:
מיצג הצוללות גם בהפגנה סמוך לביתו של גנץ הערב:
מול ביתו של יולי אדלשטיין
Read 8 tweets
26 Sep 20
שרשור השידורים החיים מהערב >
חלק א: השיירה ההיסטורית העולה לבלפור. המלצת צפייה חמה, כבר הלילה 157k צפיות.
השיירה המרגשת, השיחות עם נוסעי הרכבים, ההתרגשות, השלטים, הנחישות, האמונה, עם ישראל חי כל הדרך לבלפור.
#ביביהביתה
וגם סקירת השיירה ממבט אופנוע, צפו:
m.facebook.com/story.php?stor…
בלפור חלק ב: החלק האחרון של השיירה בתוך רחובות ירושלים, ותחילת ההפגנה. אל תחמיצו את דברי דורון בורנשטיין, טייס לשעבר, החל מדקה: 15:50
m.facebook.com/story.php?stor…
בלפור חלק ג: 4 שעות שידור של החלק הארי של ההפגנה. עשרות ראיונות, תיעוד שמירת המרחק בהפגנה והמסיכות, ותיעוד הפרובוקציות המשטרה, החרמת מערכות ההגברה בניגוד לפסיקת בג"ץ, האלימות והמעצרים המופרכים:
m.facebook.com/story.php?stor…
Read 5 tweets
26 Sep 20
יש הרגשה שהמחאה היום והערב תהיה משהו חדש ואחר. השיירות היוצאות חסרות תקדים: 3,000 רכבים נרשמו לשיירת ענק לכיוון ירושלים. יש גם הסעות לבלפור, אנשים מגיעים עצמאית, קבוצות המחאה יקפידו על שמירת מרחק ועטיית המסיכות, והצעקה: נתניהו הנאשם הנמלט אשם במחדל הקורונה וריסוק הדמוקרטיה - לך! Image
אוטובוסים למוצ"ש בבלפור:
hafganot.org/buses?k=mkjyteW

טרמפים למוצ"ש בבלפור:
hafganot.org/rides?k=Njm91Z…
הרשמה לשיירת הענק העולה לירושלים
forms.gle/rBNiQ4qKfzNntL…
Read 7 tweets
23 Sep 20
6 נקודות בעניין ההפגנות:
1. לפני דיון, חובה לשוב להזכיר: נתניהו משתמש בקורונה ובסגר כדי לדכא את ההפגנות נגדו. זה כבר גלוי וניכר במעשיו ומילותיו.
2. כשהוא עושה כך הוא פועל בניגוד עניינים וזה לא חוקי.
אז מה עושים עכשיו?
3. מתוך קשב לציבור שהמחאה היא שלו, למענו, מטעמו, הצעה:
כדי להצליח במסלול המכשולים והספינים מול מכונת התעמולה של ביבי והתקשורת הכנועה, יש צורך ביצירתיות ותבונה. אפשר להפגין בעוצמתיות גם תוך מגבלות. >
4. אם הממשלה היא חסרת אחריות, המחאה יכולה להוציא *מטעמה וביוזמתה* מתווה שבו נשמרת הזכות להפגין תוך שמירה דקדקדנית על הנחיות הבריאות (עטיית מסיכות ושמירת 2 מטר מרחק) שיישמרו לכל אורכה של ההפגנה, ובאופן שאיש לא יוכל לטעון שיש סיכון להדבקה. להפגין בעוצמה ולסגור כל אפשרות לתלונה.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!