TRÅD: Påskeferien er forbi – men i en række kommuner vil der være lukkede skoler i morgen på grund af for høje smittetal i lokalområdet. Skoler og SFO holdes lukket for at forebygge yderligere smittespredning. Overblik over berørte kommuner følger her. 1/6 #COVID19dk
Først kommuner på Sjælland: NYE påbud er i dag givet til #Rødovre og #Albertslund kommuner, hvor alle skoler og SFOer er lukkede fra i morgen. Derudover vil lukning fortsætte i: #Brøndby, #Fredensborg, #Gladsaxe, #Halsnæs, #Helsingør, #Høje-Taastrup, #Ishøj og #Vallensbæk.  2/6
I #Ballerup kommune ophæves til gengæld lukning af skoler og SFOer i Pederstrup sogn – det eneste område i kommunen, der har været lukket. Dermed slut på Sjælland og øerne. Er din kommune ikke nævnt her, er der ingen nedlukninger.  3/6
Nu til Jylland og Fyn: I et enkelt sogn i #Horsens – Brædstrup Sogn – er der udstedt påbud om at lukke grundskoler og SFO. I #Odense forlænges lukningerne af Abildgårdskole, H.C. Andersen Skolen, Odense Privatskole og Al-Salahiyah Skole. 4/6
I Kvaglund sogn i #Esbjerg forlænges lukning af alle skoler og daginstitutioner. Til gengæld genåbner Bakkeskolen Cosmos, Præstegårdsskolen Urban, Esbjerg Gymnasium samt alle skoler og daginstitutioner i Jerne og Grundtvig sogne. I #Svendborg genåbnes Oure Efterskole. 5/6
Det var alle ændringer også for Jylland og Fyn. Er din kommune ikke nævnt i en af disse seks tweets, er der ingen nedlukninger. 6/6

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @STPS_DK

8 Apr
1/4 TRÅD: Hvad ligger til grund for skolelukninger? @STPS_DK udsteder påbud om skolelukninger på baggrund af enten smitteudbrud på skolen eller den testkorrigerede incidens i kommunen.
2/4 Den testkorrigerede incidens er et beregnet tal for, hvor mange der er smittede i en specifik kommune eller sogn med udgangspunkt i, hvor mange der har fået foretaget en PCR-test. Smittetallet og den testkorrigerede incidens er således ikke det samme.
3/4 Vi ønsker, at så få skoler som muligt skal lukke. Derfor overvåger vi nøje den testkorrigerede incidens og venter med at udstede påbud, til det vurderes at være nødvendigt.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!