Discover and read the best of Twitter Threads about #COVID19dk

Most recents (24)

@teppaniaki #Denmark #Minkgate:
Buried #corona mutated zombie minks rising from the graves, may have contaminated groundwater in Denmark scientists warn - some resurfaced from the mass graves as gasses from the decomposition process pushed the mink out of the ground
@teppaniaki Tanskan pääministeri #Frederiksen Korkeimpaan Oikeuteen.
- Totalitaarinen epidemialaki perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastainen.
- Valehteli luvasta #lockdown :iin ja 17M minkin teurastamiseen.
- Levitti paniikkia valheellisilla sähköposteilla.
@teppaniaki #Denmark #Minkgate #covid19dk #VaccinePassport
Danes take to the streets at night to protest traffic ban and #Corona dictatorship
- credit: 'No Restrictions No #Masks #KBF @ NoGreatReset'
Read 21 tweets
1/ Der er masser af grund til at kritisere nedlukningerne under #COVID19dk. Men den nuværende overdødelighed skyldes IKKE #dkpol's nedlukninger.

Hvorfor? Fordi influenza (og RS-virus) forsvandt samtidig i Danmark og Sverige.

🧵

berlingske.dk/samfund/profes…
2/ Det er meget muligt, at den nuværende overdødelighed skyldes manglende immunitet mod RS-virus og særligt influenza. Men den manglende immunitet skyldes ikke nedlukningerne, men at vi frivilligt passede på under COVID-19.
3/ I Sverige forsvandt influenzaen præcis samtidig som i Danmark i foråret 2020. Og den kom ikke tilbage før vinteren 21/22, da vi alle var vaccinerede og den mildere omikron-variant havde vundet frem.
punditokraterne.dk/2022/03/03/inf…
Read 9 tweets
1/5 Jeg har ofte peget på frivillig adfærd som en væsentlig forklaring på, hvorfor nedlukningerne ikke virker.
Men en anden vigtig forklaring er, at regeringen ikke lukkede de kontakter ned, hvor smitten skete.

En 🧵
punditokraterne.dk/2022/12/15/ssi…
#covid19dk #dkpol
2/ Figuren her summerer resultaterne i @SSI_dk's undersøgelser. Mange af de aktiviteter, der blev lukket ned, medførte ikke signifikant højere smitterisiko. Snarere tværtimod.
3/ Undersøgelsen viser dog også, at der trods alt var en del aktiviteter, hvor der var *insignifikant* højere smitterisiko i nov. 2020. Ser man bort fra statistisk signifikans, er der således seks aktiviteter, der viser større risiko, mens kun tre aktiviteter viser mindre risiko.
Read 5 tweets
Denne artikel af @Taudal er mere interessant, end man lige aner ved første øjekast. Det er det, der IKKE står, der gør den interessant.

Det var nemlig ikke masker og nedlukninger, der fik bugt med #Covid19dk. Det var folks egen frivillige påpasselighed.
berlingske.dk/europa/de-hold…
Politikerne lukkede ting ned, hvor risikoen for smitte var lille. Det viser data fra fx Robert Koch Institut og @SSI_dk. Der, hvor smitten var, var i familier, på arbejde, og ved "nære kontakter". Ting stater ikke lukkede ned.
Der er efterhånden også virkelig meget evidens, som viser, at effekterne af maskebrug i bedste fald var yderst beskeden.
Read 6 tweets
Afhængig af antagelserne ville overdødeligheden i Danmark have været mellem 1.102 *mindre* og 4.756 *større* i 2020+21, hvis vi havde haft samme overdødelighed som Sverige. Og altså milevidt fra de 35.000, som @jyllandsposten engang lagde forside til.
Studiet er lavet af @KasperKepp et al. og du kan læse en tråd om studiet her.

Studiet er vigtigt, fordi det sætter Danmarks #COVID19dk-politik i perspektiv.
I løbet af 2020+21 ville der i normale tider dø omkring 110.000 personer. Selv i bedste fald var gevinsten ved at lukke ned altså relativt begrænset.
Til gengæld var omkostningerne enorme. @rasmuskarkov og @berlingske beskriver her én af omkostningerne.
berlingske.dk/samfund/der-er…
Read 9 tweets
Kontakttallet var under 1,0 FØR nedlukningerne i marts 2020.
Det er konklusionen, hvis man tager udgangspunkt i Jens Lundgrens beskrivelse af sygdomsforløbet i hans og @IgumRasmussen's (glimrende!) bog, "Vild virus".

#dkpol #covid19dk
I bogen beskriver Lundgren, hvordan patienter typisk bliver indlagt 12 dage efter de er blevet smittet. På baggrund af antal indlæggelser, kan man derfor estimere smitteudviklingen i marts 2020. Og så får man denne figur.
Figuren viser, at nedlukningerne i foråret 2020 næppe kan beskrives som absolut nødvendige. Smitten havde toppet og var aftagende, så tingene var ikke på nogne måde ved at løbe løbsk.
Read 6 tweets
Kan I huske dengang i december 2020, hvor man lukkede skolerne i månedsvis selvom man vidste, at det IKKE virkede at lukke skoler?
UNICEF's review sagde det.
ECDC's review sagde det.

Alligevel lukkede man skolerne.

#dkpol #covid19dk
Og man vidste det ret tidligt. UNICEF's review var fra 10. december 2020. ECDC's review udkom 23. december 2020.
Om UNICEF's: punditokraterne.dk/2021/06/23/sko…
ECDC's: cdn.nimbu.io/s/yba55wt/asse…
Senere lukkede man igen og igen skoler, selvom 1) UNICEF, WHO og ECDC advarede imod det, og 2) man data tydeligt viste, at det ikke virkede.
Her er fx skolelukningen i Kolding i marts 2021. MAn lukkede skolen EFTER smitten var faldet.

Flere seksempler: punditokraterne.dk/2021/03/31/hvo…
Read 8 tweets
1/5 🧵
Nyt notat: Mette Frederiksen-regeringen (S) har mere end fordoblet brugen af meget korte høringsfrister (fem eller færre dage) i forhold til Lars Løkke Rasmussen-regeringerne (V og VLAK). Stigningen kan ikke forklares med #COVID19dk og krigen i Ukraine.
2/ For det 1. kan kun enkelte lovforslag – fx epidemiloven fra marts 2020 – begrundes med pludseligt opståede kriser. Men så sent som i december 2021 – 1½ år inde i pandemien – brugte regeringen meget korte høringsfrister (tre på to dage!) for lovforslag relateret til #COVID19dk
3/ For det 2. har Mette Frederiksen-regeringen stadig 1½ gange flere lovforslag med meget korte høringsfrister, selv hvis man fjerner alle lovforslag, der er relateret til COVID- 19 eller krigen i Ukraine.
Read 5 tweets
En🧵 om fagligt belæg, forsigtighedsprincipper, folkesundhed, beslutninger, journalistik, krisekommunikation mm
Med afsæt i hvem vidste hvad hvornår om mink i november 2020
#COVID19 #COVID19dk #dkpol #sundpol #dkmedier #vildvirus
2. I en ideel verden bør anbefalinger og rådgivning om sundhed være baseret på evidensbaseret viden
Men med et udbrud af en ny virus - som her #SARSCoV2 - var og er spørgsmålet, hvor det evidensbaserede skulle komme fra?
3. Tilmed en virus, som, fordi den er ny, befolkningen ikke har været udsat for tidligere og derfor ingen immunitet har imod
Det er dog ingen undskyldning for ikke at træffe beslutninger for dem, der skal træffe dem
Ej heller for ikke at iværksætte endog vidtgående modtræk
Read 36 tweets
Dagens kontakttal er beregnet til 1. Vi oplever lige nu stigende smitte i samfundet – særligt blandt +50-årige. Den samme stigning ses i antallet af nyindlæggelser. En tendens, der nu har varet i 2,5 uger #Covid19dk 🧵 ImageImage
Det gode vaccinationsmomentum forsætter. Blandt plejehjemsbeboere er 83 pct. blevet booster-vaccineret. For borgere over 50 år er tallet 10 pct. I alt har 255.196 danskere modtaget sin booster siden 15. september 2022. Tak for jeres opbakning 🙏
Omikronvarianten BA.5 er forsat den dominerende variant i DK og udgør ca. 92 pct. af de positive prøver. Derudover ser vi også i DK et meget komplekst billede af undervarianter, hvilket er forventeligt. SSI følger fortsat udviklingen, nationalt og internationalt, tæt.
Read 3 tweets
SSI har fået publiceret et studie, som viser, at der ikke var noget fagligt belæg for at fastholde #coronapas under Omikron-bølgen. Risikoen for at smitte videre (SAR) var nemlig den samme for uvaccinerede og vaccinerede.
nature.com/articles/s4146…
#COVID19dk
Ovenstående tweet er en præcisering af et tidligere - nu slettet - tweet, som ikke nævnte, at man på baggrund af SSI's studie kun kan konkludere på omikron-bølgen (tak @StorgaardMikkel). Tråden fortsatte her:
Jeg sletter meget sjældent tweets, men det omtalte tweet blev delt flittigt, så derfor synes jeg, det var bedst at få det på plads :-)
Read 3 tweets
Jeg er forundret over @berlingske og @tv2danmark!🙄

I forgårs kunne man på TV2.dk læse en historie om en "dansk mor" der har startet en hæftig debat på Twitter. Dagen efter kunne man så læse samme historie i @berlingske.

#COVID19dk

1/
Historien på TV2 er skrevet af @NataliBraagaard. Historien i @berlingske er skrevet af @baungaardanne.

Jeg har 4 kritikpunkter som jeg vil gennemgå👇:

1) KILDEN
Den "danske mor" er @CBroendsholmA. Os der har debateret på Twitter om Covid kender Christina B. A.

2/
Hun er efter min mening en af de mest ekstreme #ZeroCovid personer i det danske Twitter landskab. Et kig på hendes væg understøtter dette. Er der noget i vejen med det? Nej, det er der ikke. Men hun er ikke KUN en dansk mor. Hun har faktisk en agenda...

3/
Read 16 tweets
Hvad får man, hvis man lader fire epidemiologer debatterer effekten af nedlukninger? En debat, der misser det centrale, for "begge parter undervurderer vigtigheden af borgernes egen pandemihåndtering."

Ping @LoneSimonsen2

punditokraterne.dk/2022/07/28/epi…

#dkpol #covid19dk
Adfærd kan fx forklare, hvorfor influenza forsvandt næsten nøjagtigt samtidig i Danmark, Norge og Sverige.
Kilde: eurosurveillance.org/content/10.280…
Adfærd kan også forklare, hvorfor antallet af søgninger på håndsprit - dagen før MF lukkede landet ned - var steget med 2500% i forhold til to uger tidligere.
Read 5 tweets
1/ Det er bemærkelsesværdigt, at det ikke er en større historie i #dkmedier, at regeringen lukkede skolerne i december 2020, på trods af 1) kontaktal <1, OG 2) evidens for, at skolelukninger ikke virker.

Konsekvenserne er potentielt langt større end #minkgate.
#dkpol #covid19dk
2/ Både UNICEF og ECDC lavede reviews, som udkom i december, der viste, at effekten af skolelukninger var yderst begrænset.

punditokraterne.dk/2021/06/23/sko…
3/ Alligevel var skolerne lukket i månedvis. Særligt årgang 2006 og 2007 betalte prisen for nedlukningen af skolerne.
cepos.dk/media/5838/aar…
Read 7 tweets
Kontakttallet er beregnet til 0,8. Men sammenholdt med incidensen og stigninger i spildevandsovervågningen indikerer det, at smitten er stagnerende til svagt stigende fra et lavt udgangspunkt. Der ud over har vi fokus på en række undervarianter…> Kort 🧵 #covid19dk
Vi ser nemlig fortsat vækst med omikron-undervarianten BA.5. Foreløbigt er næsten 17 pct. af de danske tilfælde i uge 22 med denne variant. I øjeblikket fordobles den i Danmark hver 9. dag, det skyldes formentlig at den har få mutationer ift de hidtidige undervarianter af omikron
SSI vurderer derfor, at BA.5 vil blive dominerende i Danmark i løbet af sommeren. BA.5 stiger også i store dele af Europa, men vi ser ingen alvorlige tegn på overdødelighed i landene, der har mere smitte med den variant end os.
Read 4 tweets
1/ Der findes en antagelse blandt epidemiologer om, at tidlige nedlukninger - i modsætning til nedlukninger generelt - "virker".

Men det ER en antagelse. Og meget tyder på, at antagelsen er stærkt problematisk.

🧵 om blogindlæg
punditokraterne.dk/2022/06/07/vir…

#dkpol #covid19dk
2/ Antagelsen stammer bl.a. fra et meget indflydelsesrigt studie - Hatchet et al. (2007) - som angiveligt viste, at byer, der i 1918 lukkede tidligt ned ift. pandemiforløbet, også havde lavere overdødelighed.

pnas.org/doi/10.1073/pn…
3/ Men studiet viser dog også, at epidemien startede senere i de byer, der lukkede tidligt ned - sandsynligvis fordi myndighederne var opmærksom på epidemiens konsekvenser på østkysten.

Og her bliver det vigtigt!

For borgerne var OGSÅ opmærksom på konsekvenserne i disse byer.
Read 18 tweets
Hej @FSBuchholzer. Kan du ikke forklare os lægmænd, hvorfor @videnskabdk's kilder mener, der er for få data til at sige noget som helst i jeres studie, mens samme data var nok til at godkende vaccinerne?

Hvad overser jeg?
videnskab.dk/krop-sundhed/d…

#COVID19dk
Når jeg læser artiklen, så er der en masse "vi kan ikke vide om..." udsagn osv. Men ingen af kritikerne synes at undre sig over, at de tilgængelige data ikke viser det, vi alle troede.

Hvordan kan det ikke være hovedvinklen hos videnskab.dk?
Burde netop videnskab.dk ikke undre sig i stedet for at opsøge kritik? I stedet for "for få data til at man kan sige noget"-typen kunne de spørge " ainteressant - vi bør undersøge grundigt hvorfor. Kan det fx være aldersforskelle, der driver forskellen?"
Read 6 tweets
1/n Denne figur sammenligner estimaterne fra de studier, vi har med i meta-analysen, med den "bagsiden af en konvolut"-beregning fra Lone Simonsen, som Jyllands-Posten bragte på forsiden for knap et år siden.

#dkpol #Covid19dk
Figuren viser, at det ikke er super vigtigt, om det sande estimat er -0,2%, -2% eller endog -35% (det højeste estimat blandt de inkluderede studier). I alle tilfælde er vi milevidt fra de 35.000....
...og ender samlet set med relativt få sparede liv (selvom 1,364 selvfølgelig er mange liv, er det jo trods alt beskedent ift. de 35.000 og de 50-60.000, der dør hvert år).
Read 4 tweets
1/n Går vores meta-studie imod 100 års evidens ift. epidemihåndtering? Ikke hvis man skal tro WHO.

Denne figur er fra notat udgivet af WHO i 2019 om effekten af NPI'er overfor epidemisk og pandemisk influenza.

Meget lav grad af evidens over hele linjen.

🧵
#dkpol #covid19dk
2/n Men hvis man ikke rigtig vidste, om det virkede, hvordan kunne modellerne fra Imperial Collge mv. så finde stå stor effekt?

Fordi modeller, der ikke er baseret på evidens, er baseret på antagelser. Og antager man, at nedlukninger virker, så virker de selvfølgelig. I modellen
3/n I vores meta-studie ser vi helt bort fra modelkørsler. Vi ser alene på empiriske studier. Altså forskere, der har set på data og undersøgt, om de viser tegn på en stor effekt af nedlukningerne.

Det samlede svar er nej. Jeg er selv overrasket over de 0,2%. Det *er* lavt.
Read 12 tweets
1/n @videnskabdk og @anneringgaard har en artikel, hvor Samir Bhatt fra Imperial College kritiserer vores meta-studie.

Men hvor troværdig er den kritik egentlig? Lad os se på det.
🧵
#dkpol #covid19dk #nedlukninger
2/n Samir Bhatt kritiserer bl.a., at vi bruger ordet "lockdown". "»Hvad betyder lockdowns egentlig? I Danmark og England har der jo været vidt forskellige tiltag, og nedlukningerne har været forskellige på forskellige tidspunkter af pandemien,«
3/n Men Flaxman et al. (2020), hvor Samir Bhatt var medforfatter, bruger selv ordet "lockdown" 👇
Read 8 tweets
1/n Mit meta-studie med forskere fra Johns Hopkins og Lund har medført megen debat og kritik. Kritikken kan opdeles i:
1) Misinformation om studiet
2) "Sådan er det bare"
3) Gode pointer, der skal med i en opdateret version

En 🧵
sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022…
#dkpol #covid19dk
2/n Lad os starte med misinformationen, som bl.a. @ProfPHansen har bidraget stærkt til.
Det er en fejlopfattelse at tro, at studiets resultater er baseret på ét studie.

Det er rigtigt, som @ProfPHansen skriver, at ét studie vægter meget højt, men...
3/n ...fjerner man studiet helt fra analysen, ændrer estimatet sig kun fra -0,2" til -3,5%. Det står i vores fodnote 35.
Chisadza et al. (2021), har ført til yderligere spørgsmål. "Hvorfor bruger I
a) et studie, hvor I ikke er enige i konklusionen.
b) deres lineære estimat
Read 15 tweets
Jeg har kommenteret det hist og her. @folketinget og epidemiudvalget har længe været informeret om de overestimerede indlæggelsestal. @KT_Baek og jeg skrev det til dem i sommers SAMMEN MED realistiske løsningsforslag…
… i et tre sider langt dokument hvor vi også gjorde opmærksom på de uheldige konsekvenser forkerte tal kunne have i diskussionen om vacciner.

Så i mine øjne kan @stinuslindgreen, @PerLarsenC, @LBMathiesen, @Heunicke mf ikke fraskrive sig ansvaret for dette. I mine øjne burde…
… ALLE politikerne i #dkpol og #sundpol påtage sig ansvaret for ikke at have givet @SSI_dk den rette mængde resurser til at få dette løst hurtigt.

Kan @stinuslindgreen bekræfte at i modtog vores forslag? Jeg skyder ikke med skarpt men dette er vigtigt at få belyst🙏

#covid19dk
Read 3 tweets
SSI har lavet deres første beregninger for fremskrivningen af omikrons udvikling i Danmark. OBS: Beregningerne er fortsat behæftet med stor usikkerhed. Men de giver en indikation af, hvilken tid vi går i møde. Her er en graf, der tydeligt beskriver… TRÅD
#COVID19dk
… beskriver den forventede udvikling i Region Hovedstaden. Beregningerne viser, at vi forventeligt ser ind i betydelige smittestigninger frem mod jul. Forventeligt bliver omikron den dominerende variant i region H inden for de næste dage.
Omikron fylder mest i Region Hovedstaden, men med vores viden om varianten, så forventer vi at se samme udvikling i resten af landet. Det er naturligvis alvorligt, og det er derfor, vi arbejder på højtryk for at få beskyttet så mange som muligt med 3. stik.
Read 5 tweets
Hvad sker der egentlig med immunsystemet efter mRNA vaccination? Her kommer første (af mange?) tråd om mRNA-vaccinerne og immunitet: nemlig hvordan de er opbygget og hvordan de 'opdages' af kroppens immunsystem. #COVID19dk #mrna #vaccine
mRNA vaccinerne udnytter vores cellers måde at lave proteiner på ved at leverer et stykke mRNA til cellerne. Normalt oversættes vores DNA (1) først til mRNA (2), som så syntetiseres (3) til proteiner (4). Fremmede proteiner er (groft) det vores cellulære immunsystem reagerer på.
Vaccinerne fortæller vores celler hvordan man laver én del af virus: Spike. Hvorfor lige Spike? Fordi SARS1-vacciner havde vist at Spike var vigtig for virus (og derfor god at blokerer), og var stærkt immunogent, dvs. noget immunsystemet reagerer godt mod: nature.com/articles/nrmic…
Read 16 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!