#porojo DARASA LA MAMA SAMIA

Tangu kuapishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, hotuba zake zimekuwa zikiwakuna wengi—zinakuna panapowasha!

1/
Kwanza alianza kwa kuwaagiza Takukuru na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) kufuta kesi zisizo na msingi na uhalali wa kupelekwa mahakamani. Halafu majuzi akawaagiza Waziri wa Fedha kukomesha ukamuaji, ubabe na maguvu unaotumika kuwakamua walipa kodi maana watahama nchi

2/
Hotuba za Mama Samia zina maneno rahisi rahisi lakini ukijaribu kuzitafakari vyema zinaweza kukukosesha usingizi. Kwa mfano, unaweza kujiuliza, je, mahakama zetu zimekuwa zikishikilia watu bila misingi ya ushahidi?

3/
Au, idara zetu za kodi zimekuwa zikitumia mabavu badala ya akili na weledi wa kitaaluma?

Imekuwajekuwaje mpaka imefika mahala Mama Samia analazimika kuwakumbusha wataalamu kutumia weledi na miongozo ya kitaaluma ambayo wao wenyewe wamezisomea?

4/
Watendaji waliosemwa na Rais Samia hawako peke yao: Kwa ujumla, utendaji wa idara nyingi nchini mwetu umeacha barabara rasmi na kuhamishiwa vichochoroni.

5/
Mfano mzuri ni wimbi la wakurugenzi ambao miongozo ya kazi inaelekeza kupokea fomu za wagombea na kuratibu chaguzi kwa mujibu wa sheria lakini badala yake wao wamekuwa wakitokea mlango wa uani na kukimbia kila wanapoona au kusikia fununu kuwa mpinzani anajiandaa kurejesha fomu

6
Hizi ni njia za uchochoro maana hakuna chuo chochote cha utumishi kinachomfundisha mtu kukimbia ofisi—ni matumizi ya nguvu bila akili ambayo Rais Samia ameamuru yakomeshwe!

MWISHO

7/

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kingo Magazine

Kingo Magazine Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!