Totdat iedereen zijn vaccinatiepaspoort heeft wordt testen voor toegang de manier. testenvoortoegang.nl
Wanneer je bijvoorbeeld naar de Keukenhof wilt:
Nu we naar een testen-voor-toegang samenleving lijken te gaan, is het goed te beseffen dat (frequent) testen niet zonder risico is.
De stof die gebruikt wordt om het wattenstaafje steriel te maken is Ethyleen Oxide (EO). Dit is niet zomaar een stofje.
(1/4)
Uit onderzoek blijkt dat Ethyleen Oxide (EO) een 'genotoxisch' carcinogene stof is, waarvan de carcinogene werking berust op inductie van mutaties.
Het is zogezegd een stof die voor de mens kankerverwekkend kan zijn.
(2/4)

ntvg.nl/artikelen/risi…
Omdat bij het ontstaan van mutaties van een niet-omkeerbaar verschijnsel sprake is, wordt ervan uitgegaan dat er 'geen dosis zonder effect is', d.w.z. dat er geen drempelwaarde of ‘veilige dosis’ bestaat zoals die voor andere toxische effecten meestal wel wordt aangenomen.
(3/4)
In haar adviezen over carcinogeniteit en mutageniteit van chemische stoffen heeft de Gezondheidsraad daarom gesteld dat blootstelling aan stoffen zoals Ethyleen Oxide in beginsel vermeden moet worden.
(4/4)

Zie: ntvg.nl/artikelen/risi…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arjan de Kok

Arjan de Kok Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ArjandeKok1

3 Apr
Het Duitse Fraunhofer heeft een one-step precisie productietechnologie ontwikkeld voor brandstofcellen. Een onmisbare schakel in de toekomstige grootschalige invoer van op waterstof rijden.
greencarcongress.com/2021/04/202104…
Ik kreeg op de bovenstaande tweet de onderstaande vraag: Image
In het onderstaande 👇draadje ga ik er graag op in waarom ik een waterstof-believer ben.

Even voor de duidelijkheid: dit is mijn persoonlijke mening en niet het officiële FVD standpunt.
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!