1⃣ #krvgd ,analizimizi yayınlayalım ,@KaaNito_BALCI
Şirket, gıda, içecek ve tütün sektöründe yumuşak şeker (Jelly, Licorice ve Marshmallow), sakız, sert şeker, draje çikolata, sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışı faaliyeti
2⃣göstermektedir. Üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü yumuşak şeker ürünleri oluşturmaktadır. Sakız kategorisinde şekerli, şekersiz, yuvarlak ve draje sakız üretimi ve satışı yapılmaktadır. Sert şeker kategorisinde lolipop, bonbon şeker ve yassı şeker üretimi ve satışı
3⃣yapılmaktadır. Draje çikolata kategorisi çikolata kaplamalı ürünlerden oluşmaktadır. 1994 yılında sakız üreterek başlanan yolculuk boyunca ARGE çalışmalarına ağırlık vererek bugünlere gelinmiş ,2019 yılı sonunda Bebeto markasıyla yurt içi yumuşak şeker kategorisinde %18 olan
4⃣pazar payı, 2020 yılının sonu itibarıyla %24,5 seviyesine yükselmiş. Ayrıca üretici pazar payında da (Bebeto ve özel marka üretim) yaklaşık %50’lik pazar payı ile pazar lideri konumundalar,Her yıl düzenli bir büyüme göstererek, yaklaşık 2.230 kişilik büyük bir şirket haline
5⃣geldi Biri İstanbul, ikisi Akhisar’da olan 3 fabrikada toplam 70.000 m2 kapalı alanda üretim yapılıyor . Ayrıca Akhisar'daki 16.000 m2 kapalı alana sahip, yumuşak şeker üretimi yapılan fabrika yanında bulunan 7.000 m2 kapalı alanlı fabrika binasının ve arsasının satın alımını
6⃣da gerçekleşmiş, Şirket’in yıllık üretim kapasitesi 2020 Aralık ayı itibarıyla 60.200 tondur 31.12.2020 tarihi itibarıyla yıllık satış gelirinin %71,1’ini jelly ve licorice kategorileri oluşturmaktadır. Bu kategorilerde kapasite kullanım oranları sırasıyla %97,5 ve %94,7 olarak
7⃣gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde yurt dışı yatırımlarına da devam edilecek. Öncelikli amaç gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Bebeto markasının konumunu güçlendirmek . Bu doğrultuda halka arz gelirinin %55’i ile Avrupa’da
7⃣yeni bir yatırım/satın alım yapılması hedefleniyor Bu süreci de 2021 yılının ilk çeyreğinde sonuçlandırması planlanıyor ,19.03.2021 tarihli Kap bildiriminde Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol
8⃣imzalandığı bildirisi gönderilmiştir. Şirket dünyada en çok çeşit üreten yumuşak şeker firması. Globalde ciro olarak 8. sırada ve her yıl sıralamada yukarı çıkıyor. Orta vadeli hedef ilk 5 firma arasına girmek. 2030 yılında ise kategoride dünyadaki ilk 3 firma arasına girmek,
9⃣Bir süredir görüşmeleri devam eden Dünya'nın en büyük perakende firmalarından Walmart ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zincir mağazalarında Bebeto markalı ürünlerin satışına ilişkin tedarikçi sözleşmesi imzalanmış olup ürün tedariğine başlanmıştır. Aynı şirketin Güney
🔟Amerika bölgesinde yer alan zincir mağazaları için de ürün listeleme görüşmeleri devam etmektedir.COVID-19 Etkisine rağmen şirket 2020 yılını 1 milyar TL’nin üzerinde bir satış geliri ile kapatarak %46,7 oranında büyüme sağlamıştır,Bu dönemdeki toplam ihracat ise 86 milyon ABD
1⃣1⃣ Doları seviyesinde oldu. Bir önceki yıla göre ihracat ABD Doları bazında yaklaşık %25 artış gösterdi. İhracatın toplam ciro içindeki payı %59,7 oldu.
2019 yılında FAVÖK marjı %18,1 ile 124,5 milyon TL iken 2020 yılında %21,2 ile 213 milyon TL oldu,Şirket 2020 yılında
1⃣2⃣toplamda 1.942.361 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Şirket 2018 yılı Nisan ayında Türkiye’nin 872’nci ARGE merkezi olmaya hak kazanmıştır. 2018 yılında başladığı ARGE merkezi çalışmalarında 3. yılını tamamlamış olup, bu süre içerisinde ARGE içeriği olan yenilikçi ve inovatif
1⃣3⃣ 18 adet ARGE merkezi projesi üretmiştir. Bu projelerden 9 tanesi tamamlanmış durumda iken diğer 9 proje ise halen devam etmektedir. Kolajen hidrolizat katkılı jelly ürünü için Türkiye’de ve yurt dışında (PCT) ilk patent başvurusu yapılmıştır. 2019 yılında Şirketin ARGE
1⃣4⃣harcamaları 2.025.524 TL iken 2020 yılında %69’luk artışla bu tutar 3.427.619 TL’ye yükselmiştir.Şirket’in aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Ben bu maddeye önem veriyorum çünkü bazen o
1⃣5⃣kadar büyük bir dava oluyor ki şirketin tüm dengesini bozabiliyor. Temettü kararı alındı şirkette toplam karın %28’i olan 21milyon 250 bin TL net kar dağıtımı yapılacak ,hisse başına net 11 kuruş ödeme yapılacak,Şirketin ilgili rapor dönemi boyunca almış olduğu ve yapılmakta
1⃣6⃣ olan yatırımlardan aktifleştirdiği maddi duran varlık bakiyesi 56.024.709 TL’dir. Şirketin yatırımları devam ediyor,Dönem net karı % 62 oranında artmış ve bunun %79’luk kısmı esas faaliyet karından geliyor ,%95 civarında özkaynak artışı var
Bankadaki parası %2100 oranında
1⃣7⃣artmıştır ,toplam dönen varlıklardaki artış %87 oranında olmuştur ,maddi duran varlıları %72 oranında artmış
Kısa vadeli borçlarında %27 lik bir artış olmuştur, uzun vadeli borçlarda %40 oranında bir artış olmuştur . Şirketin 2020 yılında satış gelirleri 2019 yılına göre
1⃣8⃣%46,7 artarak 1.008,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. İhracatın ciro içerisindeki payı 2020 yılında %59,7 olarak gerçekleşirken 2019 yılına göre %51,6 oranında artmıştır. Döviz bazlı ihracat tutarı da %25 artışla 86 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Yurt içi satış
1⃣9⃣gelirlerindeki artış ise %40 oranında gerçekleşmiş olup yurt içi satışları 406,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu artış ile birlikte Bebeto markalı satışlardaki pazar payı 2019 yılındaki %19 seviyesinden 2020 yılı sonunda %24,5 seviyesine yükselmiştir. Üretici pazar payı (markalı
2⃣0⃣ ve private label) ise 2020 yılı sonu itibarıyla yaklaşık %50 seviyesine ulaşmıştır. Şeker İlavesiz %100 Meyveli Atıştırmalık Ürün ve Prosesinin Geliştirilmesi Projede yer alan partner firma ham madde pilot çalışmalarını yapmaktadır, 2021 yılıyla beraber yeni açılan
2⃣1⃣ projeler başlamıştır, Vejetaryen Tüketimine Uygun ürün çalışmaları başlamıştır ,sürekli kendini geliştiren ,yeni ürünler pazarlayan bir şirket Kervan gıda

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Leyla Turut

Leyla Turut Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @leylasborsa1

28 May
1⃣ #Tmsn dizel motor ve traktör, zirai ekipman, dizel ve elektrikli forklift üretimi, pazarlama ve satışı ile müşterilerine etkin satış sonrası hizmet sunmaktadır. Üretilen dizel motorlar; Türkiye ve yurt dışındaki müşterileri tarafından traktör, otomotiv, temizlik
2⃣ekipmanları jeneratör ve deniz araçları üretiminde kullanılmaktadır📌ürünlerini yurt içi ve yurt dışında kurmuş olduğu bayilikler aracılığı ile pazarlamakta, pazarlama teşkilat merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.
dizel motor ve traktör fabrikası Konya’da
bulunmaktadır.
3⃣Üretim 1.600.000 m2 alan üzerine kurulmuş olan 93.000 m2 kapalı alan içerisinde faaliyet göstermektedir.
üç vardiyada 75.000 adet dizel motor ve 45.000 adet traktör üretim kapasitesine sahiptir.
📌ürünlerinde müşteri memnuniyetini arttırmak, üretim maliyetlerini azaltmak
Read 14 tweets
23 May
1⃣ #YKSLN Şirket’in esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, inşaat ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik
2⃣ürünlerinin üretimini, ithalatını, ihracatını, yurtiçi alım ve satımını yapmaktır📌Vasıflı Çelik sektöründe markalaşma ve ürün geliştirme önemlidir. Yükselen Çelik gibi Vasıflı Çelik tedarikçileri kendi geliştirdikleri kimyasal kompozisyon ve teknik şartnamedeki ürünleri
3⃣yurtiçinde bahsi geçen çelikleri kullanan imalat sanayilerine tedarik ederler. “Tasarım ürün” olarak adlandırılan bu ürünlerin büyük bölümüne eş değer (birebir muadil) başka ürün bulunmadığından bu ürünlerde sektör rekabete kısmen kapalıdır📌Demir çelik sektörünün ve Şirketin
Read 15 tweets
23 May
1⃣ #BIMAS 📌Şirket, yüksek indirimli gıda perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup, içerisinde özel markaların da bulunduğu yaklaşık 800 üründen oluşan ürün yelpazesini Türkiye çapında faaliyet gösteren perakende mağazaları aracılığıyla satmaktadır📌31 Mart 2021 tarihi
2⃣itibariyle Şirket’in yurt içi ve yurt dışında konsolide bazda 69 bölge genel müdürlüğü ve 9.723 (31.12.2020 – 9.365) mağazası bulunmaktadır. 📌2015 yılında FİLE adı ile tüketicilerini yeni ve farklı bir satış modeli ile buluşturmuştur, temel amacı tüketicilerin gıda, kişisel
3⃣bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını, iyi veya en iyi kalitede, yüksek standartlarda üretilmiş, sağlıklı ve taze olmak şartıyla, sürekli düşük fiyatlardan karşılamaktır. FİLE mağazaları yaklaşık 1.000 m² satış alanına sahip olup satış yelpazesinde yaklaşık 4.200 ürün
Read 20 tweets
20 May
1⃣ #EREGL Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu yassı çelik üretmek amacıyla 1967’de kurulmuş 📌yassı çelik ,levha ,sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile ,kalay , krom , ve çinko kaplamalı saç üretmekte ,otomotiv, beyaz eşya, boru profil , haddecilik,genel imalat , elektrik , elektronik
2⃣makine ,enerji, ısı gereçleri, gemi inşası savunma, ambalaj gibi , bir çok sektöre girdi üretmekte 📌Erdemir’in diğer demir çelik firmalarından farkı sac demir üretiyor , çubuk demir değil ,yassı çelik üretmekte buda otomotivden sanayiye savunmadan ambalaja kadar tüm
3⃣sektörlerde kullanılmakta 📌Ereğli son derece stratejik bir ürün üretmekte ,ülkemizin lider firması ayrıca Dünyada’da sayılı firmalardan birisi, ham çelik seviyesini 4 milyon ton seviyesinde ,nihayi mamul kapasitesini ise 5 milyon ton üzerine çıkarmıştır 📌2006 yılında
Read 25 tweets
17 May
1⃣ #KORDSA Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturan bezler ile sınai tür bezlerin imalatı; 📌transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınai bezler ile sınai tek kordun imalatı;📌 ağır denyeli
2⃣elyafın ve bağlantı bezlerinin imalatı;📌 her türlü ipliğin lastik kord bezine, mekanik kauçuk mallarda kullanılan bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk takviye malzemesine dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması; 📌araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde
3⃣kullanılmak üzere Naylon 6, Naylon 6.6 ve PET (Polyethylene-terephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı ile; ticari, sınai, alt yapı hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, 📌madencilik,
Read 19 tweets
14 May
1⃣ #logo 1984 yılında kurulan Logo, Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşudur. Perakendeden dağıtıma, üretimden turizme, teknolojiden denizciliğe kadar pek çok sektöre hizmet vermektedir. 📌 Ar-Ge’ye ve inovasyona yaptığı yatırımlarla Türkiye'de olduğu gibi global
2⃣pazarlarda da öncü olabilecek ürün ve teknoloji portföyüne sahiptir.📌 Bölgesel bir güç olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Logo Yazılım 2016 yılı sonunda Romanya’da ve Hindistan’da yatırımlar gerçekleştirmiştir. Romanya’da Total Soft şirketini satın alan Logo, Hindistan’da
3⃣ise GSF Software Labs LLC ile Logo Infosoft şirketini kurmuştur. Şirket, Logo Infosoft ile yüksek büyüme potansiyeline sahip Hindistan pazarındaki fırsatları değerlendirmektedir📌. Logo’nun 2020’de Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımı ise Peoplise (Elba HR)’dır. Peoplise
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(