Dank der Nominatioun vum Christiane #Wickler zur Presidentin vum CA vu
#Cargolux gëtt d'Verschwörungstheoretiker-Szene vun Expressis-verbis salonsfäeg
gemaach.

👇🧵
Zanter engem Joer kämpfen mir géint d'Falschinformatioun, géint déi
falsch Verspriechen vum Professor vu Marseille, géint all Zort vu
Wonnermëttel.

Zanter engem Joer landen ëmmer erëm Patienten op der Intensivstatioun
déi doheem "Wonnermëttel" verschriwwen kruten.
Zanter engem Joer mussen mer Familljen erklären dass hier Léifsten
verstuerwen sinn. Dramaen, mat jonken Patienten, an Kanner
deenen een erklären muss dass de Pappa net méi do ass.

Näischt an dëser Kris ass normal, oder vergläichbar mat dem wat mir
virdrun am Spidol kannt hunn.
An dem Kontext ass déi Nominatioun vun der Madamm Wickler eng Frechheet
fir all déi Leit déi all Dag géint de Virus kämpfen, respektiv déi ee
Mënsch verluer hunn.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jean Reuter 💊

Jean Reuter 💊 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!