De bijstand. Ik wil en durf er niet in... qua toeslagenaffaire heb ik iets teveel meegemaakt. Al een half jaar leef ik op eigen ‘gespaard geld’ om maandelijks rond te komen. Bij mijn gemeente heb ik als gedupeerde de vraag neergelegd of ik een eenmalige uitkering kan krijgen...
Want, ik heb maanden gevochten voor werk, en dat zit er hopelijk aan te komen. Gedupeerden zijn nu aangewezen op gemeenten. Gemeenten ‘moeten’ gedupeerden voor alle hulp voorzien en krijgen dit ook gedeclareerd!
De eenmalige uitkering die ik heb aangevraagd is afgewezen hoorde ik gisteren. Want ja, bureaucratie en geen menselijke maat...Concreet wil dit zeggen dat ik dus de komende maand geen geld heb om te leven.
Eigenlijk heb ik dus recht op bijstand sinds oktober 2020 en heb ik mijn gemeente heel wat ‘bespaard’. Maar de vraag om een eenmalige uitkering om de komende maand rond te komen wordt afgewezen.
Aan de wethouder en beleidsmedewerker waarmee ik gesprekken heb gevoerd de afgelopen tijd, heb ik dus niets als gedupeerde. Dit is alleen mijn geval. Ik weet dat er gemeenten zijn die het wél goed oppakken!
Heel concreet hoor, ik hoop dat ik volgende week mijn compensatie krijg via mijn bewindvoerder. Want zo niet... Dan hebben mijn kinderen en ik geen geld om van te leven. De wethouder heeft geen idee van wat er afspeelt in mijn leven. #toeslagenaffaire.
Dus speel ik het nu toch via @puurmaris , @DouweHooijenga en anderen raadsleden die mij volgen. Ik kan dit niet alleen als gedupeerde! En @AvHuffelen leest u ook even mee?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Anoeska

Anoeska Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!