Bill Gates, Uğur Şahin ve diğerlerinin aşıya eşitsiz erişimde asıl mesele patent değil iddialarının bir doğruluk payı yok.
Esas mesele tam da patent.
Gazeteduvar’da yazdım👇Burada da anlatayım.
gazeteduvar.com.tr/asil-mesele-ta…
Öncelikle şunu belirtmek lazım. Aşıda patentin kalkmasını talep edenler sadece fikri mülkiyet hakkından feragat edilmesini değil, aynı zamanda aşının arkasındaki bilgi ve teknolojinin ortak paylaşıma sunulmasını da istiyor.
Bu talep haklı ve meşru bir taleptir. Neden?
Birincisi, aşı çalışmaları kamu fonlarıyla yani insanların vergileriyle desteklendi. Bu Moderna için de, Biontech için de, Oxford için de böyle. Hatta yeni bir çalışma Oxford/AstraZeneca aşısının yüzde 97 oranında kamu tarafından fonlandığını gösteriyor.
medrxiv.org/content/10.110…
İkincisi, 3 milyonun üzerinde insanın öldüğü, halen yıkıcı şekilde devam eden bir pandemi var.
Hindistan’da olan biteni görüp aşının bir an önce dünyanın köşe bucağına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını talep etmekten daha meşru ne olabilir?
ft.com/content/39ad91…
Peki mesele patent değil de zaman meselesi mi? Teknoloji transferi yılları alacak bir şey mi? Hayır!
Asağıdaki tabloda aşıların kitle üretimine ne kadar sürede geçildiğini görebilirsiniz. Sadece birkaç ay.
Peki mesele altyapı, tesis meselesi mi? O da değil.
Dünyanın birçok ülkesinde, Bangladeş’ten Kanada’ya, Güney Kore’den Pakistan’a aşıları üretecek kapasite var.
theintercept.com/2021/04/29/cov…
Hal böyle olunca nasıl ki aşıda patentin kaldırılması talebi meşruysa, patent ve teknolojiyi DSÖ'nün kurduğu havuzda paylaşmayıp ilaç tekelleriyle paylaşan bilim insanlarını eleştirmek de meşru. Eleştiri müteşebbis kimliklerinin bilim insanı kimliklerinin önüne geçmesine yönelik.
Bilgi ve teknolojiyi ortak kullanıma açmayıp, ülkelere aşı vermek için askeri üslerin ve konsolosluk binalarının teminat olarak sunulmasını isteyen bir tekelle paylaşanları eleştirmeyecegiz de kimi eleştireceğiz.
statnews.com/2021/02/23/pfi…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gökçe Başbuğ

Gökçe Başbuğ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BasbugGokce

21 Jun 20
1/Twitter’daki sıradan insanlardan biriydi sadece. 2 bin civarında takipçisi vardı. Attığı tweetler ortalama 5 like alıyordu. Yeni koronavirüsün bulaşma katsayısı ile ilgili bir tweet attı. Attığı tweet yanlışlar içeriyordu; bir süre sonra sildi...
theatlantic.com/technology/arc…
2/Başka bazı epidemiyologlar tweetindeki yanlışa işaret etti; bunun mesleğin kötüye kullanımı olduğunun altını çizdiler. Ama buna rağmen original tweet like ve retweetler aldı; tweet sahibinin takipçi sayısı katlanarak artmaya devam etti...
chronicle.com/article/This-H…
3/Takipçi sayısı 200 bini aştı. Alanlarında uzman epidemiyologlar onun herhangi bir yetkinliğinin olmadığını defalarca belirttiler. Hatta dünyaca ünlü epidemiyolog Lipstich bir tweetinde onun için şarlatan dedi.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!