1904’te Philadelphia’da inşaası tamamlanan Mecidiye kruvazörünü İstanbul’a getiren, Osmanlı bahriyesinin Amerikalı danışmanı Ransford D. Bucknam, nam-ı diğer Bucknam Paşa.

Sultan Abdülhamid’in yaveri Bucknam Paşa, Yıldız Suikast girişiminde kılıcını çekip Sultanı korumuştu. ImageImageImageImage
Ermeni Devrimci Federasyonu’nun 1905’te düzenlediği ve 26 kişinin öldüğü suikastte, Sultan Abdülhamid’in arabasının yanına geçip, kılıcını çekip, “kim yaklaşırsa boynunu keserim!” diye bağırıyor.

1915’te İstanbul’da vefat eden Bucknam Paşa, Haydar Paşa mezarlığına defnedildi. ImageImageImage
Jön Türk İhtilâli ve Sultanın tahttan indirilmesiyle âtıl bırakılan Bucknam Paşa, kendi şirketini kurup çok başarılı oluyor!

Lokomotif, gemi, elektrik ve askeri gereçler üreten büyük Amerikan şirketlerini temsil eden NY ve İstanbul’daki Ottoman Anglo-American Şirketi'ni kuruyor. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Işıl Acehan🕵🏼‍♀️

Dr. Işıl Acehan🕵🏼‍♀️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @IsilAcehan

10 Nov 20
Bugün Atatürk’ün 1929’da Türkiye’de petrol aramaları için davet ettiği Cevad Eyüb Taşman’ın Amerikalı eşinden olan torunuyla konuşmanın heyecanını yaşıyorum.

@Columbia Üni.’ye Osmanlı hükümetinin bursuyla gelen Taşman, savaş çıkınca dönememiş, ABD’de çok ünlü bir jeolog olmuştu.
Cevad Eyüb Taşman, 1933’te Petrol Arama ve İşletme İdaresi’nin kurulması ve başına getirilmesiyle Amerikalı eşi ve kızını da Türkiye’ye getirmiş.

1939’da kızı Leyla annesiyle birlikte ABD’ye döndüklerinde, kendisini hep bir Türk olarak görmüş, babasının teşvikiyle jeolog olmuş!
.@HistoricNE’da yaptığım konuşmada, 1912’de aralarında Cevad Eyüb’ün de olduğu @Columbia’daki Osmanlı öğrencilerinin fotosunu göstermiştim. Meğer dinleyenler arasında Cevad Eyüb’ün torunu Kathy de varmış!

Uzun zamandır Cevad Eyüb hk yazı yazmak istiyordum ve büyük sürpriz oldu!
Read 4 tweets
8 Nov 20
Hem göçmenler üzerine uzmanlaşmış bir ABD tarihçisi, hem de bir kadın olarak Kamala Harris’in tarihî konuşmasına tanıklık etmek benim için de çok heyecanlıydı!

Harris konuşmasında, ABD’de kadınların ve siyahilerin oy kullanma hakkı tarihi konusunda da güzel bir hatırlatma yaptı. Image
ABD tarihi YL’sine başladığımda, ilk ödevim için Susan B. Anthony ve Elizabeth Cady Stanton’ın 1848’de New York’ta başlayan kadın hakları mücadelesini seçmiştim.

Onlar 1920’de kadınların oy kullanma hakkını elde edişini göremedi, ama ben de dahil bir çok kadına ilham oldular... Image
İlk kitap incelemesi olarak, ABD’de göçmen tarihi çalışmalarında önemli rol oynayan, Pulitzer ödüllü Harvard Prof.u Oscar Handlin’i seçtim.

2 yıl sonra, doktoramın ilk yılı “Göçmenler Amerika’nın tarihidir” diyen Handlin ve eşiyle Harvard Club’ta yemek yiyeceğim aklıma gelmezdi. ImageImageImageImage
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!