Bugün Ortodokslar Hristiyanlar için Paskalya. Kısmen Ramazana denk düşen oruç (Büyük Perhiz) mevsimi bitti. Bayramı ve 1321'de açılan Kariye'deki benzersiz güzelliklerin 700. yılını kutlayalım.
Bu iki görsel (eski foto ve Bedri Rahmi) @izzetumutelik1 sonrakiler @ByzantineLegacy
1315-1321 yılları arasında Theodoros Metokhites'in entelektüel ve maddi birikimi bir araya gelince mozaik ve freskler hem sayı hem de nitelik açısından dünyada benzeri olmayan bir sanat eserini ortaya çıkartmış.
Kariye'deki kompozisyonları Bizans'ta alıştığımız biçimde, ismini bize bırakmayan sanatçılar gerçekleştirilmiş. Sadece Kutsal Kitap anlatılarını resme dökmekle sınırlı kalmayıp, bunları artık sona ermekte olan Bizans'ın  tüm birikimini de yansıtacak şekilde betimlemişler.
Mozaiklerde bir yandan kutsal sahneler işlenirken bir yandan da gündelik yaşamın unsurları bir arada yer almış; izleyicinin tüm algılarına hitap edip birbirlerini teyit etmişler.
Fresklerde ise insanın ölüm karşısındaki çaresizliği ve bu ümitsizlik içerisinde ayrıcalıklı bir konum arayışı dönemin tüm görsel araçlarıyla betimlenmiş. Şefaatin tüm yolları aranmış.
İlk bakışta içeriği yalın biçimde anlattığı sanılabilecek resimler, her ziyarette tekrar bakmayı ve tekrar keşfetmeyi mümkün kılacak ayrıntılar ve derinlikle karşımıza çıkıyor.
Kariye bir yandan mermerleriyle bir doğal taş manzumesi 
Benzersiz resimlerin gölgesinde kalsalar bile heykel sanatının çok nitelikli temsilcileri de yine Kariye'de.
Bugünlerde kapalı olsa da, restorasyon sonrasında uzun uzun gezilecek, anlatılacak, öğrenilecek çok şey var.
Nice yüzyıllara Kariye...
Fotoğraflar için tekrar teşekkürler @ByzantineLegacy

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sedat BORNOVALI

Sedat BORNOVALI Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sedatbornovali

16 Jul 20
Ayasofya'da, Fatih Sultan Mehmet'in, mihrabın üzerindekiler dahil mozaikleri örttürmediğini, tahrip edilmelerine asla müsaade etmediğini biliyoruz. 1710'a tarihlenen bu detaylar 250 yılı aşkın süre geçtiğinde bile durumun değişmediğini gösteriyor. Bu mozaikleri biraz tanıyalım.
Altın katmanlı şeffaf cam, renkli camlar ve farklı kökenli ufak taşların sıvaya daha ıslakken yerleştirilmesiyle sabitlenerek binlerce metrekare süsleme meydana getiren bu sanat eserleri dünya çapındaki en zengin koleksiyonu oluşturuyor. Bahadır Taşkın'ın fotolarından detaylar.
1710 yılında, Sultan III. Ahmet döneminde, İsveç'ten gelerek zincirin başındaki görünümleri çizen Cornelius Loos sayesinde, o zaman hala açıkta olan ama günümüze kadar gelemeyen başka figürleri de öğreniyoruz. Bakınız üst kattan, güney galeriden bir dizi örnek.
Read 8 tweets
11 May 19
“Boğaziçi’nin Tarih Atlası” kitabını derlerken Boğaz’ın köprülerinin de peşine düşmüştüm. Zincir olsun. Tabii bazılarından hiç iz yok. Leonardo da Vinci çizdiyse henüz elimize geçmedi. Darius ve Heraklius yapmış ve kaldırmışlar. Hayali çizimler var: Bu Darius köprüsü 1904’ten.
Bibliothèque Nationale De France’ta 1855 Dünya Sergisi vesilesiyle hazırlanmış bu Boğaziçi köprüsü var. Sultan Abdülmecid döneminde Sarayburnu Üsküdar arasına 100’er metrelik kocaman 18 kemer yapacaklarmış. Sergi için maketi de hazırlanmış. Niyet üzerinden demiryolu geçirmekmiş.
12 yıl sonra, 1867’de Sultan Abdülaziz devrinde ise çok daha ileri teknolojiyle bu öneri yapılmış. İki hisarın arasına düşünmüşler. O yılın bir dergisinde yayınlanmış. Sahafta karşıma çıkmıştı bu çizim.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!