وزارت خارجه مجری سیاستهای خارجی نظام است نه...

✍️لُب سخنان رهبر معظم انقلاب درباره سخنان ظریف این چند واژه بود:
🔴۱. دشمن شادکن بود
🔴۲. مایه تاسف و تاثر است
🔴۳. تکرار حرفهای امریکاییها است
🔴۴. خطای بزرگ
1/13
🔴۵.نباید از یک مسئول جمهوری اسلامی شنیده می شد.
و درباره نقش وزارت خارجه هم فرمودند:
🔴«سیاست خارجی در هیچ کشوری در وزارت خارجه انجام نمیگیرد. وزارت خارجه مجری است...در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می شود و البته وزارت خارجه هم مشارکت دارد.»
2/13
با این فرمایشات، تکلیف ظریف و حامیانش معلوم است و مظلومیت حاج قاسم، دامن آنها را گرفت.
اما لازمست دو نکته مهم را متاثر از فرمایشات آقا تبیین شود؛ نخست بیانیه اینستاگرامی ظریف و دوم بحث اختیارات وزارت خارجه

🟥🟥نخست: بیانیه ظریف
بیانیه ظریف در هوای نفاق، پوستین وارونه ای
3/13
برای عوام و ساده دلان بود. او بدون پذیرش خطاهای تاسف برانگیز و همراهی اش با قاتلان شهید سلیمانی، در تعریض صریح به فرمایش آقا می گوید: «نقطه پایانی بر بحث های کارشناسی »!!
🔴گویی او یگانه کارشناس میدان است و حرفش هم درست و بی نقص است، اما در یک نظام توتالیتر،
4/13
ناچار به تسلیم و تمکین است!! لذا از نقطه پایان سخن می گوید!
🔴رهبر انقلاب مستدل از نقش حاج قاسم و قدس در غرب آسیا و تضاد آن با «دیپلماسی انفعالی» می گوید و ظریف به جای وقوف به خطایش ‌و‌ درک اینکه اشتباه کرده، ادای سرباز در می آورد و انگار می گوید:
5/13
« حالا که شما ناراحت می شوی، من دیگر حرف کارشناسی نمی زنم»!!
آیا او یگانه کارشناس است و ممکن نیست خطا کرده باشد!؟ حتی با اینهمه حجت و بینه آشکار میدانی!؟
🔴دیپلماسی انفعالی معنایی جز تسلیم و عقب نشینی پی در پی در برابر سیاست های غرب دارد!؟
6/13
مثلا عقب نشینی در ماجرای محاصره یمن مصداق آن نیست!؟
این نحوه برخورد، حداقل گویای نفهمی در موضوع نیست!؟ حداکثرش‌ را نمی دانیم...
🟥دوم: اختیارات وزارت خارجه
برخی مثل عباس عبدی، کودکانه عبارت «وزارت‌خارجه مجری است نه سیاستگذار» را ابزاری برای تبرئه وزیر و دولت
7/13
در همه فجایع دستگاه دیپلماسی از جمله برجام دانسته اند!!
اما باید در نظر داشت که
🔴این سخن در مقابل زیاده خواهی ظریف که در تقابل پوشالی «میدان- دیپلماسی» توقع داشت که عنان امور به اویی که بدیهیات سیاست و دیپلماسی را بلد نیست سپرده شود،
8/13
پس به او تذکر داده شد که تو مجری هستی نه بیشتر!
🔴 دیگر آنکه مجری بودن، دال بر تایید همه کارهای او نیست، مثلا در برجام، رهبری اولا بدبینی عمیق خود را به مذاکره با دشمن اعلام کرد و حتی فرمودند:« تجربه این مذاکرات، ظرفیت فکری ملت ایران را بالا میبرد...»
9/13
اما دولتی ها با بازی در شورای امنیت ملی و فضا سازی در افکاری عمومی، مجوز مذاکره حتی با آمریکا را گرفتند ،ثانیا رهبری شروط متعدد گذاشتند که هیچ یک عملی نشد، اینها گردن مجری است یا رهبری!؟
🔴 آنها که کودکانه می کوشند خسارت محض را به حساب امام جامعه بگذارند،
10/13
حتما خلع امام علی از حکومت و جانشینی معاویه را که توسط ابوموسی اشعری رقم خورد، کار و خواست خود حضرت می دانند!

🛑 نکته مهم
✍ شاید برخلاف انتظار خیلی ها که منتظر بودند امام خامنه ای در مورد مذاکرات وین منویات خودشان را اعلام کنند، اما همانگونه که انتظار می‌رفت
11/13
ایشان به عنوان یک مدیر باتجربه و آگاه که از ریز مسائل در جریان هستند، نیازی ندیدند در این مورد صحبتی کنند...
تیر جریان غربگدا که از دیروز در تکاپوی عجیبی بسر میبرد و مدام با دستکاری وپایین اوردن نرخ ارز سعی در تشدید دوقطبی معیشت_مذاکره و انداختن تمامی مشکلات اقتصادی
12/13
بر دوش رهبری میکرد؛به خطا رفت
حالا مانده بااین دلار۲۱ هزارتومنی چه خاکی برسرش بریزد رهبری که هوشمندانه اشاره ای به تئاتر وین نکردند از آنطرف هم فعلا از توافق جدید در وین خبری نیست ☺️
ومکرو مکر الله والله خیر الماکرین
13/13

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Farvardin0759

Farvardin0759 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @farvardin0759

13 Apr
🔴نواشرافیت کدخداپرست امروز، افراطیان دیروز
وقتی فیلم «برزخی‌ها» ساخته ایرج قادری با بازی فردین، ناصر ملک‌مطیعی و... اکران شد، محسن مخملباف، تندروی آن زمان و نئولیبرال فعلی، علیه این فیلم در نماز جمعه طومار جمع کرد و آن‌قدر جو را ملتهب کرد تا
1/4
اولین فیلم سینمای جنگ توقیف و هنرمندان آن ممنوع از ادامه کار شدند. سید محمد خاتمی، اصلاح‌طلب امروز، آن زمان مسئول روزنامه کیهان بود و علیه برزخیها و هنرمندان قدیمی آن‌قدر نوشت تا فیلم را پایین کشیدند و معادیخواه وزیر وقت ارشاد در اعتراض، استعفا داد و خاتمی مدتی بعد
2/4
سکاندار وزارت ارشاد شد و جای خدا نشست و گفت: «هنرمندان قدیمی اگر نماز هم بخوانند، نمازشان قبول نیست» و همه را خانه‌نشین کرد.

مخملبافِ امروز به اسرائیل می‌رود و او که زمانی مجتهدانه میگفت «کلوزآپ زن در سینما حرام است»، خود فیلم‌های دیگر می‌سازد!
3/4
Read 4 tweets
11 Apr
🔴متن طنزی به مناسبت انتخابات پیش روکه ازدوستان درواتزاپ دریافت کردم
پ.ن:مراقب باشید دوباره مثل 92 و96 فریب کدخداپرستان رانخورید
ﺭﻭﺯﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻣﻌﺮﻭﻑ،ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ،ﺑﺎﯾﮏ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
1/17
ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺮﺩﻭ ﺩﺭﺩﻡ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ
ﺭﻭﺡ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺳﯿﺪ ﻭﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻭاﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
«ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ، ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ
2/17
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻭﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﻭ ﺩﻡ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ»
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﮔﻔﺖ:
3/17
Read 17 tweets
21 Mar
🔴وبسایت نشریه نشنال اینترست آمریکا در مقاله ای به قلم جیمز وولزی رئیس سابق سیا مدعی شده؛
"ایران همین حالا بمب اتمی در اختیار دارد. ما چه باید بکنیم."

🔴پ.ن 1: آمریکا به دنبال عقب گرد آبرومندانه و رفع بخشی از تحریم ها علیه ایران است
1/9

yahoo.com/news/iran-prob…
در این مقاله، مثل اغلب محتوای رسانه ای آمریکا و غرب، ضمن اهانت و تهمت های ناجوانمردانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، نویسنده مقاله مدعی شده؛ ایران همین حالا مجهز به کلاهک اتمی و همچنین بمبهای الکترومغناطیسی EMP است.
2/9
بمب الکترومغناطیسی /Electromagnetic Pulse Bomb به دسته‌ای از سلاحهای الکترومغناطیسی گفته می‌شود که با انفجار خود پالس بسیار بزرگی را در محیط منتشر می‌کنند که این پالسها با نفوذ به سیستم‌های الکترونیکی قادر به تخریب و نابوسازی عملکرد آن‌ها خواهند بود.
3/9
Read 9 tweets
13 Dec 20
⭕به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، *افشین علا از شاعران کشورمان* در پی سخنان اخیر رئیس جمهور ترکیه شعری با عنوان «به اردوغان» را منتشر کرد.
"""""""""""""""""""""""
نه شام لقمه چربی برای شام تو شد
نه در عراق، قضا و قدر به کام تو شد
1/5
نه در سیادت اعراب، نقشه تو گرفت
نه افتخار اروپا شدن به نام تو شد

نه با ریا و دغل، سنگ دین به سینه زدن
دلیل رونق بازار و احترام تو شد

کنون هم از هوس ساحل ارس بگذر
گمان مبر دل ایران زمین کنام تو شد

دوام عزت این خطه از ولای علی است
اگر که کافه و می، پایه دوام تو شد
2/5
ارس ز هر دو طرف زیر گام شیران است
ترشحی اگر از آن نصیب جام تو شد

رفیق قافله‌ای و شریک دزد اما
گمان مدار که تُرک غیور خام تو شد

فقط به حرمت همسایگی است صبر یلان
گمان مبر وجبی هم نصیب گام تو شد

نه تُرک گنجه و باکو نه تُرک ایرانی
نه قوم کُرد هماهنگ با مرام تو شد
3/5
Read 5 tweets
27 Oct 20
🕋برای تسلی دل خودتان، صلواتی ختم کنید و از تماشای نماهنگ بسیار دلنشین و دیدنی والا محمدﷺ لذت ببرید.
اللهم صل علی محمدﷺو آل محمدﷺو عجل فرجهم
1/3
🕋برای تسلی دل خودتان، صلواتی ختم کنید و از تماشای نماهنگ بسیار دلنشین و دیدنی والا محمدﷺ لذت ببرید.
اللهم صل علی محمدﷺو آل محمدﷺو عجل فرجهم
2/3
🕋کلیپ کامل نماهنگ بسیار دلنشین و دیدنی والا محمدﷺ را از لینک زیر مشاهده کنید
3/3
namasha.com/v/Ym4fkREG
Read 4 tweets
16 Jul 20
*🔴اولین ترکش های تفاهم نامه ایران و چین به هند خورد!*
⏪عمادآبشناس:
هنوز تفاهم نامه همکاری طولانی مدت ایران و چین به امضا نرسیده که آمریکایی ها و وابستگانشان، زمین و زمان را بهم دوخته‌اند تا جلوی انعقاد این تفاهم نامه را بگیرند!

1/11
همین یک قلم ناراحتی آمریکایی ها کافی است تا همه متوجه شوند اهمیت و ارزش این تفاهم نامه تا چه حد است و عملا چه ضربه ای را به آمریکا و سیاست هایش بر علیه ایران، وارد می کند.
حد اقل نتیجه این تفاهم نامه، شکسته شدن تحریم های آمریکا بر علیه ایران می باشد.
2/11
بحث همکاری های دیگر ایران و چین به کنار.
حد اقل تا به حال هم، همه متوجه شده اند که چیزی در این تفاهم نامه وجود ندارد که منافع ملی ایران را به خطر بیاندازند و همه پروپاگانداهای تبلیغاتی که آمریکا و وابستگانش بر علیه این تفاهم نامه راه انداخته بودند طبل تو خالی بود.

3/11
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!