ஏன் பசுவை புனித படுத்தினர் ?
அது ஒரு பார்ப்பனரின் பொற்காலம். மாடு , குதிரை , எருது என்று எந்த விலங்குகள் எல்லாம் உழவுக்கு உபயோக படுதோ அதை வேள்வி என்ற பெயரில் தீயில் சுட்டு தின்ற காலம். #ஒன்றியஉயிரினங்கள்
புத்தர் இதை கண்டு வருந்தினார். புத்தர் விவசாய விலங்குகளை இப்படி தீயில் வேள்வி என்ற பெயரில் தீயிடுவதை எதிர்த்தார். அன்று பார்ப்பனரின் மதம் வேத மதம். வேத மதத்திற்கும் புத்ததிர்க்கும் இதனால் பெரும் சண்டை உருவானது.

மக்கள் மெல்ல புத்தம் பக்கம் சென்றனர். புத்தம் எளிமையாக இருந்தது
பௌத்தம் கடவுளை தன்னுள் தேட சொன்னது. எளிமையாக. வேத மதம் இதற்கு எதிரான நிலைபாடு கொண்டு இருந்தது. கடவுள் மனிதனுக்கு அண்ணியம். அவரை மகிழ்விக்க வேள்வி வளர்த்து பலி கொடுக்க சொன்னது. பெளத்தம் வளர தொடங்கிய காலம். #ஒன்றியஉயிரினங்கள்
வேத மதத்திற்கு ஒரு சிறப்பு இருந்தது. அது அவர்கள் நாடோடி வாழ்கை வாழ்ந்த போது உடன் வளர்ந்தது. அவர்கள் ஒரு விடயத்தை எதிர்த்தால் அதை முதலில் எதிர்த்து அழிக்க பார்பர் . முடியவில்லை என்றால் அதே விடயத்தை தன்னுள் செரித்து அதை தனது என்று சாயம் பூசி விடுவார்.
இதனால் தான் இராமாயணத்தில் புத்தரை நாத்திகன் என்று கூறி இருப்பாங்க . ராமன் பரதனிடன் புத்தர் போன்ற நாத்திகரிடம் உனக்கு என்ன உறவு என்று கடிந்து கொள்வார். வேத மதத்தால் புத்தரை வீழ்த்த முடிய வில்லை. ஆதலால் மெல்ல புத்தரின் இறபிர்க்கு பிறகு புத்தனை உண்டு செரிக்க தொடங்கினர்
புத்தன் இறந்த பின்பு புத்தன் விஷ்ணுவின் அவதாரம் என்று புணயபட்டான். தன் இருத்தலை காக்க பார்ப்பனியம் தங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான வேள்வியில் மிருகங்களை தீயிட்டு உண்ணும் பழக்கத்தை விட்டனர். அவர்கள் மாடுகளை புனிதபடுத்தி புனைவுகள் எழுதினர். அவர்கள் இருப்பை நிலை நிறுத்த எதயும் செய்வர்
விவேகானந்தர் இப்படி சொன்னார். பார்ப்பனர்கள் beef உண்டனர். அந்த காலத்தில் Calf கொல்லப்பட்டு விருந்தினர்களுக்கு உணவாக அளிக்க பட்டது. அப்படி கொடுக்க வில்லை என்றால் அது பாவமாக கருத பட்டதும் #ஒன்றியஉயிரினங்கள் #காடு_எங்கடா_ஜக்கி
யாகத்தில் நீங்கள் நெருப்பை மூட்டி அதில் பொருட்களையும் , விலங்குகளையும் தீயிட்டு தீமைகளை ஒழிக்கலாம் என்று கூறுகின்றீர். அது யாக நெருப்பில் அல்ல மக்களின் மனதில் , அவர் சிந்தனையில் உள்ளது. அந்த நெருப்பை தான் நான் மூட்டுகின்றேன். உங்கள் நெருப்பு அனையலாம் #ஒன்றியஉயிரினங்கள்
ஆனால் நான் மூட்டும் நெருப்பு அது மக்களின் சிந்தனையில் மூட்டும் நெருப்பு. அது எப்போதும் அனையாது என்று புத்தன் வேத மத காவலர்களிடம் ஒரு முறை சொன்னான். #ஒன்றியஉயிரினங்கள் #புத்தம் #காடு_எங்கடா_ஜக்கி
பிராமணனைப் போற்று, அவர் கூறும் கடவுளுக்கு பயந்து வேத முறைகளை பின்பற்று என்று பார்ப்பனியம் மக்களை சுரண்டிய காலத்தில் புத்தர் 3 கொள்கைகளை முன்வைத்தார்

சமூக நீதி
அறிவுத்தேடல்
இயக்கத்தை அறிதல்

#ஒன்றியஉயிரினங்கள் #காடு_எங்கடா_ஜக்கி #புரட்சியாளர்_புத்தர்
பார்ப்பனியத்தை அது எரிச்சல் அடைய செய்தது. பிரம்மத்தை எந்த பார்ப்பனரும் பார்த்து இல்லாதபோது அதை எப்படி மற்றவருக்கு கற்பிக்கிறீர்கள் என்று வேத மதத்தின் ஆணி வேரை ஆட்டி பார்த்தார் புத்தர்.
இந்த புரட்சி முழக்கங்களை எத்ரிக்கொள்ள முடியாமல் திணறின வேத மதம்

#ஒன்றியஉயிரினங்கள்
பார்ப்பனியத்தை அது எரிச்சல் அடைய செய்தது. பிரம்மத்தை எந்த பார்ப்பனரும் பார்த்து இல்லாதபோது அதை எப்படி மற்றவருக்கு கற்பிக்கிறீர்கள் என்று வேத மதத்தின் ஆணி வேரை ஆட்டி பார்த்தார் புத்தர்.
இந்த புரட்சி முழக்கங்களை எத்ரிக்கொள்ள முடியாமல் திணறின வேத மதம்

#ஒன்றியஉயிரினங்கள்
வேத மதத்தின் மீது அடுத்த அடி இடியென விழுந்தது. வேத மதம் ஒதுக்கி வைத்திருந்த சூத்திரர் மற்றும் பெண்களை பிட்சுகளாக அங்கீகரித்தது புத்தம். வேதத்தை சூத்திரன் படிக்க தடை போட்டது பார்ப்பனியம்.
@pugazhcse08 @Chella38641 @raghur1906 @kaajalActress @DinosaurOffcial @kingkongreturnz
ஆனால் நாவிதர் சமூகத்தில் பிறந்த உபாலி, பவுத்த சங்கத்தில் புத்தருக்கு அடுத்த இடத்தில் உயர்த்தப்பட்டதோடு பவுத்த நூலான திரிபிடகத்தைப் படித்து மற்றவர்களுக்கு விளக்கக் கூடிய உரிமையையும் அடைந்தார்.
#ஒன்றியஉயிரினங்கள் #காடு_எங்கடா_ஜக்கி #புரட்சியாளர்_புத்தர் @IlovemyNOAH2019
அடுத்து அடி கொடுத்தார் புத்தர். வேதம் ஒதுக்கி இழிவு செய்த பெண்களை துறவி ஆக்கினார். சுத்தப்படுத்தும் வேலைசெய்து வந்த சுனிதாவை புத்தத்தில் சேர்த்து துறவியாக்கினார். தன்னிடம் தெய்வீகத் தன்மை இருக்கிறது என்று பெருமைப்படும் ஆணவமற்ற எளிய மனிதராய் புத்தர் வாழ்ந்தார்

#ஒன்றியஉயிரினங்கள்

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with மகிழ்

மகிழ் Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(