Je vraagt je weleens af wat meesterschap betekent. Voor mij is dat
niet zo moeilijk. Wladimir Horowitz speelt op hoge leeftijd de twaalf
de etude no. acht van Scriabin. Of Modest Moussorgsky. Zijn
Schilderijen tentoonstelling. Oorspronkelijk voor piano.
Later voor orkest bewerkt door Maurice Ravel. Een paar kadootjes
van de Schepper! Le Bonheur! Le Paradis! Niet voor iedereen. Ieder zijn meug, zei de zeug. Ieder zijn smaak. Op ieder potje past een deksel. Maar wel handjes thuis van onze hobbies.
Van al onze cluppies, pleziertjes, vrijetijdsbestedingen, sociale con-
tacten, van onze schoolgaande kinderen. Van hun jeugd. Van hun
onbevangenheid. Hun geloof in de toekomst. En hun medemens. Een slechter voorbeeld bestaat er niet!
Meesters in de bangmakerij, in het verzinnen van oplossingen voor
voor imaginaire problemen! Neuzen snuiten in ellebogen. Afstand houden, opsluiten met muilkorven, vrijheidsberoving, met je nep vi-
russen. Jullie zijn het virus! Enorme dikdoeners!
Je hebt niets te bieden dan een steriele, levenloze maatschappij, met de gewone, hardwerkende man waar in feite alles om draait,
als gekke Henkie. Dachie dat! Een luguber gevoel voor humor! Whisfull thinking. Meesters in de onderschatting!
Jullie Macht berust op onderlinge eensgezindheid. Een Solidariteit
die niet op verwantschap tussen mensen berust, , maar op louter
leugens en bedrog. Op het Kwade, op het Slechte, op Angst! Op
Slavernij! De Mensen worden wakker uit een boze droom.
Het is jullie soort Mens dat de Aarde met ondergang bedreigt. Niet de levende wezens uit het Dierenrijk, noch de pracht en praal van het Plantenrijk. Of voor een groot deel uitgeroeid of schandelijk misbruikt, vervuild tot in de diepste Oceanen.
S.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Matthijs Schoemacher

Matthijs Schoemacher Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MSchoemacher

11 Jun
Wereldbevolking. In 1850 bedroeg de wereldbevolking 1.3 miljard
zielen. Die was in april 2019 toegenomen tot 7.7 miljard. In India leven 1.3 miljard mensen, in China 1.4 miljard. Meer dan 70% van het totale aardoppervlak bestaat uit water.
De rest is vasteland. De helft van de wereldbevolking woont op
slechts 3% van dit oppervlak. De rest vnl. daar waar water is : langs
rivieren en aan de kusten van Oceanen en Zeeen. Er is dus ruimte
genoeg, maar die is voor het grootste deel onbewoonbaar.
De verschillen tussen rijk en arm zijn enorm en nemen alleen maar
toe. De verschillen in welvaart, welzijn en armoede eveneens. Om in deze situatie verbetering te brengen, ligt de belangrijkste taak van de WHO, opgericht in 1948 door de V.N.
Read 7 tweets
11 Jun
Pieter Omzigt is een man met een sterk karakter. Die zich al vele
jaren inzet voor de noden van zijn medemens. Hij neemt geen blad voor zijn mond. Hij strijdt met open vizier. In het belang van hen die
hem daartoe kozen. Recht door zee.
Daarvan zijn er maar weinig. En al helemaal niet in de Politiek. Die vol zit met ja- knikkers, meelopers, wegkijkers, opportunisten en
angsthazen. Verslaafd aan het pluche. Het kaf onder het koren. Zij haten Omtzigt. Demoniseren en besmeuren hem.
De politieke arena heeft veel weg van een slangenkuil. Overleven is
er moeilijk. Tenzij. Daartoe is Omtzigt niet bereid. Ook Floris de Vijfde, der Keerlen Gods, liet daarom het Leven. Door de “ edelen”
vermoord. Omtzigt verdient respect. Geen haat.
Read 6 tweets
10 Jun
De grote Griekse dichter Pindarus zei ooit: “ Wordt die gij zijt, zei ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand”. Zo iemand kwam ik
gisteren op straat tegen. Een vrouw. Een hele deugdzame. Masker
op. Boze blik naar mij. How dare you!
Ze liep met een ruime boog om me heen. Zeker 3 meter. Ze las mij
duidelijk de les. Vijftig jaar jonger dan ik. Ik rangschikte haar bij die lievelingetjes van de meester. Vlijt 9. Gedrag 9. De tien was voor de
meester zelf. Mij mocht hij niet.
Ik kreeg van hem een draai om mijn oren. Waarom meester, ik deed
niks. Je wou wat doen, leerde hij mij. Het zijn juist deze deugdza-
men, deze geboren “ follow the leaders”, die normaal denkende en
voelende mensen het leven verzieken.
Read 7 tweets
8 Jun
De Coronagekte. 90% van de Coronadoden zijn ouder dan 65 jaar. Mensen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Zijn ge-
middeld veel minder aktief dan voorheen. Ze zijn in ruste en genie-
ten van hun oude dag. Ze zijn niet meer zo aktief.
Hun intermenselijke contacten zijn vaak sterk gereduceerd en is de kans op besmetting evenredig verkleind. In tegenstelling tot de groep die nog vol in het leven staat en intensief aan allerlei evene-
menten deelneemt. Hun kans op besmetting is groot.
De vraag rijst daarom waarom juist de ouderen overlijden aan coro-
na en de jongere groep veel minder tot nauwelijks. Simpel omdat de ouderen vooral overlijden aan ouderdom, met allerlei kwalen en
gebreken en het hoge medicijn misbruik. Zgn. Coronadoden.
Read 7 tweets
6 Jun
Sinds begin vorig jaar is de hele Wereld in de ban gebracht van een
enkele obsessie: de angst om besmet te raken met een nieuw, on-
bekend virus. Daarvoor dringend gewaarschuwd door de W.H.O. ,
die de hoogste graad van alarm afkondigde.
En al zijn 194 Leden opriep tot het nemen van de meest drastische
voorzorgsmaatregelen. Maatregelen die uitliepen tot de meest dra-
matische, nooit eerder in de Geschiedenis vertoonde, Wereldwijde
angstpsychose, die iedereen tot slachtoffer maakte.
Die het Leven terugbracht tot een enkele, steeds terugkerende, on-
gewilde nachtmerrie, tot onbeheersbare dwanggedachten, gevoe-
lens en voorgeschreven dwanghandelingen. Tot een grote dwang-
stoornis, waardoor voor niets anders meer plaats is.
Read 6 tweets
30 May
Wanneer er gerede kans bestaat dat iemand besmet is met een ziektemakend microrganisme, als b.v. Covid 19, moet de persoon in
quarantaine. Afzondering. In die periode maakt het lichaam anti stoffen aan en is het gevaar geweken.
Het immuunsysteem is gesensibiliseerd voor dit virus, en maakt
korte metten bij hernieuwde besmetting. De antistoffen zijn al bekend. De persoon in kwestie is immuun of onvatbaar. Soms levenslang. Is zelf dan ook niet besmettelijk.
Daarom kan de quarantaine worden opgeheven. Bij mensen die im-
muun zijn, kunnen antistoffen in hun bloed worden aangetoond. Dat kan d.m.v. een enkele druppel bloed. Bij de huisarts. Middels een speciaal stickje. Gratis. Verzekeringswerk.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(