Jung’a göre birçok insan ikili bir yaşam sürdürür. Bu yaşamlardan biri (persona)nın egemenliğindedir, diğeri iç dünyadaki ihtiyaçların...
Persona tiyatro oyuncularının rol için taktıkları maske anlamına gelir.

Analitik psikolojide(Jung) ise bu sözcük, insanın toplum ile uyumunu sağlamak için dış dünyaya karşı takındığı kimliktir.
Persona bir insanın yaşamını sürdürebilmesi için bir zorunlulıktur.

İnsanlarla iyi geçinmemize, çıkarlarımızı korumamıza ve başarıya ulaşmamıza yardımcı olur.
Bir insanın birden farklı maskesi vardır.

İş hayatındaki maske, arkadaşlarıyla ilişkisindekü maske, evindeki maske...
Personanın kişiye sağladığı yararın yanı sıra zararlı olabildiği durumlar da vardır.

Bir insan oynadığı role kendini fazla kaptırır ve egosu (benliği) sadece persona ile özdeşleşirse, kişiliğin diğer bölümü kenara itilir.
Personanın ego ile özdeşleşmesine “şişme” denir.

Personanın egemen olduğu kişinin benliği kolayca yaralanır, yetersizlik hisseder, içsel bir gerilim yaşar, çevresine yabancılaşır, yalnızlık çeker, dış dünyadan çok fazla şey bekler, boşluk ve anlamsızlık hisseder...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with piskiartist

piskiartist Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @piskiartist

9 Jun
Bazen hasta, yaşamında değişiklik yapmaksızın, yalnızca kendisini sıkan nevrotik belirtilerden kurtulmayı umar ve tedaviden bir mucize bekler.
Hasta yaşam biçimini tedaviye getirirken, bir noktadan sonra, çocukluk yıllarında ailesinden gördüğü tutumları terapistine yansıtmaya başlar.
Yanlış anlaşıldığı, kendisine haksızlık edildiği, sevilmediği, ya da sömürüldüğü kaygısına kapılmaya başlar.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(