Program Afrika kurban ve fiyatlarıyla alakaliydi. Dolayısıyla bizde birkaç kez konuştuk dm den tsk dönüşleri oluyor. O halde az değinelim. Ulke idareci ve rehber ve müdür modundaki arkadaşlar abi modundan çıkamadığı, biat et kurtul mantığından çıkılmadığı sürece bu konuşmalar
bitmez. Dünya hızla seffaflasmaya giderken biz dul avrad hesabıyla devam edemeyiz. Para, parayı bilenler tarafından, eğitim,eğitimi bilenler tarafından yapılması elzemdir. Hiç bir eğitimci arkadaşın Canlı parayla muhatap olmaması gerekir,zira herkesin parasal bir degeri vardir.
O degeri bulan karakterinin farkinda olmadan gereğini yapar. Maalesef realitedir bu, sonra da kılıf hazırlar, ezbere konuşmuyorum, Hiç mizacım değil. Malumunuz Madam 7ay12gün önce rahmana gitti. "nice degerler değer bilmez yerdeler diyen"degerli hocamdan tutun,çok fazla insan
aradi. Özellikle bahattin hocam nerdeyse boş bırakmazken, burnumun dibi ve bağlı bulunduğum bölge nijerya muhteremleri arayıp taziye bile dilemediler.İnsanı büyülten ,küçülmesidir, ne eti yenir,ne kokusu çekilir. Bilmem, tanımam ama biz kardeşsek böyle olmamalı. Nedendir bilmem
Ama laf abilikten açıldığı için buraya geldi. Gözünün üstünde kaşın var" dedin mi eyvah eyvah afaroz edildin. Dostlar eğer abi dediginiz insanlar sizin ölü ve düğününüzde yanınızda yoksa ,HEnin dedigi gibi yere batsın o abilik. Abilik degil o zalimliktir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ebu Zerr

Ebu Zerr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TTasdemir66

21 Jul
Bugünkü Tefeülümüz
Evet Üstadım, gözümüzle görüyoruz ki: Ehl-i tarîkat, bid'alara dayanamamışlar hem girmişler, içinden çıkamıyorlar hem sâlikleri ondan bir ikiye inmiş. Hem onlar da itiraf ediyorlar ki zevklerinden, cezbedici güzelliklerinden ellerinde çok şeyleri kalmamış.
Cenab-ı Hakk'ın sırf bir ihsanı olarak Risaletü'n-Nur'un parlak, nurani nâsiyesini müşahede ediyoruz ki in'ikas eden lemaat-ı nuriyesi, bütün ihtiyacımıza kâfi ve vâfi geliyor, herkesi hayrette bırakıyor. Hem ehl-i bid'ayı serfürû ettiriyor. Öylelerin lisanlarından, nedamet ve
teessüfü ifade eden "Bilmemişiz!" kelimeleri dökülüyor.

Muhitimizde, Risaletü'n-Nur'a karşı cazibedar ve çok âlî hakikatlerinden başka ehl-i bid'a lisanları susmuş; güya karanlıklı girdaplara sokulmuşlar, konuşmuyorlar. Konuşsalar da tesirleri kalmamıştır. Cazibedar ve
Read 5 tweets
20 Jun
Hemen linç etmeyin, cennet annelerin ayakları altındaysa farkı bulmak lazım.

3039)- Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte bayrama katıldım. Efendimiz hutbeden önce, ezansız ve ikâmetsiz namaz kılardı. Sonra Bilâl (ra)'e
dayanarak kalktı. Allah'tan korkmayı emretti ve O'na itâate teşvik etti. İnsanlara vaaz edip (ölümü, âhireti, cenneti, cehennemi) hatırlattı.

Sonra kadınlar bölümüne geçti. Onlara da aynı şekilde vaaz etti, hatırlatmalarda bulundu. Ve:

"Allah için tasadduk edin, zira
sizin ekseriyetiniz cehennem odunusunuz!" buyurdu. Yanakları kararmış itibarlı kadınlardan biri kalkarak:

"Niçin ey Allah'ın Resûlü? dedi (niye cehennem odunlarıyız?)" Resûlullah açıkladı:

"Zira siz kadınlar çok şikâyette bulunuyor, kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz.
Read 4 tweets
20 Jun
Bir hatıra;
Sene 79 annemle,babam 6 sene olmuş ayrılmış, evin en küçüğü benim annemle kalıyoruz, babam başka bir kadınla evlendi. Annemle aralarında korkunç bir kültür farkı vardı, yürümemiş. Annem 40li yılların okumuş kadını, babam reçber ruhlu sert mizaçli bir Anadolu erkeği
Annem ata binmeyi bile bilmezken,at tımar eden bir kalabalık aileye gelin gitmiş. 10 a yakın doğum 4 yaşayan çocukla beraber üstüne kuma gelince hayat çekilmez bir hal almış, ben 2 yaşındaydım hatırlıyorum babam eşyalarımızı dışarı attı. Hele annemin dikiş makinesi vardı siyah
Singer)halter kaldırır gibi kaldırdı sokaga atti su an bile gözümün önünde canlandı. Sene 67 dedemin evine taşındık. 73 ayrıldılar resmi. Annem demiş uzaktan bakıcı olasın inş. Yaklaşamayasin bizlere ,sen bize çok çektirdin Allah da sana çektirsin ve bakıcı etsin seni. Geldik 79
Read 8 tweets
20 Jun
Bugünkü Tefeülümüz
Öyle bir Allah ki vücub-u vücud ve vahdetine, şu kitab-ı kebir denilen âlem, bütün yazıları ve fasıllarıyla, sahifeleriyle, satırlarıyla, cümleleriyle, harfleriyle şehadet ettiği gibi; şu insan-ı kebir denilen kâinat da bütün azasıyla, cevarihiyle,
hüceyratıyla, zerratıyla, evsafıyla, ahvaliyle delâlet eder.

Yani bu kâinat, ihtiva ettiği bütün envaıyla

لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ve o âlemlerin erkânıyla

لَا خَالِقَ اِلَّا هُوَ

ve o erkânın azasıyla

لَا صَانِعَ اِلَّا هُوَ

ve o azanın eczasıyla
لَا مُدَبِّرَ اِلَّا هُوَ

ve o eczanın cüz'iyatıyla

لَا مُرَبِّىَ اِلَّا هُوَ

ve o cüz'iyatın hüceyratıyla

لَا مُتَصَرِّفَ اِلَّا هُوَ

ve o hüceyratın zerratıyla

لَا خَالِقَ اِلَّا هُوَ
Mesnevî-i Nuriye
ve o zerratın tarlası olan esîriyle
لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُو
Read 4 tweets
19 Jun
Dostlar ramazandan beri migrenle aram iyidi ama nerde ne varsa gelmişler. Perişan haldeyim. Dua buyrun. Biliyorum dün akşam zulümle biten hayatlar programın da oldu. Yoldaşlar anlattıkça hatıralar yenileniyor, esasta konuşmacı yanlış format geliyor bana. Teselli den çok kendine
konuşuyor. Üstüne üstlük risale ve pırlanta mukayesesi çok yakışıksız dı. Hizmeti temsil eden ,daha doğrusu vitrinde rol alan insanların önce risaleyi sonra HE anlaması gerek. Gerçekten anatomim bozuluyor her program sonrası. Katılmak istemediğimi, gruptan çıkarılmamı talep ettim
Bu konuda programda ki yaralı insanlardan özür diliyorum. Allah biliyor her program yaram tazeleniyor zira her programa yeni vefat etmiş birisi dahil oluyor. İnanın kendi derdimi unutup onları düşünüyorum, bu hafta Hatice abla,hatice abla diye Meriçte bağıran abi vardı.
Read 4 tweets
18 Jun
Allah'ım!
Bizleri; Sana güven ve itimad yolunda kalben her türlü beşerî güç ve kuvvetten teberrî edip her şeyi yegâne Kudret Sahibi olan San'a havale etme, başka güç kaynakları mülahazasından bütün bütün sıyrılma, sıyrılıp da eşyanın perde arkasına (kalbî ve ruhî hayata)
uyanma, sebeplere tevessül ile beraber onlara tesir-i hakiki vermeme ve vicdanen itimâd-ı tâmma ulaşmanın ünvanı olan “teslim” pâyesiyle şereflendir.
Sadece aklı, mantığı ve inançlarıyla değil, bütün zâhir ve bâtın duygularıyla Sen'in emir ve iş'ârlarında erimiş, Sana mir'ât-ı
mücellâ haline gelmiş huzur erlerinin ihraz ettiği mertebe olan “tefviz” mertebesiyle bizleri onurlandır. Ve bu doygunluğun süreklilik halini arz eden, hâslar üstü hâslara mahsus “sika” makamıyla bizleri serfiraz eyle. Öyle ki ihtiyaçlarımızı giderme
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(