Araçlarda ÖTV kaldırılsın insanlar nefes alsın!

▪Beyaz kardeşlerimiz bizi uygarlaştırmak için gelmeden önce, hiç hapishanemiz yoktu.
Bu yüzden aramızdan serseri de çıkmazdı.
Hapishane yoksa serseri de yoktur. ▪Kapılarımızın kilidi de olmazdı bu yüzden, hırsızlar da bulunmazdı
▪Eğer aramızdan biri; at, çadır ya da battaniye edinemeyecek kadar yoksul ise, bu durumda bütün ihtiyaçları kendisine hediye edilirdi.

▪Özel mülkiyete çok büyük önem verecek kadar uygarlaşmamıştık.
Para nedir bilmiyorduk. Bu yüzden bir insanın değeri serveti ile ölçülmezdi. ..
▪Yazılı hiç bir yasamız, dolayısı ile avukatlarımız ve politikacılarımız da yoktu.
Bu yüzden birbirimizi aldatmak ve kazıklamak durumunda da kalmazdık.

▪Demek ki Beyaz Adam gelmeden önce çok berbat durumdaymışız. ...
▪Bilmem ki, Beyaz Adamın uygar bir toplum için son derece gerekli olduğunu söylediği bu temel şeyler olmadan binlerce yıl hayatta kalmayı nasıl başarabildik?" ...

Reis John Fire Lame Deer
▪Bu mektup "Duwarmish" Kızılderililerinin reisi Seattle tarafından "Washington'daki büyük başkan" a yani 1853-1857 yılları arasındaki Amerikan Cumhurbaşkanı Franklin Pierce'ye ithafen yazılmış: işte EFSANE MEKTUP

seyler.eksisozluk.com/1800lerde-kizi…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arşiv Saka

Arşiv Saka Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ArsivSaka

14 May
Filistin bayrağı üzerinde aşırı milliyetçi mesajlar vardır.
Siyah Abbasileri,
yeşil Fatimileri,
beyaz da Emevileri temsil ediyor. Kırmızı üçgen ise Arapların Türklere karşı isyanlarında döktükleri kanı sembolize ediyor.
Acı ama yıllardır ağladığımız 'Filistin gerçeği’ budur!
1- Konunun detayları linkte. yenicaggazetesi.com.tr/mobi/hurriyeti…
2-1905 baskı 1/ 12.000 ölçekli Almanca Kudüs haritasına dikkat.
Dönemin tüm binaları camiler, hastaneler, konsolosluklar, kiliseler, sinagoklar, oteller...listede en dikkat çeken bina Rothschilds hastanesi. Dönem Sultan ll. Abdülhamit dönemidir dikkat....
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(