חשיפת הסכם פייזר - חשוב לציין כי בנוסף יש שני הסכמים נוספים סודיים שחתמה מדינת ישראל. שרשור מקורי ניתן למצוא כאן:

תודה רבה ל-@eh_den על החשיפה באנגלית
ותודה ל-@EldadYaniv על חשיפת העובדה שיש 3 הסכמים ולא 1.
מתחילים מהציוץ הבא!
#הסכםפייזר
#PfizerLeak
פייזר הינו תאגיד רב-לאומי ששומר בקנאות על חיסיון ההסכמי האספקה הבינלאומיים שלו עם מדינות. כתוצאה מכך הייתה עמימות בנוגע לתנאים שמדינת ישראל הסכימה להם אותם נזכה כאזרחים לסקור כאן >>
>> חשוב לציין שאמנם החוזה הינו חוזה אלבני אבל גם החוזה הבריזלאי שנחשף דומה כמעט לחלוטין לחוזה הזה, דבר שמאשש שפייזר משתמשים בתבנית כמעט זהה לחוזים הבינלאומיים שלה עם מדינות מטעמי יעילות וטעמי עלות (מאוד יקר לייצר חוזים).

#הסכםפייזר
כפי שידוע לכולנו ההסכם המושחר הידוע לשמצה הינו חוזה חסוי, יש עוד שני חוזים סודיים כפי שכתב @EldadYaniv - הסיבה לחיסיון החוזה הזה כפי שתראו בהמשך די ברורה, מדובר בחוזה דרקוני שנראה שנחתם בין תאגיד רב-לאומי לעסק מתחיל ללא מימון, ולא מדינה עשירה וחזקה
#הסכםפייזר
קודם בואו נדבר על המוצר:
ההסכם לא רק מכסה את נושא ייצור החיסונים לוירוס והוריאנטים אלא גם כל "מכשיר, טכנולוגיה או מוצר המשמש למתן טיפול של או שיפור השימוש של או האפקט של חיסון כזה".

#הסכםפייזר
אחת מהשאלות הגדולות שעלו לנו היא: ישראל פיתחה לא טיפול אחד, אלא שנים ואפילו שלושה טיפולים. מה קרה להם? בסעיף הזה כתוב שמדינה החתומה בחוזה לא יכולה להתנער מההתחייבות לפייזר, אפילו אם נמצא טיפול לוירוס החוזה לא יבוטל.

#הסכםפייזר
אספקת המוצר:
"פייזר לא תהיה אחראית עבור שום כישלון לאספקת המנות בחוזה בהתאם לכל תאריכי אספקה מוערכים... וכן שום כישלון כזה לא יאפשר לרוכש שום זכות לבטל הזמנות עבור שום כמות של המוצר" - קנית ולא סיפקנו? בעיה שלך, גם אסור לבטל הזמנות.
#הסכםפייזר
"פייזר תחליט על שינויים מתאימים לכמות של המנות וזמני השילוח לרוכש... בהתאם לעקרונות הנקבעים ע"י פייזר... מתוך ידיעה שהרוכש מסכים לכל שינוי"
#הסכםפייזר
וכדי להבהיר:
"הרוכש בזאת מוותר על כל הזכויות והתקנות שיש לו ע"פ חוק או כל צורה אחרת, שיעלו כתוצאה או בקשר ל-:... כל כישלון ע"י פייזר לספק את המנות בחוזה בהתאם לזמני השילוח."

#הסכםפייזר
ושוב חוזר: "בשום תנאי פייזר תישא או תתחייב בקנס עבור איחורים בשילוח."

#הסכםפייזר
אי אפשר להחזיר את המוצר, לא משנה מה:
"פייזר לא תקבל כל החזרים של המוצר (או מנות) בשום פנים ואופן...לא יתאפשרו החזרות של המוצר בשום פנים ואופן."

#הסכםפייזר
ועכשיו לסוד הגדול:
$12 למנה עבור 250,000 יחידות. כן קראתם נכון, עבור כמות כזו קטנה של מנות אלבניה שילמה $12. עבור כמות מאסיבית הרבה יותר ארה"ב שילמה $19.

והישראלים תחת שרביטו של הקוסם? $62
#הסכםפייזר
תשלום:
למדינה אין שום זכות "להחזיק, למנוע, לקזז, למשוך או לחייב כל סכום חיוב כלפי פייזר, בין תחת הסכם זה או אחר, כנגד כל חוב (בין חוב הבא או קיים) כלפי פייזר או חברות קבוצתה."

#הסכםפייזר
סחורה פגומה:
הדרך היחידה שאפשר להחזיר סחורה פגומה היא אם אפשר להוכיח פגם cGPM (לא ארחיב, אבל מכיוון שמדובר בטכנולוגיה חדשה - אי אפשר להוכיח את זה)

"כדי להבהיר, הרוכש לא יהיה זכאי לדחות שום מוצר על בסיס תלונות שירות אלא אם כן המוצר חורג מהספציפקציות או cGPM"

#הסכםפייזר
ההסכם הוא מעל לחוקי המדינה.
#הסכםפייזר
אפקטים ארוכי טווח ויעילות:

"הרוכש מאשר... שהאפקטים ארוכי-הטווח ו/או היעילות של החיסון אינם ידועים כעת ושלחיסון יכולים להיות השפעות שליליות שאינן ידועות כעת."

#הסכםפייזר
גורמים לביטול:
יש סעיפים לגבי אפשרות ביטול החוזה, אבל בפועל כפי שראיתם עד עכשיו למדינה כמעט ואין משהו שיכול להחשב שהפרת חוזה, בזמן שפייזר יכולים לבטל את החוזה בקלות עקב אי-תשלום או אם הם חושבים שצריך לבטלו.

#הסכםפייזר
המדינה חייבת לשלם לפייזר עבור המנות ולא משנה בכמה השתמשה (זוכרים את סיפור המנות שפג תוקפן?), וללא קשר האם פייזר הצליחו להשיג את אישור ה-FDA (כרגע יש היתר חירום ולא אישור וההסכם נחתם לפני אישור האיחוד האירופי). וללא קשר האם סיפקו את המוצר בזמן שפייזר עצמם קובעים.
#הסכםפייזר
הרוכש מסכים לשפות, **להגן ולפטור מחבות** את פייזר וחברות קבוצתה...מכל וכנגד כל תביעות, תובענות, דרישות, פעולות, הפסדים, נזקים, עונשים, קנסות, פיצויים, עלויות והוצאות... -- במילים אחרות, מה שפייזר יעשו, המדינה צריכה להגן עליה ועל ההפסדים שלה.
#הסכםפייזר
המדינה חייבת להגן על פייזר: "פייזר תודיע לרוכש בנוגע להפסדים עבורם היא דורשת שיפוי...בקבלת ההודעה, הרוכש מיד ינהל וישלוט על הגנת בקשת השיפוי בשם פייזר" - אני לא יכול לתאר לכם כמה רע הסעיף הזה ואקדיש עבורו ציוץ נוסף. בעצם יש פה שני מצבים אפשריים, הראשון שאם פייזר
#הסכםפייזר
שולחת בקשה למדינת ישראל לשיפוי כספי, מדינת ישראל חייבת לשלם ומיד. האפשרות השניה היא שאם פייזר דורשת מישראל "הגנה" על השיפוי מצד ג' כלשהו, היא בעצם מכריחה את ישראל לדאוג שהשיפוי הזה מצד ג' יתרחש. במילים אחרות, פייזר עשתה את ישראל השוטר/גובה כספים מטעמה.
#הסכםפייזר
אולם, לפייזר "הזכות להשתלט על ההגנה...והרוכש ישלם עבור על ההפסדים, כולל ולא מוגבל לשכר סביר לעורכי דין ושאר הוצאות."
פייזר דאגה שהמדינה תשלם על ה-כ-ל: "עלויות והוצאות כולל... שכר ותשלומים עבור יעוץ, הנגרם ע"י המשפה בקשר לכל בקשת שיפוי, ישולם ע"י הרוכש כל רבעון שנתי."
#הסכםפייזר
אחריות: ".. זה לא יכלול או ישמש כביטוח אחריות מוצר ע"מ לכסות כל תביעות צד ג'/פטנטים וביטוח אחריות כללי זה יהיה ללא דעה קדומה כלפי חובת השיפוי של הרוכש כפי שנכתב בחוזה זה."
#הסכםפייזר
אין הגבלה לאחריות של המדינה במידה ו-:
"השיפוי הניתן מכוח סעיף 8 (שיפוי)" או אם "הרוכש נכשל לשלם לפייזר".
#הסכםפייזר
הרוכש מוותר על כל זכות לחסינות, מוותר על כל חוק שיכול להטיל מגבלה על סכום הפיצויים לפייזר.
הערה: בית המשפט נמצא בניו יורק ויש לו היכולת לתפוס נכסים בינלאומיים של מדינה במידה והיא הפרה את החוזה.
#הסכםפייזר
תנאים לאספקה:
"הרוכש חייב לספק לפייזר הגנה מכל אחריות עבור תביעות והפסדים, **חייב ליישם הגנה זו באמצעות דרישות חוקיות או רגולטיביות** ודיות מאמצים אלו הינם לשיקול דעתה הבלעדי של פייזר" - מדינת ישראל תחוקק חוקים כדי להגן על פייזר, כפי ראות עיניו של התאגיד הזר.

#הסכםפייזר
חיסיון, חלק 1:
"כל צד ישמור על חיסיון וטבע בעלותי של המידע החסוי של הצד השני עם אותה דאגה לפחות כפי שהצד שומר על המידע החסוי בבעלותו של עצמו מסוג זה."
#הסכםפייזר
חיסיון, חלק 2:
"הצדדים יחלקו מידע חסוי רק עם נציגי כל צד האמורים לדעת מידע חסוי ע"מ למלא את התחייבויות החוזה."

#הסכםפייזר
חיסיון, חלק 3:
החוזה צריך להישאר חסוי במשך 10 שנים.
אז למה שומרים על חיסיון החוזה למשך 30 שנה בישראל?

"התנאים של חלק 10 (מידע חסוי) ישארו במקומם לאחר ביטול החוזה לתקופה של עשר (10) שנים"
#חוזהפייזר
בוררות ומקום החלת החוק:

הבוררות תתקיים בניו יורק בלבד, בהתאם לחוקי הבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית, תחת חוקי מדינת ניו יורק, ארה"ב

#הסכםפייזר
אם משרד מיניסטריאלי מסוים הושם לשמור על החוזה הזה הוא ימשיך לעשות כן:
"...ניסיון להעביר זכויות או האצלת סמכויות או קבלנות-משנה לחובות בלי אישור מפורש מראש של הצד השני יהיה בטל וחסר-תוקף."

#הסכםפייזר
זה הסיכום של החוזה הנ"ל. כפי שאתם רואים, החוזה דרקוני ביותר ובנוי כדי לקדם אינטרסים זרים על חשבון משלם המיסים. אני לא מבין איך הגענו למצב שאנחנו גם משלמים לפייזר על חיסון והם גם מקבלים מידע עבור מחקר שמקדם אותם.

לאור ההתפתחויות המדאיגות בנושא, אני מבקש מכולם לעשות שיתוף.
אני רוצה שוב להודות ל-@eh_den על עבודת המחקר הנפלאה, פירוש החוזה והצפת הסכנות החמורות הנשקפות לכולנו מהשתלטות של תאגיד זר על האינטרסים שלנו האזרחים.
מוסיף תיקון: ההסכם הנ"ל אינו תואם להסכם המושחר שחלקים ממנו ראינו (הסכם שיתוף מידע), אלא זה הסכם ייצור והפצה - אותו עדיין לא ראינו בישראל כלל.
@pdfmakerapp grab this
חושף החוזה המקורי והחוזה הבריזלאי @EH_DEN
נחסם ע"י טוויטר. זה ערוץ הטלגרם שלו: מגיע לו עוקב חברים וחברות.

t.me/eh_den

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Israeli News and Updates

Israeli News and Updates Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(